Τελευταία νέα
ΑρχικήΤεχνολογίαInternet και MobileH επίδραση, αξιοποίηση και διαχείριση του Web 2.0 στον τουριστικό κλάδο και τα ΜΜΕ
Από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας

H επίδραση, αξιοποίηση και διαχείριση του Web 2.0 στον τουριστικό κλάδο και τα ΜΜΕ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) του Υπουργείου Ανάπτυξης δημιούργησαν ένα διαδραστικό φόρουμ ηλεκτρονικού Τουρισμού (e-Tourism) στόχος του οποίου είναι η μελέτη, η καταγραφή και η αξιολόγηση της αξιοποίησης και της διαχείρισης των εργαλείων του Web 2.0 στον τουριστικό κλάδο γενικότερα…

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) του Υπουργείου Ανάπτυξης δημιούργησαν ένα διαδραστικό φόρουμ ηλεκτρονικού Τουρισμού (e-Tourism) στόχος του οποίου είναι η μελέτη,<...> η καταγραφή και η αξιολόγηση της αξιοποίησης και της διαχείρισης των εργαλείων του Web 2.0 στον τουριστικό κλάδο γενικότερα και ειδικότερα στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.) του τουρισμού, καθώς και η ενίσχυση της υιοθέτησης και της αξιοποίησής τους από την ελληνική τουριστική βιομηχανία.

Η εξάπλωση της τεχνολογίας στις μέρες μας μεταβάλλει δραστικά και συνεχώς τόσο την δομή όσο και τον χαρακτήρα των μέσων και των εταιριών ενημέρωσης. Τα σημερινά μέσα μαζικής ενημέρωσης προβλέπεται να είναι εντελώς διαφορετικά το 2020. Το πιθανότερο σενάριο αφορά στον μετασχηματισμό τους σε multi-media επιχειρήσεις, οι οποίες θα απευθύνονται σε μια αγορά πολύ μεγαλύτερη από αυτή που απευθύνονται σήμερα. Οι πολίτες απομυθοποιούν σταδιακά τα παραδοσιακά μέσα, ενώ αποκτούν περισσότερα «όπλα» (όπως το social networking – κοινωνική δικτύωση) για να κρίνουν και να διανείμουν το περιεχόμενο τους ή ακόμα και να το εμπλουτίσουν. Επίσης, οι σημερινοί καταναλωτές ζητούν ποιότητα γραφής και παρουσίασης, με προσωπικότητα, δυναμισμό και εξατομικευμένη ενημέρωση. Χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο και τους αρέσει να δικτυώνονται με πολίτες που έχουν ίδια ενδιαφέροντα και ανάγκες. Η εξάπλωση διαφόρων κοινωνικών δικτύων διευκολύνει το πάγιο αίτημα για δημοκρατικό και κοινωνικό έλεγχο των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης και αποτελεί τη θωράκιση της κοινωνίας απέναντι στην παντοδυναμία και στον ολιγοπωλιακό έλεγχο της ενημέρωσης. Τα τουριστικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, καταναλωτών και επαγγελματιών, δεν βρίσκονται στο απυρόβλητο αυτών των αλλαγών. Οι δημοσιογράφοι αλλά και οι εκδότες του τουρισμού θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι δεν μπορούν να λειτουργούν ερήμην των κοινωνικών και οικονομικών αλλαγών που επιφέρει η έλευση των τεχνολογιών και των εφαρμογών του Συμμετοχικού Διαδικτύου. Οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να είναι ικανές να παρέχουν στην αγορά διαδραστικό περιεχόμενο σε διαφορετικές πλατφόρμες και συσκευές, σύμφωνα με τις προτιμήσεις του χρήστη, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας και οπουδήποτε. Προς την κατεύθυνση αυτή θα υπάρξουν ανατροπές στον τρόπο οργάνωσης της δημοσιογραφικής εργασίας, αλλά και της ανάπτυξης και της λειτουργίας τους. Τα Μ.Μ.Ε. του τουρισμού θα πρέπει σύντομα να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη κοινωνικής δικτύωσης των χρηστών στις διαδικτυακές εκδόσεις τους. Έτσι θα είναι σε θέση να συνομιλήσουν με την κοινωνία, να καταγράψουν τον παλμό και τα ενδιαφέροντά της, να προσφέρουν λύσεις και καινοτομικές υπηρεσίες.

Σε αυτό το πλαίσιο, ειδικότερο στόχο της τρίτης διαβούλευσης της Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο την αξιοποίηση και την επίδραση του Συμμετοχικού Διαδικτύου (Web 2.0) στην τουριστική βιομηχανία και τα Μ.Μ.Ε., αποτελεί η ανάπτυξη ζητημάτων που σχετίζονται τόσο με τις ευκαιρίες και τις απειλές που δημιουργεί το Συμμετοχικό Διαδίκτυο στην τουριστική βιομηχανία και τα τουριστικά Μ.Μ.Ε., όσο και με τις σύγχρονες επιχειρησιακές πρακτικές και στρατηγικές που θα πρέπει να αναπτύξουν και να υιοθετήσουν οι πρώτες έτσι ώστε να αξιοποιήσουν στο μέγιστο τις δυνατότητες του Συμμετοχικού Διαδικτύου. Σκοπός της διαβούλευσης είναι, επίσης, ο εντοπισμός και η καταγραφή των διάφορων παραγόντων που επηρεάζουν τα Μ.Μ.Ε. και τις επιχειρήσεις του τουρισμού στην Ελλάδα να υιοθετήσουν και να αξιοποιήσουν το Συμμετοχικό Διαδίκτυο. Θα παρουσιαστούν βέλτιστες πρακτικές από τον ελληνικό και το διεθνή χώρο, ενώ τα πορίσματα της ανοικτής συζήτησης θα προωθηθούν στους αρμόδιους φορείς και στην πολιτεία.

Συγκεκριμένα, θα υπάρξουν δύο κεντρικές παρουσιάσεις από την ομάδα του e-business forum, καθώς και ένα πάνελ συζήτησης από εκπρόσωπους Μ.Μ.Ε. της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας. Οι παρουσιάσεις θα θέσουν τις βάσεις για τη διαβούλευση που θα ακολουθήσει για τη διεξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων και προτάσεων προς την Πολιτεία. Οι παρουσιάσεις που έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι σήμερα είναι:

– Εργαλεία και Τεχνολογίες του Συμμετοχικού Διαδικτύου (web 2.0), από την Κωνσταντίνα Τσιακάλη, (Παν/μιο Αιγαίου)
– Συμμετοχικό Διαδίκτυο (web 2.0): επιχειρησιακές πρακτικές και οφέλη στην τουριστική βιομηχανία, από τη Δρ. Μαριάννα Σιγάλα (Παν/μιο Αιγαίου)

Τα τελευταία χρόνια, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει λειτουργήσει με μεγάλη επιτυχία και με ενεργή συμμετοχή (τόσο από τον επιχειρηματικό όσο και από τον ακαδημαϊκό κλάδο) δύο φόρουμ που εξέτασαν δυο ειδικευμένα ζητήματα του ηλεκτρονικού τουρισμού (e-Tourism): το φόρουμ «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρμογές στον Τουρισμό: Ισχύουσα Κατάσταση και Προοπτικές» και το φόρουμ «Ηλεκτρονικά Συστήματα Διαχείρισης & Μάρκετινγκ Τουριστικών Προορισμών, ΗΣΔΜΤΠ» τα οποία υποστήριξαν και συνέβαλαν σημαντικά στην υιοθέτηση και την αξιοποίηση των σύγχρονων υπηρεσιών του Διαδικτύου από τις ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις. Σκοπός της νέας ομάδας είναι η συνέχεια της συνεισφοράς μας στο χώρο του ηλεκτρονικού επιχειρείν στην Ελληνική τουριστική βιομηχανία εξετάζοντας τις επιχειρηματικές, οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές και επιπτώσεις (ευκαιρίες και απειλές) που επιφέρει η ολοένα ραγδαία αυξανόμενη υιοθέτηση της δεύτερης γενιάς του διαδικτύου (web 2.0 ή συμμετοχικό Διαδίκτυο) τόσο από την διεθνή τουριστική ζήτηση, όσο και από τις τουριστικές επιχειρήσεις.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών της, η ομάδα εργασίας επιδιώκει να επιτύχει αφενός την ενημέρωση, την ενθάρρυνση και την υποστήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων σχετικά με την αποτελεσματική διαχείριση και αξιοποίηση του Web 2.0, και αφετέρου να δημιουργήσει μια πλατφόρμα επικοινωνίας μεταξύ ιδιωτικών επιχειρήσεων, ενώσεων και δημόσιων φορέων έτσι ώστε να μελετηθούν, να συζητηθούν και να εξευρεθούν διάφοροι τρόποι συνεργασίας για την από κοινού ανάπτυξη και επιχειρηματική εξέλιξη του Web 2.0. Σημαντικό στόχο αποτελεί επίσης και η υποστήριξη της περαιτέρω ανάπτυξης των επιχειρηματικών εφαρμογών Web 2.0 μέσω του εντοπισμού, της μελέτης και της διάχυσης διαφόρων διεθνών καλών πρακτικών.

Τον συντονισμό και τη διαχείριση των δραστηριοτήτων του φόρουμ ηλεκτρονικού Τουρισμού στο Web 2.0 έχει αναλάβει μια αξιόλογη ομάδα ακαδημαϊκών με μεγάλη εμπειρία σε θέματα τουρισμού και Μ.Μ.Ε. η οποία απαρτίζεται από τους: Δρ. Μαριάννα Σιγάλα και Δρ. Ευάγγελο Χρήστου (Πανεπιστήμιο Αιγαίου), και Κωνσταντίνα Τσιακάλη (Υποψήφια Διδάκτωρ στο Μεταπτυχιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Σπουδών στον Σχεδιασμό, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου).

Η συμμετοχή στην διαβούλευση του φόρουμ είναι δωρεάν.

Εκδότης - Διευθυντής Σύνταξης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Συνεκδότης του TravelDailyNews Media Network από το 1999 που περιλαμβάνει τρεις εκδόσεις για τη Διεθνή αγορά, τις αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού και την αγορά της Ελλάδας και της Κύπρου.

Είναι υπεύθυνος για την στρατηγική ανάπτυξη του δικτύου, τις συνέργειες, και τη διεθνή αγορά.

Ετικέτες
01/12/2023
30/11/2023
29/11/2023
28/11/2023
27/11/2023
24/11/2023