Τελευταία νέα
ΑρχικήΤουριστική ΠολιτικήΤο ΔΣ της Lamda Development προχωρά στην αγορά των μετοχών της Ελληνικό ΑΕ
Επενδύσεις

Το ΔΣ της Lamda Development προχωρά στην αγορά των μετοχών της Ελληνικό ΑΕ

Στις 25 Ιουνίου θα καταβληθεί στο Ελληνικό Δημόσιο η πρώτη δόση του τιμήματος, ποσού 300 εκατ. ευρώ και θα παραδοθεί στο ΤΑΙΠΕΔ η Εγγυητική Επιστολή, ποσού 347 εκατ. ευρώ.

Η LAMDA Development S.A. ανακοίνωσε σύμφωνα με τον Κανονισμό 596/2014/ΕΕ και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έκαστος όπως ισχύει, αναφορικά με το εμβληματικό έργο του Ελληνικού και την από 14.11.2014 Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών για την απόκτηση από την 100% θυγατρική της εταιρείας, Hellinikon Global I SA του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικό ΑΕ τα εξής:

Με τις υπ’ αρ. 893/2021, 894/2021 και 895/2021 αποφάσεις του Ε’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας απορρίφθηκαν οι τελευταίες εκκρεμείς αιτήσεις ακύρωσης κατά των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων εφαρμογής του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης. Κατόπιν τούτου, δεν υφίστανται πλέον εκκρεμείς αιτήσεις ακύρωσης κατά διοικητικών πράξεων και η σχετική Αναβλητική Αίρεση θεωρείται πληρωθείσα.

Παράλληλα και προς επίσπευση της απόκτησης της “Ελληνικό”, την 16.06.2021 υπεγράφη μεταξύ της εταιρείας, της θυγατρικής και του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) Μνημόνιο Συναντίληψης κατ’εφαρμογή του άρθρου 2.4 της Σύμβασης, με το οποίο τα μέρη συμφώνησαν, βάσει συγκεκριμένων όρων και προϋποθέσεων, την παραίτηση τους από την πλήρωση της αναβλητικής αίρεσης για την χορήγηση άδειας καζίνο. Στο πλαίσιο αυτό, η λειτουργία καζίνο συνεχίζει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2021 να αποτελεί μέρος του επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρείας για το Έργο, υπό τον όρο ότι μέχρι το χρονικό εκείνο σημείο θα έχει υποβληθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο ο πλήρης φάκελος του σχετικού διαγωνισμού. Σε διαφορετική περίπτωση τα μέρη θα συνεργαστούν για την εξεύρεση έως τις 31 Οκτωβρίου 2021 της βέλτιστης δυνατής λύσης για την αξιοποίηση της συγκεκριμένης έκτασης.

Κατόπιν τούτων, χθες 16 Ιουνίου 2021, το ΤΑΙΠΕΔ απέστειλε επιστολή στην εταιρεία και στη θυγατρική με την οποία α) ενημέρωσε για την πλήρωση των αναβλητικών αιρέσεων που προβλέπονται στη Σύμβαση και β) κάλεσε τη θυγατρική να προσέλθει στις 25 Ιουνίου 2021 για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταβίβασης μετοχών.

Υπενθυμίζεται ότι την ημέρα εκείνη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σύμβαση, η θυγατρική θα καταβάλει την πρώτη δόση του Τιμήματος Απόκτησης Μετοχών, ποσού 300 εκατ. ευρώ και θα παραδώσει στο ΤΑΙΠΕΔ την Εγγυητική Επιστολή Πιστούμενου Τιμήματος, ποσού 347 εκατ. ευρώ. Οι συνεδριάσεις των αρμόδιων οργάνων της εταιρείας και της θυγατρικής για τη λήψη των σχετικών αποφάσεων και την παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων θα έχουν ολοκληρωθεί στις 18 Ιουνίου 2021.

Εκδότρια - Αρχισυντάκτρια - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Βίκυ είναι συνιδρυτής της Travel Media Applications και υπεύθυνη για την αρχισυνταξία των TravelDailyNews Greece & Cyprus και TravelDailyNews International.
Στην εταιρεία έχει αναλάβει την οικονομική διεύθυνση.

12/04/2024
11/04/2024
10/04/2024
09/04/2024
08/04/2024
05/04/2024