Τελευταία νέα
ΑρχικήΑερομεταφορέςΗ Ελλάδα ουραγός στα ζητήματα μεταφορών στην ΕΕ
Μεταφορές

Η Ελλάδα ουραγός στα ζητήματα μεταφορών στην ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει τον πρώτο πίνακα αποτελεσμάτων για τις μεταφορές στην ΕΕ. Οι Κάτω Χώρες και η Γερμανία βρίσκονται στην κορυφή του πίνακα με υψηλές επιδόσεις σε 11 κατηγορίες και ακολουθούν η Σουηδία, το ΗΒ και η Δανία. Η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις, μαζί με τη Βουλγαρία και την Πορτογαλία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα, για πρώτη φορά, πίνακα αποτελεσμάτων για τις μεταφορές στην ΕΕ. Στον πίνακα συγκρίνονται οι επιδόσεις των κρατών-μελών σε 22 κατηγορίες σχετικές με τις μεταφορές και στις περισσότερες από τις κατηγορίες αυτές επισημαίνονται τα πέντε κράτη-μέλη με τις καλύτερες επιδόσεις και τα πέντε κράτη μέλη με τις χειρότερες επιδόσεις. Οι Κάτω Χώρες και η Γερμανία βρίσκονται στην κορυφή του πίνακα με υψηλές επιδόσεις σε 11 κατηγορίες και ακολουθούν η Σουηδία, το ΗΒ και η Δανία.


Σκοπός αυτού του πρώτου πίνακα αποτελεσμάτων για τις μεταφορές στην ΕΕ είναι να σχηματισθεί μια εικόνα για τις ποικίλες επιδόσεις των κρατών-μελών σε θέματα μεταφορών ανά την Ευρώπη και να βοηθηθούν τα κράτη-μέλη στον εντοπισμό ελλείψεων και στον καθορισμό προτεραιοτήτων για επενδύσεις και χάραξη πολιτικής. Συγκεντρώνονται στοιχεία από διάφορες πηγές (όπως η Eurostat, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, η Παγκόσμια Τράπεζα και ο ΟΟΣΑ). Πρόθεση της Επιτροπής είναι να καθορισθούν δείκτες για τα προσεχή έτη, σε διάλογο με τα κράτη μέλη, τον κλάδο και άλλους παράγοντες, και να καταγραφεί η πρόοδος των κρατών-μελών με την πάροδο του χρόνου.

Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Siim Kallas, αρμόδιος για την κινητικότητα και τις μεταφορές, δήλωσε: “Ο νέος πίνακας αποτελεσμάτων είναι ένα φανταστικό εργαλείο που απεικονίζει πού βρισκόμαστε ως προς την πορεία εξέλιξης των συστημάτων μεταφορών σε πιο αποτελεσματικά, πιο φιλικά προς τους πελάτες, πιο ασφαλή και πιο καθαρά. Ο πίνακας μπορεί να δώσει απλώς μια εικόνα, αλλά αποτελεί για εμάς και τα κράτη-μέλη ένα σημείο αναφοράς και πηγή έμπνευσης για τη συνεργασία μας”.

Η ανάγνωση του πίνακα μπορεί να γίνει είτε ανά τρόπο μεταφοράς (οδικές, σιδηροδρομικές, εσωτερικές πλωτές μεταφορές) είτε ανά μία από τις κάτωθι κατηγορίες:

  • Ενιαία αγορά (πρόσβαση στην αγορά, ρύθμιση)
  • Υποδομές
  • Περιβαλλοντικές επιπτώσεις
  • Ασφάλεια
  • Μεταφορά της νομοθεσίας της ΕΕ στο δίκαιο των κρατών-μελών
  • Παραβάσεις της ενωσιακής νομοθεσίας
  • Καινοτομία και έρευνα και
  • Επιμελητεία.

Στους πίνακες αποτελεσμάτων, τα κράτη-μέλη με τις καλύτερες επιδόσεις επισημαίνονται με πράσινο χρώμα και τα κράτη-μέλη με τις χειρότερες με κόκκινο χρώμα.

Ο πίνακας αποτελεσμάτων συμπληρώνεται από στατιστικές ανά χώρα χωρίς ιεράρχηση (δαπάνες για τις μεταφορές, μερίδιο των διαφόρων τρόπων μεταφοράς, δαπάνη της ενωσιακής χρηματοδότησης στο πεδίο των μεταφορών).

Στο πίνακα που ακολουθεί φαίνεται πόσες φορές κάθε χώρα εμφανίζεται στις χώρες με τις καλύτερες επιδόσεις και πόσες φορές στις χώρες με τις χειρότερες. Το συνολικό αποτέλεσμα υπολογίζεται με αφαίρεση των αρνητικών αποτελεσμάτων από τα θετικά αποτελέσματα:

Εκδότρια - Αρχισυντάκτρια - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Βίκυ είναι συνιδρυτής της Travel Media Applications και υπεύθυνη για την αρχισυνταξία των TravelDailyNews Greece & Cyprus και TravelDailyNews International.
Στην εταιρεία έχει αναλάβει την οικονομική διεύθυνση.

Ετικέτες
23/04/2024
22/04/2024
19/04/2024
18/04/2024
17/04/2024
16/04/2024