Τελευταία νέα
ΑρχικήΣτήλεςFocus σε ένα ΘέμαΝέα ειδικότητα κυβερνητών σκαφών αναψυχής στα ΙΕΚ

Νέα ειδικότητα κυβερνητών σκαφών αναψυχής στα ΙΕΚ

Με ένα 'φιλόξενο' νομοθετικό πλαίσιο για τον θαλάσσιο τουρισμό, και ειδικότερα για τα σκάφη αναψυχής, και με τη δημιουργία μαρινών ικανών να ελλιμενίζουν 10.000 περισσότερα σκάφη, κυρίως τα μεγαλύτερα, άνω των 15 μέτρων, θα δημιουργούνταν στην Ελλάδα τουλάχιστον 30.000 νέες θέσεις εργασίας.

Με πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, εντάχθηκε νέα ειδικότητα στα Δημόσια ΙΕΚ, και προκηρύχθηκε στο ΙΕΚ Ηλιούπολης, για το τρέχον εξάμηνο 2015, η Ειδικότητα Κυβερνήτη Σκάφους Αναψυχής. Από το χειμερινό εξάμηνο 2015 η Ειδικότητα προσφέρεται στο Δημόσιο ΙΕΚ Ηλιούπολης.

ο κ. Χρήστος Πετρέας, εμπειρογνώμων – μελετητής, σύμβουλος Τουριστικής Ανάπτυξης και συνεργάτης του TravelDailyNews, συνάντησε τον διευθυντή του ΙΕΚ Ηλιούπολης, κ. Γιάννη Λυμπέρη, που είχε κάνει αρχικά και την σχετική πρόταση στο Υπουργείο Παιδείας, ο οποίος δήλωσε: “Από καιρό, συνειδητοποιώντας τη μεγάλη σημασία του γιώτινγκ για την Ελλάδα, στο πλαίσιο των ειδικοτήτων που σχετίζονται με τον τουριστικό κλάδο, θεωρούσαμε σημαντικό να περιληφθεί στις ειδικότητες και αυτή του ‘Κυβερνήτη Σκάφους Αναψυχής’. Δεν μπορούσε να λείπει, από μία χώρα κατ’εξοχήν νησιωτική, με εκτεταμένη παραλιακή ζώνη, που προσφέρεται για τον τουρισμό του γιώτινγκ και λόγω των χιλιάδων νησιών και βραχονησίδων.

Είναι άλλωστε και μία ειδικότητα που ‘ταιριάζει’ στην ελληνική νεολαία, ενώ όπως ενημερώνουν οι επαγγελματίες του κλάδου, έχει πολλές προοπτικές για να βρεί κανείς δουλειά, με την παρουσιαζόμενη και προβλεπόμενη ανάπτυξη του τουρισμού. Στο ΙΕΚ Ηλιούπολης προβλέπουμε η κατάρτιση να περιλαμβάνει πολλές ώρες πρακτικής πάνω σε ιστιοπλοϊκό σκάφος, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν εξοικείωση με τον εξοπλισμό και τις συνθήκες εργασίας, αλλά και να έχουν μία αρχική εμπειρία. Οι εκπαιδευτές θα είναι επαγγελματίες, με πείρα, ώστε να μεταδώσουν γνώσεις και τεχνικές”.
 
Τα περίπου 2.500-3.000 επαγγελματικά σκάφη αναψυχής που είναι νηολογημένα και σε λειτουργία στην Ελλάδα (ήταν πολύ περισσότερα), χωρίζονται σε αυτά με μόνιμο πλήρωμα – κυρίως μεγαλύτερα και μηχανοκίνητα – και στα μικρότερα, κυρίως ιστιοπλοϊκά (που είναι και τα περισσότερα) στα οποία ο μισθωτής – τουρίστας, είτε επιλέγει να είναι ο ίδιος κυβερνήτης (έχοντας την κατάλληλη εμπειρία), είτε να προσλάβει επαγγελματία κυβερνήτη (θέμα για το οποίο το καθεστώς δεν είναι διευκρινισμένο).


Ο κ. Γιάννης Λυμπέρης, διευθυντής του ΙΕΚ Ηλιούπολης.

Σχολιάζοντας τη νέα ειδικότητα ο κ. Γιώργος Πρίντεζης, αντιπρόεδρος του Πανελληνίου Επαγγελματικού Σωματείου Κυβερνητών Ιστιοπλοϊκών Σκαφών Αναψυχής (ΠΕΣΚΙΣΑ), δήλωσε: “Χαιρετίζουμε την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και του ΙΕΚ Ηλιούπολης σχετικά με την Ειδικότητα Κυβερνήτη Σκάφους Αναψυχής, γιατί ανταποκρίνεται και σε πάγιο αίτημα του Συνδέσμου μας για την κατάλληλη δημόσια ναυτική τεχνική, αλλά κυρίως τουριστική κατάρτιση νέων σε επαγγέλματα που συνδυάζονται με την ανάδειξη του θαλάσσιου τουρισμού. Προσωπικώς, πιστεύω ότι πρέπει να χαρακτηρίζεται ‘τουριστικό επάγγελμα’, αφού κυρίως απευθύνεται σε τουρίστες, και είναι σημαντικό το γνωστικό αντικείμενο περί τουρισμού, που περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, όπως και η πρακτική εκπαίδευση πάνω σε ιστιοπλοϊκό ή και μηχανοκίνητο σκάφος.

Επίσης, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι, με την παρούσα νομοθεσία, οι κυβερνήτες των επαγγελματικών σκαφών έως 24 μέτρα, δεν θεωρούνται ως ναυτικοί! Επιπλέον, θεωρούμε, ότι πρέπει να συμπληρωθεί η νομική ισχύς του πτυχίου – βεβαίωση πιστοποίησης – το οποίο θα απονέμεται στους αποφοίτους της εν λόγω φοίτησης, καθώς επίσης να προσδιοριστούν τα επαγγελματικά δικαιώματα των  αποφοίτων, και στο σημείο αυτό επισημαίνουμε την εκκρεμότητα να ορισθεί η έννομη (ενοχική) σχέση Κυβερνήτη και Εργοδότη: Ποιος θα είναι δηλαδή ο εργοδότης σε τουριστικό σκάφος αναψυχής, που μισθώνεται κατά κανόνα από αλλοδαπούς;”

Ο πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΝΕΕ), κ. Γιώργος Γράτσος, αναφερόμενος τον Ιανουάριο 2013, στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων της “Μελέτης για τη Σημασία του Γιώτινγκ στην Οικονομία” του Πανεπιστημίου Πειραιώς, που εκπονήθηκε για λογαριασμό του ΝΕΕ, τόνισε ότι με ένα “φιλόξενο” νομοθετικό πλαίσιο για τον θαλάσσιο τουρισμό, και ειδικότερα για τα σκάφη αναψυχής, και με τη δημιουργία μαρινών ικανών να ελλιμενίζουν 10.000 περισσότερα σκάφη, κυρίως τα μεγαλύτερα, άνω των 15 μέτρων, θα δημιουργούνταν στην Ελλάδα τουλάχιστον 30.000 νέες θέσεις εργασίας. Το νομοθετικό πλαίσιο έχει από τότε βελτιωθεί αρκετά, με τις προσαρμογές που έγιναν με τον Νόμο 4256/2014, αλλά οι θέσεις ελλιμενισμού στις Ελληνικές μαρίνες, είναι ακόμη πολύ λίγες σε σχέση με τις δυνατότητες της Ελλάδος.
Επιπρόσθετα, η ανάπτυξη φέρνει και θέσεις εργασίας. Στη μελέτη του Πανεπιστημίου Πειραιώς αναφέρεται ότι στην Βαρκελώνη για κάθε 100 νέες θέσεις σκαφών σε μαρίνες δημιουργούνται 4,4 νέες θέσεις εργασίας στη μαρίνα και 100 θέσεις εργασίας σε υποστηρικτικούς για το yachting κλάδους της τοπικής οικονομίας. Η μέση αναλογία κατοχής σκαφών αναψυχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα σκάφος ανά 164 κατοίκους. Στην Ελλάδα η αναλογία είναι 1 σκάφος ανά 621 κατοίκους. Η σύγκριση υποδηλώνει ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο ανάπτυξης του κλάδου στην εσωτερική αγορά.

Τις προοπτικές του κλάδου επισημαίνουν και οι επαγγελματίες. Σε πρόσφατη συνέντευξή του , ο πρόεδρος της Ένωσης Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού (ΕΠΕΣΤ), κ. Αντώνης Στελλιάτος επεσήμανε ότι, ενώ το 2014 ήταν έτος ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό, το ελληνικό yachting δεν ακολούθησε την άνοδο του τουρισμού, κυρίως λόγω έλλειψης υποδομών σε σχέση με χώρες ανταγωνισμού. Η Ελλάδα έχει μόνο 17 μαρίνες και από τις ανταγωνιστικές μας χώρες, η Κροατία έχει 103 μαρίνες, και στην Τουρκία οι μαρίνες ξεφυτρώνουν σα μανιτάρια.

Άλλωστε τον Φεβρουάριο 2014  και ο πρόεδρος του Σωματείου Ιδιοκτητών Τουριστικών Επαγγελματικών Σκαφών Άνευ (μονίμου) Πληρώματος (ΣΙΤΕΣΑΠ), κ. Πάρις Λουτριώτης, σε ομιλία του στο Συνέδριο IMIC, αναφέρθηκε στην ανάγκη να υποστηριχθεί ο κλάδος, ανέφερε σειρά προτάσεων του Συνδέσμου, μεταξύ των οποίων και ειδικότερα στην ανάγκη για αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού με εκπαίδευση και κατάρτιση πληρωμάτων και συνοδών για τουριστική απασχόληση.

Ο κ. Λυμπέρης δήλωσε ότι αιτήσεις για την Ειδικότητα “Κυβερνήτης Σκαφών Αναψυχής” είναι δεκτές από ενδιαφερόμενους, μέχρι και την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2015, και δεν καταβάλλονται δίδακτρα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 210-995 3688 και 210-995 5731, Γραμματεία ΙΕΚ Ηλιούπολης, ΙΕΚ Ηλιούπολης, διεύθυνση: Βουλιαγμένης 521 & Εθνάρχου Μακαρίου – Δήμος Ηλιούπολης Τ.Κ. 163 41.

Ελπίζουμε ότι η νέα ειδικότητα θα είναι και μία αφορμή για τη γενικότερη ενίσχυση και υποστήριξη του κλάδου του επαγγελματικού τουριστικού σκάφους αναψυχής, που τόσο μπορεί να συνεισφέρει στον ελληνικό τουρισμό.

Ο κ. Χρήστος Πετρέας είναι εμπειρογνώμων – μελετητής – σύμβουλος Τουριστικής Ανάπτυξης και συνεργάτης του TravelDailyNews. Ακόμη είναι
πρ. επιστημονικός σύμβουλος του Υπουργείου Τουρισμού και νυν μέλος της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής – Συνοδικό Γραφείο Προσκυνηματικών Περιηγήσεων (Θρησκευτικού Τουρισμού) της Ιεράς Συνόδους της Εκκλησίας της Ελλάδος.
τηλ./fax +30-2106895451 / κιν. +30-6945701045

e-mail [email protected]
[email protected].

Editors - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η συντακτική ομάδα του TravelDailyNews Greece & Cyprus διαθέτει πάνω από 35 χρόνια εμπειρία σε Β2Β τουριστική ειδησεογραφία καθώς επίσης και σε θέματα marketing και επικοινωνίας.

02/06/2023
01/06/2023
31/05/2023
30/05/2023
29/05/2023
26/05/2023