Τελευταία νέα
ΑρχικήΣτήλεςFocus σε ένα ΘέμαΣχέδιο Νόμου – Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις & Άλλες Διατάξεις

Σχέδιο Νόμου – Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις & Άλλες Διατάξεις

Διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις

Με το παρόν σχέδιο νόμου προτείνεται η αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις στην Ελλάδα, με σκοπό τη διαμόρφωση φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, καθώς και την απλούστευση και επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών.

Έτσι, στο πλαίσιο του στόχου της Κυβέρνησης για την αποδοτικότερη αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, αλλά και της αναδιάρθρωσης και του εξορθολογισμού της δομής και της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης, το παρόν σχέδιο νόμου εισάγει μια αναγκαία οργανωτική αλλαγή στις υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Ειδικότερα, μετά τη συνένωση στο ενιαίο σχήμα της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων που έχει ήδη λάβει χώρα, προτείνεται η σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων στη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων. Με τον τρόπο αυτό, θα συγκεντρωθεί στη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων το σύνολο των αρμοδιοτήτων των σχετικών με τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις, με σκοπό την παραγωγή, υλοποίηση και συντονισμό ενιαίας επενδυτικής – αναπτυξιακής πολιτικής, την απλούστευση των αδειοδοτικών διαδικασιών και την επιτάχυνση των επωφελών για τη χώρα επενδύσεων.

Αιτιολογική Έκθεση στο Σχέδιο Νόμου Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντοςγια τις Στρατηγικές.


Σχέδιο Νόμου – Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις &…

Editors - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η συντακτική ομάδα του TravelDailyNews Greece & Cyprus διαθέτει πάνω από 35 χρόνια εμπειρία σε Β2Β τουριστική ειδησεογραφία καθώς επίσης και σε θέματα marketing και επικοινωνίας.

02/06/2023
01/06/2023
31/05/2023
30/05/2023
29/05/2023
26/05/2023