Τελευταία νέα
HomeΣτήλεςΣυνέντευξηΕυρωπαϊκή Ένωση και ΤουρισμόςΟι προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας

Ευρωπαϊκή Ένωση και ΤουρισμόςΟι προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας

Η Ελλάδα έχοντας την Ευρωπαϊκή Προεδρία, από τον Ιανουάριο του 2003, προετοιμάζει μία σειρά πρωτοβουλιών που αφορούν στην Ευρωπαϊκή Τουριστική πολιτική. Δημήτρης Γεωργακόπουλος, υφυπουργός Ανάπτυξης αρμόριος για θέματα τουρισμού Σύμφωνα […]

Η Ελλάδα έχοντας την Ευρωπαϊκή Προεδρία, από τον Ιανουάριο του 2003, προετοιμάζει μία σειρά πρωτοβουλιών που αφορούν στην Ευρωπαϊκή Τουριστική πολιτική.

Δημήτρης Γεωργακόπουλος, υφυπουργός Ανάπτυξης αρμόριος για θέματα τουρισμού

Σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού Ανάπτυξης κ. Aκη Τσοχατζόπουλου, η Ελλάδα έχει προετοιμάσει ήδη σχετικές προτάσεις με τις οποίες θα «διαμορφώσουμε πρόταση για την πολιτική τουρισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο». Έμφαση αναμένεται να δοθεί από την Ελληνική προεδρία σε πρωτοβουλίες που αφορούν και συνδέονται με την ανάδειξη νέων μορφών τουρισμού όπως ο εναλλακτικός τουρισμός, ο αθλητικός τουρισμός, ο οικοτουρισμός, ο αγροτικός, ο συνεδριακός κ.α.

Ταυτόχρονα, στους στόχους της Ελληνικής προεδρίας είναι να αναδειχθεί η σημασία των μεταφορών για την επιτυχή πραγματοποίηση της πολιτικής του τουρισμού. “Οι μεταφορές που οδήγησαν στη δημιουργία αυτού του τεράστιου στόλου τουριστικών charter θέλει μια στρατηγική προσέγγιση και μελέτη σε επίπεδο Ε.Ε. Είναι ανάγκη, με βάση την εμπειρία του κόστους των αεροπορικών charter να παρέμβουμε στην διαμόρφωση μιας πιο ευέλικτης και πιο ανοικτής τουριστικής αγοράς όπου πλέον το αεροπορικό κόστος πρέπει να μειωθεί.

Οι εξελίξεις στην ευρωπαϊκή αεροπορία, ιδιαίτερα μετά τις τελευταίες τολμηρές πρωτοβουλίες στο χώρο ορισμένων ιδιωτικών αεροπορικών εταιριών, δείχνει ότι είναι εφικτή η κατεύθυνση σε ασφαλέστερη και φθηνότερη αεροπορική κίνηση για τον τουρισμό” σημείωσε ο υπουργός Ανάπτυξης.

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης αρμόδιος για θέματα τουρισμού Δημήτρης Γεωργακόπουλος σε συνέντευξή του στο TravelDailyNews διευκρίνισε σχετικά ότι στους στόχους της Ελληνικής προεδρίας είναι να προτείνει την στήριξη από την Ε.Ε, μέσω κάποιων μορφών επιδοτήσεων, της λειτουργίας αυτού του είδους των αεροπορικών εταιριών (φθηνών ναύλων).

Η προώθηση στην Ελλάδα τουριστικών υποδομών ιδιοκατοίκησης για τον Ευρωπαίο πολίτη, με ευνοϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα, θα αποτελέσει ένα άλλο σημαντικό άξονα της πολιτικής της χώρας μας, που θα δώσει τη δυνατότητα, σύμφωνα με τον υπουργό Ανάπτυξης, η τουριστική σχέση των Ευρωπαίων με τη χώρα μας να αποκτήσει πιο μόνιμο και σταθερό χαρακτήρα.

Η νέα αυτή πρωτοβουλία αφορά τη διαμόρφωση ιδιωτικών τουριστικών συγκροτημάτων μόνιμης κατοικίας, που θα αποκτώνται με ευνοϊκό χρηματοδοτικό τρόπο, έτσι ώστε ο Ευρωπαίος πολίτης να έχει τη μόνιμη εστία παραθερισμού του στην Ελλάδα.

«Αυτό που συνηθίζουμε στην Ελλάδα ως καλοκαιρινή παραθεριστική κατοικία, μπορεί να γίνει αντικείμενο αγοράς σε ευρωπαϊκό επίπεδο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τσοχατζόπουλος. Στο πλαίσιο αυτό ετοιμάζεται, είπε ο υπουργός, νομοθετική ρύθμιση που θα στηρίζει τη δημιουργία σχετικών τουριστικών υποδομών.

Ο κ. Γεωργακόπουλος σημείωσε τέλος ότι τα βασικότερα σημεία που έχουν προκύψει από την μέχρι στιγμής επεξεργασία των τουριστικών θεμάτων πάνω στα οποία σκοπεύει να εργαστεί η Ελληνική προεδρία προκειμένου να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος στην υλοποίηση μιας κοινής στρατηγικής για το μέλλον του Ευρωπαϊκού Τουρισμού και για τα οποία θα καταβάλει προσπάθεια να δοθεί συνέχεια στους στόχους που υιοθέτησε το Συμβούλιο αφορούν στα ακόλουθα:

Οι βασικοί στόχοι της Ελληνικής προεδρίας για μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τον τουρισμό

 • Στην ανάπτυξη των αναγκαίων μηχανισμών ενσωμάτωσης των συμφερόντων του τουριστικού τομέα σε κοινοτικές πολιτικές και ιδιαίτερα αυτές που αφορούν
 • – στις Μεταφορές
  – στην Προστασία του Καταναλωτή
  – στην Απασχόληση

 • Στην προώθηση των Δορυφορικών Λογαριασμών στον Τουρισμό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε μετά την υιοθέτηση του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος να γίνει πλήρως εμφανής η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Τουρισμού στην ανταγωνιστικότητα και στην ανάπτυξη και της ευρωπαϊκής οικονομίας.
 • Στη βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού στην Ευρώπη με την εκπόνηση και εφαρμογή μιας Ατζέντας 21 για τον τουρισμό, με την εξειδίκευση συγκεκριμένων προγραμμάτων προτύπων και πρακτικών.

Η Ελληνική Προεδρία θα υποστηρίξει επίσης:

 • Την καλή χρήση των Κοινοτικών χρηματοδοτικών και μη χρηματοδοτικών οργάνων προς όφελος του τουριστικού τομέα.
 • Τον διάλογο μεταξύ δημόσιου τομέα και της τουριστικής βιομηχανίας της Ευρώπης κυρίως στο πλαίσιο του ετήσιου Ευρωπαϊκού forum.
 • Την προώθηση δικτύων συνεργασίας, ιδίως σε περιπτώσεις διαπεριφερειακού ή και διασυνοριακού χαρακτήρα με κοινοτική ενίσχυση, χρηματοοικονομική ή μη, σε στενή συνεργασία με τα κράτη-μέλη.
 • Τον εντοπισμό ιδρυμάτων και κέντρων μελετών και ερευνών στον τομέα του τουρισμού και την διασύνδεσή τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
 • Την προσπάθεια εναρμόνισης στατιστικών πληροφοριών και δεικτών ώστε να καταστεί δυνατή μια ολοκληρωμένη αποτίμηση των τουριστικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Την χρήση από τουριστικές επιχειρήσεις και προορισμούς σε εθελοντική βάση, δεικτών βιώσιμης ανάπτυξης στον τουρισμό.
 • Τις προσπάθειες που καταβάλλονται από τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της ποιότητας του Ευρωπαϊκού Τουρισμού.
 • Την ενίσχυση των προσπαθειών για να διευκολυνθεί η πρόσβαση των ατόμων με ειδικές ανάγκες στις τουριστικές εγκαταστάσεις και δραστηριότητες, εν όψει και της ανακήρυξης του 2003 ως διεθνούς έτους για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
 • Την εξέταση της δυνατότητας ενίσχυσης της θέσης και της εικόνας της Ευρώπης ως ενός συνόλου διαφορετικών και ελκυστικών τουριστικών προορισμών, μεταξύ άλλων και μέσω των κινητών υπηρεσιών επικοινωνίας, που δίδουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο, καθώς και μέσω της ανάπτυξης Δικτυακής Πύλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.U. Portal).
 • Την προώθηση των διαπραγματεύσεων της Ε.Ε. με την Κίνα για την χορήγηση καθεστώτος εγκεκριμένου τουριστικού προορισμού (ADS).
 • Την καλύτερη δυνατή χρήση των νέων τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την υλοποίηση των πιο πάνω πρωτοβουλιών.
TDNgr Rectangular

Η συντακτική ομάδα του TravelDailyNews Greece & Cyprus διαθέτει πάνω από 35 χρόνια εμπειρία σε Β2Β τουριστική ειδησεογραφία καθώς επίσης και σε θέματα marketing και επικοινωνίας.

24/07/2024
23/07/2024
22/07/2024
19/07/2024
18/07/2024
17/07/2024