Τελευταία νέα
ΑρχικήΟδικές ΜεταφορέςΗ διαταγή του ΣτΕ για την απόφαση του αρμόδιου υφυπουργού για τις εκμισθώσεις των Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων
Νομοθεσία

Η διαταγή του ΣτΕ για την απόφαση του αρμόδιου υφυπουργού για τις εκμισθώσεις των Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων

Για τις επιχειρήσεις που δεν έχουν προσφύγει δικαστικά, η Απόφαση του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών διατηρεί την ισχύ της.

Τη ∆ευτέρα 10 Ιουλίου 2023, κατόπιν των ενεργειών των νομικών συμβούλων, ∆ρ. Ιωάννη Α. Γκιτσάκη και Αλέξανδρου Ι. Φάρου, εκδόθηκε από το Συμβούλιο Επικρατείας προσωρινή διαταγή αναστολής εκτέλεσης της υπ’ αριθμ. 154785/15- 5-2023 Απόφασης του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία προβλέφθηκε η υποχρέωση ανάρτησης της σύμβασης ολικής εκμίσθωσης των Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων με οδηγό στο Ψηφιακό Μητρώο του ν. 4530/2018, τουλάχιστον 2 ώρες προ της ώρας έναρξης αυτής.

Υπογραμμίζεται ότι η απόφαση αυτή του Συμβουλίου Επικρατείας και η αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης Απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών ισχύουν μόνο για τις επιχειρήσεις που προσέφυγαν ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας και περιλαμβάνονται στην προσωρινή διαταγή και όχι για όλες τις πληττόμενες επιχειρήσεις εκμίσθωσης Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων με οδηγό. Για τις επιχειρήσεις που δεν έχουν προσφύγει δικαστικά, η Απόφαση του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών διατηρεί την ισχύ της, όπως και ο επίμαχος περιορισμός του άρθρου 2 παρ. 2 αυτής, ο οποίος καθιστά ουσιαστικά αδύνατη την άσκηση της δραστηριότητάς τους και την εξυπηρέτηση των πελατών τους (τουριστών).

Για τους λόγους αυτούς, οι επιχειρήσεις που προσέφυγαν στο ΣτΕ, καλούν τις υπόλοιπες πληττόμενες επιχειρήσεις εκμίσθωσης Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων με οδηγό να προσφύγουν άμεσα στο Συμβούλιο Επικρατείας, προκειμένου να επιτύχουν και αυτές την αναστολή εκτέλεσης της ως άνω Απόφασης του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών και τελικώς την οριστική της ακύρωση από το ∆ικαστήριο. Υπογραμμίζεται, ότι η σχετική προθεσμία των 60 ημερών για την άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας, κατά της ως άνω Απόφασης, λήγει καταρχήν στις 17 Ιουλίου 2023.

Εκδότρια - Αρχισυντάκτρια - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Βίκυ είναι συνιδρυτής της Travel Media Applications και υπεύθυνη για την αρχισυνταξία των TravelDailyNews Greece & Cyprus και TravelDailyNews International.
Στην εταιρεία έχει αναλάβει την οικονομική διεύθυνση.

28/02/2024
27/02/2024
26/02/2024
23/02/2024
22/02/2024
21/02/2024