Τελευταία νέα
ΑρχικήΤουριστική ΠολιτικήΝομοθεσίαΝοµικές ενέργειες των Σωµατείων εκµίσθωσης Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων µε οδηγό
Μισθωμένα αυτοκίνητα

Νοµικές ενέργειες των Σωµατείων εκµίσθωσης Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων µε οδηγό

Νομικές ενέργειες των Σωματείων εκμίσθωσης Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων με οδηγό, αναφορικά με τη δυνατότητα σύναψης συμβάσεων μίσθωσης Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων με οδηγό, από νομικά πρόσωπα και ιδίως από τουριστικά γραφεία.

Σε πρόσφατη συνάντηση των εκπροσώπων των Σωµατείων ΕΙΧ Κυκλάδων, Κέρκυρας, Δωδεκανήσου, που τα μέλη τους μισθώνουν αυτοκίνητα με οδηγό, µε την πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία του υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, που έλαβε χώρα στις 26-7-2023, διαπιστώθηκε ότι έχει δηµιουργηθεί ένα µείζον ζήτηµα, αναφορικά µε τη δυνατότητα ή µη των νοµικών προσώπων και ιδίως των τουριστικών γραφείων να συνάπτουν, ως µισθωτές, συµβάσεις µίσθωσης Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων µε οδηγό, στα πλαίσια άσκησης των νοµίµων επιχειρηµατικών τους δραστηριοτήτων, προς εξυπηρέτηση των πελατών τους (τουριστών).

Το πρόβληµα προέκυψε εξαιτίας της αιφνίδιας µεταβολής της θέσεως του Υπουργείου για το συγκεκριµένο ζήτηµα. Μία µεταβολή, η οποία µεταφέρθηκε και στα αρµόδια ελεγκτικά όργανα και είχε ως αποτέλεσµα να µην γίνονται δεκτές από αυτά οι συµβάσεις µίσθωσης Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων µε οδηγό, που έχουν ως µισθωτή νοµικό πρόσωπο και ιδίως τουριστικό γραφείο, και να επιβάλλονται σε βάρος των 2 επιχειρήσεων µας υψηλά διοικητικά πρόστιµα για δήθεν υποκλοπή µεταφορικού έργου που έχει ανατεθεί σε άλλο φορέα, καθώς και διοικητικές κυρώσεις της αφαίρεσης των πινακίδων κυκλοφορίας των οχηµάτων µας για 30 έως και 90 ηµέρες.

Για τους λόγους αυτούς, τα προεδρεία των Σωματείων αυτόν αποφάσισαν να προχωρήσουν σε όλες τις απαραίτητες νοµικές ενέργειες (σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο), αναθέτοντας την εκπροσώπηση των Σωµατείων µας στο ∆ικηγορικό Γραφείο του ∆ρ. Ιωάννη Α. Γκιτσάκη, ∆ικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω, ∆ιδάκτορα ∆ιοικητικού ∆ικαίου και συµβούλου τουριστικών επιχειρήσεων.

Ο ως άνω δικηγόρος ανέλαβε, για λογαριασµό αυτών των Σωµατείων, σε πρώτη φάση:

  1. Τη σύνταξη και κατάθεση σχετικού αναλυτικού υποµνήµατος ενώπιον του υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, µε τη νοµική τεκµηρίωση της δυνατότητας σύναψης συµβάσεων µίσθωσης Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων µε οδηγό, από νοµικά πρόσωπα και ιδίως από τουριστικά γραφεία, ως µισθωτές.
  2. Τη σύνταξη και υποβολή σχετικής αναφοράς προς το Συνήγορο του Πολίτη.
  3. Τη σύνταξη και υποβολή σχετικής καταγγελίας προς την Εθνική Αρχή ∆ιαφάνειας.

Σε δεύτερη φάση και αναλόγως της απαντήσεως ή των σχετικών ενεργειών ή παραλείψεων του υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, θα αποφασιστούν και περαιτέρω νοµικές ενέργειες ενώπιον όλων των αρµοδίων εθνικών και ευρωπαϊκών αρχών και δικαστηρίων.

Τέλος, στην ανακοίνωση τους τονίζουν ότι “η νοµική και πραγµατική κατάσταση που έχει δηµιουργηθεί, εδώ και πάνω από µία δεκαετία, σε βάρος των επιχειρήσεων µας, µε την επιβολή υπέρµετρων και αντισυνταγµατικών περιορισµών, που παρεµποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία των επιχειρήσεων µας, καθώς µε την πρόβλεψη πλήθους υπέρµετρων και εξωπραγµατικών διοικητικών κυρώσεων και προστίµων, που καθιστούν ιδιαιτέρως δυσχερή έως και απαγορευτική την άσκηση της συγκεκριµένη επιχειρηµατικής δραστηριότητας, ∆ΕΝ είναι πλέον ανεκτή από τις επιχειρήσεις µας. Και για το λόγο αυτό, προτιθέµεθα να ασκήσουµε κάθε νόµιµο ένδικο µέσο ενώπιον των αρµόδιων εθνικών διοικητικών αρχών και δικαστηρίων, αλλά και ενώπιον των 3 αρµόδιων ευρωπαϊκών αρχών και δικαστηρίων, προκειµένου να προασπίσουµε τα έννοµα συµφέροντα των επιχειρήσεων µας.

Εκδότης - Διευθυντής Σύνταξης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Συνεκδότης του TravelDailyNews Media Network από το 1999 που περιλαμβάνει τρεις εκδόσεις για τη Διεθνή αγορά, τις αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού και την αγορά της Ελλάδας και της Κύπρου.

Είναι υπεύθυνος για την στρατηγική ανάπτυξη του δικτύου, τις συνέργειες, και τη διεθνή αγορά.

Ετικέτες
23/02/2024
22/02/2024
21/02/2024
20/02/2024
19/02/2024
16/02/2024