Τελευταία νέα
ΑρχικήΠεριβάλλονUNECE: Διάκριση καλής πρακτικής για την ΕΕΠΦ στην εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία
Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης

UNECE: Διάκριση καλής πρακτικής για την ΕΕΠΦ στην εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία

Η ΕΕΠΦ υλοποιεί ως εθνικός χειριστής του διεθνούς Ιδρύματος για την Περιβαλλοντική εκπαίδευση (Foundation for Environmental Education – FEE) στην Ελλάδα, τα τρία διεθνή προγράμματα εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία.

Το εκπαιδευτικό έργο της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ) αναδεικνύεται ως παγκόσμια καλή πρακτική στην πρόσφατα δημοσιευμένη έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE) σχετικά με την υλοποίηση της Στρατηγικής για την Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία (ΕΠΑ).

Η έκθεση, μια διεξοδική ανάλυση των 34 Εθνικών αποτιμήσεων από τα μέλη Κράτη της UNECE για την περίοδο εφαρμογής 2017-2019, αποτελεί ένα οδηγό για την ανταλλαγή καλών πρακτικών, καινοτόμων προγραμμάτων, πρωτοβουλιών, έρευνας, υλικών και εργαλείων εφαρμογής.

Για την ΕΕΠΦ που στηρίζει ενεργά τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας στην υλοποίηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία, η αξιολόγηση αυτή αποτελεί σημαντική διάκριση στο έργο της.

Η ΕΕΠΦ υλοποιεί ως εθνικός χειριστής του διεθνούς Ιδρύματος για την Περιβαλλοντική εκπαίδευση (Foundation for Environmental Education -FEE) στην Ελλάδα, τα τρία διεθνή προγράμματα εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία:

  • Οικολογικά Σχολεία,
  • Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον,
  • Μαθαίνω για τα Δάση.

Tα προγράμματα είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, εναρμονισμένα με τους 17 Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης και είναι διεθνώς αναγνωρισμένα από σημαντικούς θεσμικούς εταίρους του FEE: UNESCO, ISESCO, UNEP.

Η στρατηγική της UNECE για την ΕΠΑ αποτελεί ένα συνολικό και εμπεριστατωμένο πλαίσιο που υπάρχει και υποστηρίζει τις χώρες στην ανάπτυξη εθνικών πολιτικών. Καλύπτει όλες τις μορφές της ΕΠΑ από τα πρώτα παιδικά χρόνια ως την δια βίου μάθηση, ενώ παράλληλα είναι η μοναδική στρατηγική που συμπεριλαμβάνει τα εργαλεία αξιολόγησης για την εφαρμογή της ΕΠΑ σε εθνικό πλαίσιο.

Τα συμπεράσματα αυτής της αξιολόγησης έχουν ληφθεί υπόψη για τη διαμόρφωση της Στρατηγικής της UNECE για την ΕΠΑ από το 2021 έως το 2030. Οι βασικοί πυλώνες της είναι τέσσερις:

  1. Ποιοτική εκπαίδευση και ΕΠΑ
  2. Συνολική προσέγγιση οργάνωσης με κίνητρα και πολιτικές και ΕΠΑ,
  3. Ψηφιακή εκπαίδευση και ΕΠΑ
  4. Επιχειρηματικότητα, εργασία, καινοτομία και ΕΠΑ που αναδεικνύει τη νέα γενιά με σημαίνοντα ρόλο ανά τομέα.
Εκδότης - Διευθυντής Σύνταξης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Συνεκδότης του TravelDailyNews Media Network από το 1999 που περιλαμβάνει τρεις εκδόσεις για τη Διεθνή αγορά, τις αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού και την αγορά της Ελλάδας και της Κύπρου.

Είναι υπεύθυνος για την στρατηγική ανάπτυξη του δικτύου, τις συνέργειες, και τη διεθνή αγορά.

Ετικέτες
03/10/2023
02/10/2023
29/09/2023
28/09/2023
27/09/2023
26/09/2023