Τελευταία νέα
ΑρχικήΑερομεταφορέςΥΜΕ: Κατατέθηκε νομοσχέδιο για τη διευρεύνηση ατυχημάτων – Όλες οι αλλαγές
Επιτροπή διευρεύνησης ατυχημάτων

ΥΜΕ: Κατατέθηκε νομοσχέδιο για τη διευρεύνηση ατυχημάτων – Όλες οι αλλαγές

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στοχεύει στο να δημιουργηθεί ένας φορέας μικρός σε μέγεθος, αλλά εξαιρετικά ευέλικτος, ώστε να διορθωθούν τα σφάλματα του παρελθόντος

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών κατέθεσε ένα νέο σχέδιο νόμου, βάσει του οποίου ενοποιούνται οι δύο επιτροπές διερεύνησης ατυχημάτων (αεροπορικών και σιδηροδρομικών).

Παράλληλα το σχέδιο νόμου με τίτλο «Θεσμικό πλαίσιο για τη διερεύνηση αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων και την ασφάλεια των μεταφορών», προβλέπει τη σύσταση του νέου «εθνικού οργανισμού διερεύνησης αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων και ασφάλειας μεταφορών».

Αναλυτικά οι προβλέψεις του νέου σχεδίου νόμου:
  • Ενοποίηση των δύο επιτροπών και σύσταση ενός νέου φορέα
  • Ενοποίηση των οργάνων διοίκησης. Το νέο 5μελές Συμβούλιο θα αποτελείται από τρία μέλη αρμόδια για τα αεροπορικά δυστυχήματα, και δύο για τα σιδηροδρομικά.
  • Εντός του υπουργείου, σύσταση αυτοτελής μονάδας μελετών και διερευνήσεων. Η μονάδα αυτή θα αποτελείται από τρία γραφεία (αεροπορικών ατυχημάτων, σιδηροδρομικών ατυχημάτων, και πρόληψης, ανάλυσης και στατιστικής), τα οποία θα στελεχωθούν από τους υπάρχοντες διερευνητές της ΕΔΑΑΠ.
  • Οι διοικητικοί υπάλληλοι μετατάσσονται στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών κι αυτό με τη σειρά του θα τους διαθέτει στον νέο Φορέα, ανάλογα με τις ανάγκες που θα έχει.
  • Δυνατότητα συνεργασίας με τρίτους διερευνητές και τεχνικούς συμβούλους, προκειμένου να καλυφθεί άμεσα η απουσία διερευνητών σιδηροδρομικών ατυχημάτων.
  • Ενίσχυση του έργου των διερευνητών, παρέχοντάς τους οικονομικά κίνητρα.

Με αυτόν τον τρόπο το υπουργείο στοχεύει στο να δημιουργηθεί ένας φορέας μικρός σε μέγεθος, αλλά εξαιρετικά ευέλικτος, ώστε να διορθωθούν τα σφάλματα του παρελθόντος.

  • Στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης του χάρτη των Ανεξαρτήτων Αρχών της χώρας, έχει ήδη πραγματοποιηθεί σειρά διορθωτικών κινήσεων και συγκεκριμένα:
  • Με τον νόμο 4757/2020 συστάθηκε η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ), κι επετεύχθη ο διαχωρισμός ρυθμιστή και παρόχου αεροναυτιλίας.
  • Με το ν. 4974/2022 καταργήθηκε η Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών (ΡΑΕΜ), που άλλωστε ουδέποτε είχε συγκροτηθεί στην πράξη. Οι αρμοδιότητές της -σε ό,τι αφορά στις δημόσιες μεταφορές- πέρασαν στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Ενώ για το σχεδιασμό, την εποπτεία και τον έλεγχο των τοπικών μεταφορών αρμόδιες είναι οι Περιφέρειες.
  • Επίσης, με τον ν. 4850/2021 η Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων πλέον ονομάζεται «Εθνικός Οργανισμός Συντονισμού Πτήσεων» (ΕΟΣΠ).
Εκδότης - Αρχισυντάκης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Βίκυ είναι συνιδρυτής της Travel Media Applications και υπεύθυνη για την αρχισυνταξία των TravelDailyNews Greece & Cyprus και TravelDailyNews International.
Στην εταιρεία έχει αναλάβει την οικονομική διεύθυνση.

08/06/2023
07/06/2023
06/06/2023
02/06/2023
01/06/2023
31/05/2023