Τελευταία νέα
ΑρχικήΤουριστικοί ΦορείςΕλληνικοίΑπουσιάζει η ποιότητα από τον τουρισμό μας

Απουσιάζει η ποιότητα από τον τουρισμό μας

PHILOXENIA ’99. Η Ελλάδα παρουσιάζει το οξύμωρο σχήμα να συγκαταλέγεται μεταξύ των 15 σημαντικότερων χωρών από την άποψη του συνολικού αριθμού αφίξεων τουριστών, όχι όμως και στην πρώτη 20άδα των […]

PHILOXENIA '99. Η Ελλάδα παρουσιάζει το οξύμωρο σχήμα να συγκαταλέγεται μεταξύ των 15 σημαντικότερων χωρών από την άποψη<...> του συνολικού αριθμού αφίξεων τουριστών, όχι όμως και στην πρώτη 20άδα των κρατών που επιτυγχάνουν την μεγαλύτερη εισροή συναλλάγματος από τον τουρισμό. "Είναι χαρακτηριστικό ότι η ανά τουρίστα συναλλαγματική δαπάνη στην Ελλάδα είναι η χαμηλότερη από όλες τις χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης", τόνισε ο γενικός γραμματέας της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών κ. Ιωάννης Μάνος, κατά την ομιλία του με θέμα "Τράπεζες – Τουρισμός – Επενδύσεις" που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Ελληνίδων για τον Τουρισμό. "Συγκεκριμένα, το 1995, η δαπάνη ανά τουρίστα στην Ελλάδα ήταν 360 δολ. Έναντι 870 δολ. στην Ισπανία και 510 δολ. στην Ιταλία. Ως εκ τούτου, το συνάλλαγμα που εισρέει στην χώρα μας από τουριστικές δραστηριότητες υπολείπεται κατά 40% του παγκοσμίου μέσου όρου".
"Τα προαναφερθέντα στοιχεία υποδηλώνουν το χαμηλό επίπεδο της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και του εν γένει τουριστικού προϊόντος στη χώρα μας. Στο μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής επικράτειας, η μέση ξενοδοχειακή επιχείρηση χαρακτηρίζεται από μικρό μέγεθος, οικογενειακή δομή, χαμηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών και ανύπαρκτο marketing. Προς την κατεύθυνση αυτή είναι απαραίτητο να μεγεθυνθεί η μέση ελληνική τουριστική επιχείρηση, να καταβληθούν προσπάθειες για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού και να βελτιωθεί άμεσα μια σειρά έργων υποδομής".
Ο κ. Μάνος απέρριψε τον ισχυρισμό περί ελλιπούς τραπεζικής χρηματοδότησης των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο μέσος ετήσιος ρυθμός πιστωτικής επέκτασης προς το σύνολο των τουριστικών επιχειρήσεων προσέγγισε το 16% την τελευταία δεκαετία, ενώ διπλασιάστηκε σε μια επταετία. Οι αντίστοιχοι μέσοι ρυθμοί αύξησης των χορηγήσεων προς τη βιομηχανία και τη γεωργία ήταν 10% και 6% αντίστοιχα. Στις αρχές του 1998, η συνολική χρηματοδότηση<.> των ελληνικών τραπεζών προς τις τουριστικές επιχειρήσεις προσέγγισε τα 466 δισ. δρχ. ποσό ίσο με το 1,7% του ΑΕΠ, ή το 3,5% της συνολικής χρηματοδότησης επιχειρήσεων από τις τράπεζες. "Ωστόσο, η μεγάλη πλειοψηφία των εγχώριων τουριστικών επιχειρήσεων έχει ουσιαστικά εισέλθει σε ένα φαύλο κύκλο κάλυψης των δανειακών αναγκών και προσφοράς χαμηλής ποιότητας υπηρεσιών, με συνέπεια να μην είναι δυνατόν να προβούν σε επενδύσεις για την αναβάθμιση του υπάρχοντος δυναμικού" τόνισε ο κ. Μάνος.

Εκδότης - Διευθυντής Σύνταξης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Συνεκδότης του TravelDailyNews Media Network από το 1999 που περιλαμβάνει τρεις εκδόσεις για τη Διεθνή αγορά, τις αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού και την αγορά της Ελλάδας και της Κύπρου.

Είναι υπεύθυνος για την στρατηγική ανάπτυξη του δικτύου, τις συνέργειες, και τη διεθνή αγορά.

Ετικέτες
21/06/2024
20/06/2024
19/06/2024
18/06/2024
17/06/2024
14/06/2024