Τελευταία νέα
HomeΤουριστικοί ΦορείςΕλληνικοίΝέο πρόγραμμα ενίσχυσης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Αφορά και επιχειρήσεις στον τομέα του τουρισμού

Νέο πρόγραμμα ενίσχυσης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Την 1η Σεπτεμβρίου ξεκινά η υποβολή προτάσεων για την ένταξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα νέα προγράμματα ενίσχυσης του ΕΣΠΑ. Συνολικά θα διατεθούν 1,05 δισ. ευρώ σε περίπου 17.000 επιχειρήσεις με το ποσοστό της επιχορήγησης να κυμαίνεται από 55%-65%. Τα προγράμματα…

Την 1η Σεπτεμβρίου ξεκινά η υποβολή προτάσεων για την ένταξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα νέα προγράμματα ενίσχυσης του ΕΣΠΑ. Συνολικά θα<...> διατεθούν 1,05 δισ. ευρώ σε περίπου 17.000 επιχειρήσεις με το ποσοστό της επιχορήγησης να κυμαίνεται από 55%-65%. Τα προγράμματα αφορούν επιχειρήσεις στους τομείς του τουρισμού, της μεταποίησης, των υπηρεσιών και του εμπορίου.

Από την 1η Σεπτεμβρίου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν επενδυτικές προτάσεις για ένταξη στο πρόγραμμα. Η σχετική προκήρυξη αναμένεται μέχρι τα τέλη Αυγούστου και αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις των παραπάνω κλάδων και του τομέα franchsing.

Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομίας, στο πρόγραμμα δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι δημόσιοι οργανισμοί και οι θυγατρικές τους, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν με μορφή κοινοπραξίας, εταιρείας αστικού δικαίου και κοινωνίας.

19/07/2024
18/07/2024
17/07/2024
16/07/2024
15/07/2024
12/07/2024