Τελευταία νέα
ΑρχικήΤουριστικοί ΦορείςΕλληνικοίΚαι δεύτερη ερώτηση στη Βουλή για την επαναπροκήρυξη διαγωνισμού του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης

Και δεύτερη ερώτηση στη Βουλή για την επαναπροκήρυξη διαγωνισμού του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης

Με δεύτερη ερώτηση προς τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης, κ. Δημήτρη Αβραμόπουλο, επανήλθαν στο θέμα επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών συμβούλου δημοσιότητας, στην οποία προχώρησε το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, για την υλοποίηση της δράσης του Γ΄ Κ.Π.Σ. 2000-2006…

Με δεύτερη ερώτηση προς τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης, κ. Δημήτρη Αβραμόπουλο, επανήλθαν στο θέμα επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού<...>για την ανάθεση υπηρεσιών συμβούλου δημοσιότητας, στην οποία προχώρησε το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, για την υλοποίηση της δράσης του Γ΄ Κ.Π.Σ. 2000-2006 `Δράσεις Φυσικής Δημοσιότητας της Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης` του Μέτρου 8.1: `Εκπαίδευση και Κατάρτιση στον Τομέα του Τουρισμού` για την Δράση 8.1.7. `Δράσεις Φυσικής Δημοσιότητας της Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης` οι βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ., κ.κ. Ροδούλα Αθ. Ζήση και Χρήστος Πρωτόπαπας.

Υπενθυμίζεται ότι στην πρώτη της ερώτηση προς τον κ. Αβραμόπουλο, που κατετέθη στις 13 Δεκεμβρίου 2005 στη Βουλή, η βουλευτής Μαγνησίας του ΠΑ.ΣΟ.Κ., κ. Ροδούλα Αθ. Ζήση, ανέφερε τα εξής:

“Ο επαναλαμβανόμενος διαγωνισμός αφορά σε δύο κατηγορίες υπηρεσιών:

 1. Υπηρεσίες Συμβούλου για τον σχεδιασμό, την προετοιμασία και την υλοποίηση των επιμέρους ενεργειών δημοσιότητας (direct marketing, διαφήμιση, δημόσιες σχέσεις), την επικαιροποίηση του επικοινωνιακού μείγματος, την παροχή υπηρεσιών οργάνωσης ημερίδων-συνεδρίων και συμμετοχής σε εκθέσεις, καθώς και για τον συντονισμό του έργου με τους λοιπούς αναδόχους και το Υπουργείο.
 2. Υπηρεσίες Φυσικής Δημοσιότητας. Η προθεσμία υποβολής συμμετοχών λήγει στις 9 Ιανουαρίου 2006.


 3. Ενώ όμως τα κείμενα των διαγωνισμών και ειδικότερα οι υποχρεώσεις ανάδοχου είναι πανομοιότυπες καθώς και η αμοιβή, διαφέρουν σε ένα βασικό σημείο, την διάρκεια παροχής πανομοιότυπων υπηρεσιών, ήτοι στην προηγούμενη διακήρυξη αναφερόταν ότι `Οι δράσεις δημοσιότητας θα αρχίσουν να υλοποιούνται εντός του 2005 και θα καλύψουν όλη την περίοδο, έως το 2007` στη νέα διακήρυξη αναφέρεται ότι `Οι δράσεις δημοσιότητας θα αρχίσουν να υλοποιούνται εντός του 2006 και θα καλύψουν όλη την περίοδο, έως το τέλος του 2007`.

  Ο προϋπολογισμός όμως της αμοιβής του αναδόχου είναι ο ίδιος (515.000 ευρώ) και στις δυο διακηρύξεις και έχει διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης”.

  Με βάση τα παραπάνω, η βουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. ρωτούσε τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης, τα εξής:


  1. Ενώ οι δυο διακηρύξεις είναι πανομοιότυπες διαφέρουν μόνο στον διάρκεια προσφοράς υπηρεσιών, δεν θα γίνουν δηλ. τα προβλεπόμενα στον προηγούμενο διαγωνισμό για το 2005, αλλά μόνο τα προβλεπόμενα για το 2006, ήτοι παροχή και δημοσιότητα λιγότερων δράσεων, γιατί η αμοιβή παρέμεινε η ίδια;

  2. Γιατί επαναλαμβάνεται ο διαγωνισμός;

  Σε απάντηση του, το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, σημειώνει τα εξής:

  “Σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. Πρωτ. 8991/19-7-2005 πρώτη προκήρυξη, η διάρκεια του έργου οριζόταν μέχρι την 31-7-2007.

  Όσον αφορά στην επαναπροκήρυξη του Νοεμβρίου 2005 (αριθμ. Πρωτ. 14050/18-11-2005) η διάρκεια του έργου ορίζεται μέχρι την 31/12/2007.

  Όπως προκύπτει από τα χρονοδιαγράμματα των προκυρήξεων το έργο παρατείνεται κατά έξι μήνες. Επομένως δεν περικόπτεται τίποτα από τις δράσεις.

  Ο διαγωνισμός κρίθηκε άγονος και προτάθηκε η επαναπροκήρυξη του γιατί μετά από διεξοδική εξέταση των τεχνικών προσφορών των εταιριών που έλαβαν μέρος, δεν κατέστη δυνατή η τεκμηρίωση της εξειδίκευσης τους, σχετικά με την τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση”.

  Ωστόσο, όπως σημειώνουν οι βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ., κ.κ. Ροδούλα Αθ. Ζήση και Χρήστος Πρωτόπαπας σε ερώτηση τους την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2006 προς τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης, κ. Δημήτρη Αβραμόπουλο:

  “Σχετικά με την απάντησή σας της 4-1-2006 στην ερώτηση με αριθμ. πρωτοκ.5492/13-12-2005, θα θέλαμε να παρατηρήσουμε ότι ακριβώς ενώ επαληθεύεται το κείμενο και τα στοιχεία της ερώτησης δεν δίδεται απάντηση σ΄ αυτήν και έτσι είμαστε αναγκασμένοι να επανέλθουμε.

  Αναλυτικά όμως, όπως αναφέρεται στην παλιά και νέα διακήρυξη ……

  Για την επίτευξη του γενικού στόχου του Μέτρου προβλέπεται η υλοποίηση Έργων στο πλαίσιο επτά (7) Δράσεων, οι οποίες έχουν σημαντική συνάφεια μεταξύ τους:

  1. Σχέδιο Δράσης, μελέτες και έρευνες για την αναδιάρθρωση και αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (1,57% του προϋπολογισμού του Μέτρου 8.1)
  2. Ανάπτυξη δικτύων Εθνικών και Διεθνικών συνεργασιών (5,7%)
  3. Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός των προγραμμάτων σπουδών της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης – Πιλοτικές εφαρμογές (43,96)
  4. Διασύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή (6,65%)
  5. Προγράμματα κατάρτισης στα πλαίσια ολοκληρωμένων σχεδίων εξυπηρέτησης των στόχων της τουριστικής πολιτικής, όπως αυτοί αναφέρονται στο ΕΠΑΝ (19,56%)
  6. Κατάρτιση εργαζομένων σε επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα (20,86%)

  7. Δράσεις Δημοσιότητας (1,59%)

  Στο κείμενο της επαναπροκήρυξης αναφέρονται στο αναλυτικό χρονοδιάγραμμα τα εξής:

  1.1 Αναλυτικό Περιεχόμενο και Χρονοδιάγραμμα των Ενεργειών Δημοσιότητας

  Τα βασικά επικοινωνιακά εργαλεία, που θα χρησιμοποιηθούν για την δημοσιότητα της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, κατανέμονται σε τρεις δράσεις στην διαφήμιση, τις δημόσιες σχέσεις και στο Direct Marketing. Στον Πίνακα 1 απεικονίζεται η συσχέτιση των δράσεων και των ενεργειών προβολής.

  ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

  1. Οργάνωση ημερίδων ή συνεδρίων

  ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

  2. Συμμετοχή σε ειδικές θεματικές εκθέσεις

  ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

  3. Παραγωγή εντύπων

  ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

  4. Παραγωγή cd – roms

  DIRECT MARKETING

  5. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά ή και εφημερίδες

  ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

  Από τον Πίνακα προκύπτει ότι οι τρεις Ομάδες Δράσεων εξειδικεύονται στο πλαίσιο της φυσικής δημοσιότητας του Μέτρου 8.1 σε 5 Ενέργειες.

  Συγκεκριμένα, οι δράσεις φυσικής δημοσιότητας θα υλοποιηθούν σύμφωνα με τον “κύκλο ζωής” της επικοινωνιακής εκστρατείας. Ο κύκλος της περιλαμβάνει τέσσερα στάδια δραστηριοποίησης, αυτά της εισαγωγής, της ανάπτυξης, της ωρίμανσης και της ύφεσης. Οι τρεις κατηγορίες δράσεων δημοσιοποίησης της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης θα ενταθούν και θα μειωθούν ανάλογα με τα στάδια αυτά. Οι δράσεις δημοσιότητας θα διανεμηθούν από το 2006 έως και το τέλος του 2007.

  Στον πίνακα 2 παρουσιάζεται η ενδεικτική ποσοστιαία κατανομή των διαθέσιμων πόρων ανά έτος σε άμεση σχέση με την εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου.

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟΥ 8.1

  2006

  2007

  ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

  1. Οργάνωση ημερίδων ή συνεδρίων

  9,60%

  2,00%

  11,60%

  2. Συμμετοχή σε ειδικές θεματικές εκθέσεις

  9,80%

  3,00%

  12,80%

  3. Παραγωγή εντύπων

  35,00%

  7,00%

  42%

  4. Παραγωγή cd – roms

  8,80%

  3,00%

  11,80%

  5. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά ή και εφημερίδες

  19,00%

  2,80%

  21,80%

  ΣΥΝΟΛΑ

  82,2%

  17,8

  100%

  Έτσι η επαναπροκήρυξη σε σύγκριση με το παλιότερο κείμενο του διαγωνισμού διαφέρει στο ότι, ενώ προεβλέπετο για το 2005, μετατέθηκε στο 2006, όπως φαίνεται και από το παρακάτω χρονοδιάγραμμα της προηγούμενης διακήρυξης. Και στις δυο περιπτώσεις το 2007 παραμένει να εκτελεστεί το 17,8%, ενώ το 2006 στην μια περίπτωση είναι το 57% και στην επαναπροκήρυξη το 82,2%. Είναι λοιπόν σαφές ότι είναι υπέρ του τυχόν ανάδοχου η συγκέντρωση των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων σε ένα χρόνο, παρά σε δυο χρόνια, αλλά το κυριότερο, η ποσοστιαία κατανομή ανά ενέργεια διαφέρει ριζικά.

  Παλαιότερη προκήρυξη:

  Στον πίνακα 3 παρουσιάζεται η ενδεικτική ποσοστιαία κατανομή των διαθέσιμων πόρων στα τέσσερα έτη σε άμεση σχέση με την εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου.

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤAΣ ΜΕΤΡΟΥ 8.1

  2005
  (%)

  2006
  (%)

  2007
  (%)

  ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ
  ΚΑΤΑΝΟΜΗ

  1. Οργάνωση ημερίδων ή συνεδρίων

  4

  7,6

  2

  13,60%

  2. Συμμετοχή σε ειδικές θεματικές εκθέσεις

  6

  5,8

  3

  14,80%

  3. Παραγωγή εντύπων

  15

  25

  7

  47%

  4. Παραγωγή cd – roms

  0

  8,8

  3

  9,80%

  5. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά ή και εφημερίδες

  6

  12

  2,8

  14,80%

  ΣΥΝΟΛΑ

  33,00

  57,20

  17,8

  100%

  Παράλληλα, στο κείμενο γίνεται συνεχής μνεία και τονίζεται η ανάγκη εφαρμογής προληπτικής δημοσιότητας. Συγκεκριμένα αναφέρεται…….

  “Η λογική της “εκστρατείας”, στην προκειμένη περίπτωση έρχεται σε άμεση συνάρτηση με τον “κύκλο ζωής” των λοιπών δράσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης στον Τουρισμό στο Μέτρο 8.1, ……… και επειδή επιδιώκεται η εφαρμογή ενεργειών προληπτικής δημοσιότητας (πληροφόρησης). Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται, παράλληλα με τη δημοσιότητα κατά τη διάρκεια των Δράσεων του Μέτρου 8.1, ο μέγιστος βαθμός διάχυσης της πληροφορίας, εξασφάλισης της πλέον αντιπροσωπευτικής συμμετοχής των ωφελουμένων και ενεργητικής “διατήρησης” το κύκλου ζωής κάθε ενέργειας”.

  Όμως, η βασική ανάγκη για την δημοσιότητα του Μέτρου 8.1 δεν πρόκειται να εξυπηρετηθεί από αυτόν τον διαγωνισμό αφού πλέον το Μέτρο 8.1, υλοποιήθηκε και υλοποιείται σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Υπουργείου και του ΕΟΤ.

  Ερωτάται συνεπώς ο κ. Υπουργός:


  1. Ποια η σκοπιμότητα και η διαγραφόμενη αποτελεσματικότητα των ενεργειών της διακήρυξης, αφού μέχρι την ανάθεση θα έχει ολοκληρωθεί το Μέτρο 8.1 στο μεγαλύτερο τμήμα του;

  2. Με ποια λογική δημιουργήθηκε η νέα ποσοστιαία κατανομή πόρων, ήτοι ενώ προεβλέπετο για το 2005 για οργάνωση συνεδρίων το 4%, το 2006 το 7,6% και το 2007 το 2,0%, μετετέθη ένα ποσοστό 2,0% από το 2005 στο 2006% στην νέα διακήρυξη;
  3. Με ποια λογική, ενώ προεβλέπετο 6% το 2005 σε συμμετοχή σε ειδικές εκθέσεις προστέθηκε ένα ποσοστό 3,8% στο 2006 και το υπόλοιπο 2,2% χάθηκε;
  4. Πώς δικαιολογείται η ίδια αμοιβή στους δυο διαγωνισμούς, όταν στον ένα προεβλέπετο κατανομή της αμοιβής …για οργάνωση ημερίδων 13,6% που μειώθηκε στην επαναπροκήρυξη σε 11,6%, για συμμετοχή σε ειδικές εκθέσεις 14,8% που μειώθηκε σε 12,8% , για παραγωγή έντυπων 47%, που μειώθηκε σε 42%, για παραγωγή cd roms 9,8 που αυξήθηκε σε 11,8% και για δημοσιεύσεις σε έντυπα 14,8% που αυξήθηκε σε 21,8 ; Πώς η διαφορετική κατανομή ενός ποσού έχει το ίδιο αποτέλεσμα και στην συνολική αμοιβή και στην απόδοση του έργου;
  5. Σε ποια φάση βρίσκεται ο διαγωνισμός και αν κατέθεσαν προσφορές οι ίδιοι που απερρίφθησαν την προηγούμενη φορά;

  Ιστοσελίδα | + Άρθρα
  Ετικέτες
  24/04/2024
  23/04/2024
  22/04/2024
  19/04/2024
  18/04/2024
  17/04/2024