Τελευταία νέα
ΑρχικήΑερομεταφορέςΑεροπορικά ΘέματαΜεγάλη η έλευση κόσμου στην ημερίδα για τις αερομεταφορές και τον τουρισμό
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Μεγάλη η έλευση κόσμου στην ημερίδα για τις αερομεταφορές και τον τουρισμό

Hμερίδα με θέμα «Η συμβολή των αερομεταφορών στον Τουρισμό και την Τοπική Ανάπτυξη» πραγματοποιήθηκε πριν λίγες μέρες (14 Μαΐου) στο αμφιθέατρο της Σχολής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με τη συνεργασία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, αλλά και της Επιτροπής Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου με την Τοπική Κοινωνία…

Hμερίδα με θέμα «Η συμβολή των αερομεταφορών στον Τουρισμό και την Τοπική Ανάπτυξη» πραγματοποιήθηκε πριν λίγες μέρες (14 Μαΐου) στο αμφιθέατρο της Σχολής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με τη συνεργασία του Τμήματος<...>Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, αλλά και της Επιτροπής Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου με την Τοπική Κοινωνία. Την ημερίδα παρακολούθησε πλήθος φοιτητών και διδασκόντων, ενώ ιδιαίτερη απήχηση είχε και στην τοπική κοινωνία αφού η εκδήλωση ήταν ανοιχτή στο κοινό.

Η ημερίδα είχε στόχο να εντοπίσει, προσαρμόσει και προτείνει στρατηγικές, οι οποίες θα μπορούσαν να εφαρμοσθούν σε περιβάλλοντα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως τα ελληνικά νησιά. Δηλαδή σε περιβάλλοντα που χαρακτηρίζονται από έντονη περιφερικότητα, που στερούνται μεγάλης παραγωγικής βάσης και μεταποίησης, που στηρίζονται ή δυνητικά θα μπορούσαν να στηριχθούν περαιτέρω στον τουρισμό.

Η εκδήλωση είχε δύο ενότητες. Η πρώτη ήταν αφιερωμένη στην ανάλυση των συνιστωσών που προκαλούν ζήτηση για αερομεταφορικό έργο σε ένα νησιωτικό περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτό κ. Ανδρέας Παπαθεοδώρου, Επ. Καθηγητής, παρουσιάζοντας την εξέλιξη της κίνησης στους ελληνικούς αερολιμένες κατά τα τελευταία 30 περίπου χρόνια, τόνισε αφενός την έντονη συγκέντρωση και ασυμμετρία της και αφετέρου την έλλειψη ανάπτυξης των εταιριών χαμηλού κόστους στα περιφερειακά αεροδρόμια. Ο κ. Παπαθεοδώρου υποστήριξε ότι πρόκειται για ζήτηση, η οποία δεν έχει εκφρασθεί και η οποία αν αξιοποιηθεί κατάλληλα θα μπορούσε να επιτευχθεί τόσο αποκέντρωση της αεροπορικής κίνησης, όσο και ισόρροπη οικονομική και τουριστική ανάπτυξη.

Στη συνέχεια ο κ. Ευάγγελος Ξυδέας, Καθηγητής παρουσίασε έρευνες που έχει πραγματοποιήσει με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και οι οποίες δείχνουν το βαθμό και τις συνθήκες, κάτω από τις οποίες η ναυτιλία κοντινών αποστάσεων και οι αερομεταφορές εσωτερικών συγκοινωνιών λειτουργούν ανταγωνιστικά, αλλά και συμπληρωματικά. Οι έρευνες δείχνουν ότι το ύψος του εισιτηρίου των αερογραμμών επηρεάζει την υποκατάσταση της επιβατικής κίνησης της ακτοπλοΐας, ενώ η μετακίνηση με αεροπλάνο θεωρείται από τους επιβάτες σαν κανονικό οικονομικό αγαθό. Αυτό που χαρακτηρίζει σε μεγάλο βαθμό την υποκατάσταση μεταξύ των μέσων είναι η ταχύτητα και η συχνότητα των μέσων. Επιχειρηματολόγησε, τονίζοντας ότι η γνώση αυτής της συμπεριφοράς είναι χρήσιμη ως εργαλείο πολιτικής με σκοπό την καλύτερη τμηματοποίηση της αγοράς και το συνολικό σχεδιασμό των μεταφορών στα νησιά, σχεδιασμός ο οποίος θα μπορέσει να αυξήσει περαιτέρω τη ζήτηση.

Αφού εκφράσθηκαν οι τρόποι για να αυξηθεί η ζήτηση θα έπρεπε να βρεθούν και οι τρόποι που θα μπορούσαν να την ικανοποιήσουν με ανάλογη προσφορά σε αερομεταφορικό έργο. Έτσι η δεύτερη ενότητα αφιερώθηκε στην παρουσίαση ενδεικτικών στρατηγικών για την ικανοποίηση αυτής της ζήτησης με μια ιδιαίτερη προσπάθεια να εστιασθούν στο περιβάλλον της Χίου.

Στο πλαίσιο αυτό ξεκίνησε ο κ. Γεώργιος Καραμάνος, Διευθυντής Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών παρουσιάζοντας το πλαίσιο λειτουργίας του ΔΑΑ, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη στρατηγική στην οποία βάσισε την επιτυχημένη του ανάπτυξη. Εστιάσθηκε σε εκείνα τα σημεία, τα οποία μπορούν να προσαρμοστούν στα περιφερειακά αεροδρόμια και θα μπορούσαν να λειτουργήσουν σαν μοντέλα στρατηγικής για τα περιφερειακά αεροδρόμια, τόσο μεγεθύνοντας τη ζήτηση όσο και ικανοποιώντας την με ανάλογη προσφορά αερομεταφορικού έργου.

Στη συνέχεια ο Δρ Κώστας Ιατρού αναφέρθηκε στις εταιρίες χαμηλού κόστους. Τόνισε ότι η ανάπτυξη των στους τουριστικούς προορισμούς στην Ευρώπη, είχε ως αποτέλεσμα την αλλαγή του τοπίου στις αερομεταφορές, αφού με τις ανταγωνιστικές τιμές τους, κατέκτησαν σημαντικό μερίδιο της αγοράς. Σημείωσε ότι τα τελευταία χρόνια η ελληνική αγορά προς τα περιφερειακά αεροδρόμια εξυπηρετείται από τις δυο γνωστές ελληνικές εταιρίες, υποστηρίζοντας ότι αυτές θα μπορούσαν να συνυπάρξουν μαζί με τις εταιρίες χαμηλού κόστους. Με τις μικρότερες τιμές που προσφέρουν θα μπορούσαν αφενός να αυξήσουν τη ζήτηση προσθέτοντας ταυτόχρονα νέους προορισμούς και αφετέρου επιπλέον χωρητικότητα αερομεταφορικού έργου. Τόνισε ότι αν στις εταιρίες αυτές δοθεί το κατάλληλο πλαίσιο λειτουργίας, αλλά και οι ανάλογοι χώροι σε καίρια αεροδρόμια θα μπορούσαν να αποτελέσουν πολύ καλές στρατηγικές περιφερειακής ανάπτυξης.

Τέλος ο κ. Νίκος Νύκτας, Νομαρχιακός Σύμβουλος, επικεντρώθηκε στα βήματα ανάπτυξης που προχωρά τα τελευταία χρόνια το νησί της Χίου κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στα θέματα των μεταφορών. Σε αυτά περιλαμβάνονται ο σχεδιασμός για το νέο λιμάνι της Χίου και η περάτωση του λιμένα των Μεστών. Ο αερολιμένας της Χίου ο οποίος σήμερα θεωρείται πολύ μικρός για να εξυπηρετήσει τη ζήτηση, βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο, ενώ είναι πλέον πολιτική απόφαση πότε θα ξεκινήσουν οι αναγκαίες απαλλοτριώσεις.

Συμπεράσματα

Η ανάπτυξη των αερομεταφορών:

  • στηρίζεται στις προτεραιότητες που θέτουν οι τοπικές κοινωνίες
  • αποτελούν μέρος του συνολικού μεταφορικού συστήματος που εξυπηρετεί μια περιοχή
  • επηρεάζουν αλλά και επηρεάζονται από τη ναυτιλία κοντινών αποστάσεων, με την οποία λειτουργούν ανταγωνιστικά αλλά και συμπληρωματικά
  • στηρίζεται στην ύπαρξη κατάλληλων αεροδρομίων


Καίριες στρατηγικές για τα αεροδρόμια σήμερα αποτελούν η ανάπτυξη:
  • των εμπορικών τους εσόδων η οποία συνδυάζεται με μια συνολική περιφερειακή στρατηγική ανάπτυξης
  • του επαγγελματικού τους μάνατζμεντ
  • περαιτέρω της ζήτησης αερομεταφορικού έργου
  • νέων προορισμών και η οποία μπορεί να στηριχθεί συμπληρωματικά στη λειτουργία εταιριών χαμηλού κόστους

Ιστοσελίδα | + Άρθρα
16/04/2024
15/04/2024
12/04/2024
11/04/2024
10/04/2024
09/04/2024