Τελευταία νέα
ΑρχικήΕκπαίδευσηΤμήματα Μετεκπαίδευσης με δωρεάν φοίτηση από το ΙΕΚ Κέρκυρας
Τουριστική εκπαίδευση

Τμήματα Μετεκπαίδευσης με δωρεάν φοίτηση από το ΙΕΚ Κέρκυρας

Τα τμήματα Μετεκπαίδευσης περιλαμβάνουν τις ειδικότητες: Yπηρεσία Υποδοχής, Επισιτισμός, Μαγειρική Τέχνη, Ζαχαροπλαστική Τέχνη και Οροφοκομία.

Το Υπουργείο Τουρισμού ΙΕΚ Κέρκυρας ανακοινώνει τη λειτουργία τμημάτων Μετεκπαίδευσης -με δωρεάν φοίτηση- για τους απασχολούμενους στον τομέα του τουρισμού. Σκοπός των τμημάτων αυτών, είναι ο εμπλουτισμός των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εργαζομένων, αλλά και πρόσκαιρα ανέργων εμπειροτεχνών στον τομέα του τουρισμού, η ανάπτυξη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού και η συνολική βελτίωση του επιπέδου των προσφερομένων υπηρεσιών στον τουριστικό κλάδο.

Τα τμήματα Μετεκπαίδευσης περιλαμβάνουν τις εξής ειδικότητες:
1. Yπηρεσία Υποδοχής
2. Επισιτισμός
3. Μαγειρική Τέχνη
4. Ζαχαροπλαστική Τέχνη
5. Οροφοκομία

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συγκεντρώνουν τα παρακάτω κριτήρια για να εισαχθούν στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης και ο τελικός βαθμός κάθε υποψηφίου θα προκύψει από το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει.

1. Ηλικία
α. Μέχρι 35 ετών: 30 μόρια β. Άνω των 35 ετών μέχρι και 45 ετών: 35 γ. Άνω των 45 ετών μέχρι και 55 ετών: 40
2. Προϋπηρεσία
α. Βασική προϋπόθεση εισαγωγής (3 έτη): 20 μόρια β. Άνω των 3 ετών και μέχρι 12 έτη: Επιπλέον 2 μόρια για κάθε έτος γ. Άνω των 12 ετών προϋπηρεσίας: Επιπλέον 12 μόρια
3. Ανεργία
Πρόσκαιρη ανεργία: 5
4. Τίτλος σπουδών / Τυπική εκπαίδευση
α. Υποχρεωτική Εκπαίδευση: για όσους αποφοίτησαν μέχρι το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου, για όσους αποφοίτησαν από το 1981 και εφεξής απολυτήριο Γ’ Γυμνασίου σύμφωνα με το π.δ. 739/1980 (Α’ 184): 15 μόρια β. Γ’ Γυμνασίου: για όσους αποφοίτησαν μέχρι το 1980: 20  γ. Απόφοιτοι Λυκείου: 30 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν τις αιτήσεις τους έως τις 27 Ιουλίου 2018.

Υπεύθυνη Ύλης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Τατιάνα ελέγχει καθημερινά τη ροή των εισερχόμενων ειδήσεων και επιμελείται την ύλη που δημοσιεύεται στο δίκτυο των TravelDailyNews.

29/05/2023
26/05/2023
25/05/2023
24/05/2023
23/05/2023
22/05/2023