Τελευταία νέα
ΑρχικήΕναλλακτικός ΤουρισμόςΠροχωρεί ο στρατηγικός σχεδιασμός για την ανάδειξη της Αρχαίας Κορίνθου
Πολιτισμός

Προχωρεί ο στρατηγικός σχεδιασμός για την ανάδειξη της Αρχαίας Κορίνθου

  • Ανάπλαση εισόδου - εξόδου από την οδό Λεχαίου
  • Άποψη του αρχαιολογικού χώρου Κορίνθου
  • Εναλλακτική διαδρομή πεζών και ΑμεΑ προς κεντρικό αρχαιολογικό χώρο
  • Υφιστάμενη κατάσταση της Αρχαίας Κορίνθου
  • Προτεινόμενη διαμόρφωση χώρου στάθμευσης στην είσοδο του Κεντρικού Αρχαιολογικού Χώρου
  • Προτεινόμενη διαμόρφωση χώρου στάθμευσης στην είσοδο του Κεντρικού Αρχαιολογικού Χώρου
  • Το κτίριο που θα στεγάσει το πωλητήριο του ΟΔΑΠ. Όψη προς τον πεζόδρομο
  • Τρισδιάστατη απεικόνιση κτιρίου που θα στεγάσει το πωλητήριο του ΟΔΑΠ. Εξωτερική άποψη
  • Τρισδιάστατη απεικόνιση κτιρίου που θα στεγάσει το πωλητήριο του ΟΔΑΠ. Εσωτερική άποψη

Το διαχειριστικό σχέδιο αφορά στην οργάνωση και βελτίωση της προσβασιμότητας και επισκεψιμότητας των αρχαιολογικών χώρων μέσω κυκλοφορικών ρυθμίσεων και στρατηγικών βιώσιμης κινητικότητας στον ευρύτερο αρχαιολογικό χώρο, στη διαμόρφωση εισόδου, πωλητηρίου και υποστηρικτικών λειτουργιών και προσωρινής έκθεσης ρωμαϊκών τοιχογραφιών.

​Το Υπουργείο Πολιτισμού προχωρεί το στρατηγικό σχεδιασμό για την ανάδειξη της Αρχαίας Κορίνθου με τη μελέτης βελτίωσης της επισκεψιμότητας και αναγνωσιμότητας του μείζονος αρχαιολογικού χώρου, καθώς και της ενοποίησης του με τους άλλους αρχαιολογικούς πυρήνες της πόλης. Η αναβάθμιση της συνολικής περιήγησης στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Κορίνθου και η λειτουργική διασύνδεσή του με τον οικισμό συνδυάζεται με τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους επισκέπτες με νέους χώρους εξυπηρέτησής τους.

Όπως δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού κα Λίνα Μενδώνη, «η προστασία και η συνολική ανάδειξη της Αρχαίας Κορίνθου, μέσα από σύγχρονη και συνεκτική θεώρηση των μνημείων σε σύνδεση με το παρόν της πόλης, αποτελεί στρατηγική στόχευση του Υπουργείου Πολιτισμού. Σύμφωνα με τις τελικές κατευθύνσεις, που δώσαμε, τον Δεκέμβριο 2022, σε ευρεία σύσκεψη, με τη συμμετοχή του ΥΠΠΟ, της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών Αθηνών και του οικείου Δήμου, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά για τη μελέτη βελτίωσης της επισκεψιμότητας και αναγνωσιμότητας του αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Κορίνθου, καθώς και για την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους επισκέπτες, με την δημιουργία βασικών υποδομών σε υφιστάμενα κτίρια εντός του αρχαιολογικού χώρου. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που θέσαμε στη σύσκεψη της 31ης Ιουλίου -με την συμμετοχή των αρμοδίων υπηρεσιών του ΥΠΠΟ, της Αμερικανικής Σχολής και του Δήμου- στόχος μας είναι μέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των μελετών -κτιριακές μελέτες, μελέτες προστασίας, ανάδειξης Νότιας Στοάς, Παλαιού Μουσείου και Αγωνοθετείου- ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία της επόμενης χρηματοδοτικής περιόδου. Μέσα από την ιεράρχηση των μνημειακών πυρήνων, την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων, τη σύνδεση των διάσπαρτων μνημείων και τη βελτίωση της προσβασιμότητας σε αυτά, επιδιώκουμε να ενισχυθεί η επισκεψιμότητα στον πυρήνα του αρχαιολογικού χώρου, αλλά και να δημιουργηθούν νέοι πόλοι πολιτιστικού ενδιαφέροντος εντός αυτού, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση της εμπειρίας του επισκέπτη, αλλά και της σύνδεσης του αρχαιολογικού χώρου με την τοπική κοινωνία και οικονομία».

Το στρατηγικό διαχειριστικό σχέδιο για την Αρχαία Κόρινθο παρουσιάστηκε σε σύσκεψη τον Δεκέμβριο του 2022, και επικαιροποιημένο με τις τροποποιήσεις, προσθήκες μετά την αξιολόγηση των προτάσεων που κατατέθηκαν, παρουσιάστηκε σε σύσκεψη, στις 31 Ιουλίου, κατά την οποία ετέθησαν τα επόμενα βήματα και τα χρονοδιαγράμματα. Στόχος είναι η ανάδειξη, ενοποίηση και διασύνδεση του οικισμού με τα στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού. Βασικοί άξονες του στρατηγικού σχεδίου είναι η διεύρυνση του αρχαιολογικού χώρου με την ενοποίηση αρχαιολογικού χώρου και οικισμού, η ανάδειξη της ταυτότητας και της πολιτισμικής συνέχειας του τόπου στη βάση μιας νέας φιλοσοφίας κινητικότητας, η αναδιοργάνωση του δημόσιου χώρου στο κέντρο του οικισμού.

Το διαχειριστικό σχέδιο αφορά στην οργάνωση και βελτίωση της προσβασιμότητας και επισκεψιμότητας των αρχαιολογικών χώρων μέσω κυκλοφορικών ρυθμίσεων και στρατηγικών βιώσιμης κινητικότητας στον ευρύτερο αρχαιολογικό χώρο, στη βελτίωση της αναγνωσιμότητας του οργανωμένου αρχαιολογικού χώρου, στη διαμόρφωση εισόδου, πωλητηρίου και υποστηρικτικών λειτουργιών, προσωρινής έκθεσης ρωμαϊκών τοιχογραφιών. Αντιμετωπίζει τη χωροθέτηση νέου Αρχαιολογικού Μουσείου, την αποκατάσταση και επανάχρηση νεότερων αξιόλογων κτιρίων εντός του οικισμού και του αρχαιολογικού χώρου επί πλέον της ανάδειξης των μνημείων, την ιεράρχηση των κοινόχρηστων χώρων, διαδρομών πεζών και κοινωφελών χρήσεων, τη διαμόρφωση μιας οργανικής σύνδεσης των διάσπαρτων μνημείων εντός του οικισμού με τη δημιουργία ενός δικτύου πεζοπορικών διαδρομών.

Βάσει του στρατηγικού σχεδίου, οι πορείες εντός του οργανωμένου αρχαιολογικού χώρου αφορούν κυρίως στην περιοχή πέριξ του Ναού του Απόλλωνα, στην αφετηρία του Σταδίου, στη διαδρομή των ΑμεΑ με είσοδο από την αρχαία οδό Λεχαίου. Οι πορείες εντός του πυρήνα του αρχαιολογικού χώρου διαμορφώθηκαν σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας και την Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών. Οι προτάσεις αντικατοπτρίζουν τις προθέσεις για το σύνολο των παρεμβάσεων στο πλαίσιο της διαμόρφωσης ενιαίας στρατηγικής για την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου. Προτείνονται, επίσης, η απελευθέρωση του σημερινού χώρου στάθμευσης στην είσοδο του κεντρικού αρχαιολογικού χώρου και η οριοθέτηση περιοχής σε διάταξη κερκίδων/αναβαθμών για την ανάπτυξη κοινωνικών δραστηριοτήτων και λειτουργιών. Στόχος είναι το σημείο να αποτελέσει οργανική συνέχεια των αρχαιολογικών χώρων, του Ωδείου και του Θεάτρου, του Λόφου Ξενία και του κεντρικού πεζόδρομου. Προτείνονται, η ανάπλαση της εισόδου – εξόδου από την οδό Λεχαίου με ανάδειξη της μνημειακής της διάστασης, η δημιουργία αναβατορίου για πρόσβαση ΑμεΑ, η δημιουργία στάσης και πλατώματος σύνδεσης με την είσοδο στο Παλαιό Μουσείο, η αναβάθμιση του χώρου στάθμευσης και η σύνδεσή του με το χώρο των Ρωμαϊκών λουτρών, η δημιουργία «Βόρειου Αρχαιολογικού Πάρκου» με το Ασκληπιείο, το Γυμνάσιο και την Αυλή της Λέρνας και σύνδεση με τα Λουτρά Αφροδίτης και του χαμάμ του Κιαμήλ Μπέη. Προτείνεται, επίσης, η συνολική ανάπλαση της περιοχής και δημιουργία νέου πολιτιστικού πόλου στο κτίριο του Σχολείου, το οποίο διατηρείται με πολιτιστική χρήση, διαμορφώνεται ο περιβάλλων χώρος του και ενοποιείται με όμορο τμήμα του αρχαιολογικού χώρου. Μέρος του κτιριακού συγκροτήματος του παλαιού Μουσείου προβλέπεται να αποκατασταθεί και να μετατραπεί σε προσωρινό εκθεσιακό χώρο για τις ρωμαϊκές τοιχογραφίες του Θεάτρου. Το «Επιγραφικόν»- κτίριο του συγκροτήματος- αποκαθίσταται και διαμορφώνεται σε πωλητήριο του ΟΔΑΠ.

Για τη Νότια Στοά, ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Αγοράς, είναι σε εξέλιξη αρχιτεκτονική μελέτη για τη συνολική προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη του οικοδομικού συγκροτήματος. Για το Αγωνοθετείο -ένα από τα δωμάτια της Νότιας Στοάς- έχει εκπονηθεί μελέτη για την κατασκευή στεγάστρου για την προστασία του ψηφιδωτού και την πρόσβαση σε αυτό. Στο Λόφο Ξενία, χωροθετείται το νέου Αρχαιολογικό Μουσείο, με κατεδάφιση του υφιστάμενου κτιρίου Ξενία και την κατασκευή υπόσκαφου κτιρίου με μόνη ορατή παρέμβαση ένα μικρό δημοτικό περίπτερο/ αναψυκτήριο (μνήμη Ξενία) στη θέση του σημερινού. Η συγκεκριμένη χωροθέτηση βρίσκεται σε άμεση σύνδεση με τον πυρήνα του αρχαιολογικού χώρου και σε γειτνίαση με την πόλη, εντάσσεται στο δίκτυο περιπατητικών διαδρομών και έχει κομβική θέση για τη δημιουργία χώρων αναψυχής και πολιτισμού. Παράλληλα, σε ανταπόδοση της παραχώρησης του Ξενία εκ μέρους του Δήμου, το Υπουργείο Πολιτισμού ενέκρινε τη χωροθέτηση υπαίθριου θεάτρου σε χώρο οργανικά συνδεδεμένο με τον αρχαιολογικό.

Στη σύσκεψη, της 31ης Ιουλίου 2023, υπό την κα Μενδώνη, συμμετείχαν ο υφυπουργός Πολιτισμού κ. Χρίστος Δήμας, ο γενικός γραμματέας Πολιτισμού κ. Γιώργος Διδασκάλου, ο δήμαρχος Κορινθίων κ. Βασίλης Νανόπουλος, η διευθύντρια της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών Αθηνών Bona Wescoat, ο γενικός διευθυντής της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών Αθηνών κ. Παντελής Πάνος, ο διευθυντής Ανασκαφών Αρχαίας Κορίνθου Chris Plaff, η αναπλ. διευθύντρια Ανασκαφών Κορίνθου κα Ιουλία Τζώνου, η πρόεδρος του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων κα Νικολέττα Βαλάκου, οι διευθυντές Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων κα Έλενα Κουντούρη, Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων Θέμης Βλαχούλης, Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων κ. Κώστας Φρισήρας, η έφορος Αρχαιοτήτων Κορίνθου κα Παναγιώτα Κασίμη, και άλλα υπηρεσιακά στελέχη του ΥΠΠΟ.

Υπεύθυνη Ύλης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Τατιάνα ελέγχει καθημερινά τη ροή των εισερχόμενων ειδήσεων και επιμελείται την ύλη που δημοσιεύεται στο δίκτυο των TravelDailyNews.

28/11/2023
27/11/2023
24/11/2023
23/11/2023
22/11/2023
21/11/2023