Τελευταία νέα
HomeΠεριβάλλονΕταιρίεςEurobank: Δάνειο ύψους 135,8 εκατ. ευρώ στον όμιλο Καράτζη για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών πάρκων
Επενδύσεις

Eurobank: Δάνειο ύψους 135,8 εκατ. ευρώ στον όμιλο Καράτζη για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών πάρκων

Χρηματοδότηση επένδυσης των εταιρειών Καράτζη Ανανεώσιμες Θεσσαλία 1 & Καράτζη Ανανεώσιμες Θεσσαλία 3 μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας για την κατασκευή και εκμετάλλευση φωτοβολταϊκών πάρκων.

Υπογράφηκαν δύο συμβάσεις κάλυψης μακροπρόθεσμων δανείων συνολικού ποσού 108,64 εκατ. ευρώ (κεφάλαια Δανείου Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) και Δανείου Συγχρηματοδότησης), με την Τράπεζα Eurobank Α.Ε. και το Ελληνικό Δημόσιο, για τη χρηματοδότηση επενδύσεων συνολικού ύψους 135,8 εκατ. ευρώ, που πραγματοποιούν οι εταιρείες του ομίλου Καράτζη.

Σκοπός των επενδύσεων που υλοποιούνται από τις δύο Εταιρείες στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, είναι η κατασκευή και εκμετάλλευση φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής δυναμικότητας 190 MW, στο Δήμο Κιλελέρ στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας. Ταυτόχρονα, η Eurobank προέβη σε πρόσθετη χρηματοδότηση των Εταιρειών, συνολικού ποσού 16 εκατ. ευρώ, για την κάλυψη λοιπών (μη επιλέξιμων στο πλαίσιο του ΤΑΑ) δαπανών για την υλοποίηση των ανωτέρω ίδιων επενδύσεων.

Οι συμβάσεις υπογράφηκαν παρουσία του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, κ. Θεόδωρου Σκυλακάκη, του διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ), κ. Νίκου Μαντζούφα, του διευθύνοντος συμβούλου των Εταιρειών, Καράτζη Ανανεώσιμες Θεσσαλία 1 και Καράτζη Ανανεώσιμες Θεσσαλία 3, κ. Κωνσταντίνου Αρχοντάκη, και του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της Eurobank, κ. Κωνσταντίνου Βασιλείου, στο κτίριο Διοίκησης της Τράπεζας στο Μποδοσάκειο Μέγαρο.

Η συνολική χρηματοδότηση προς τις Εταιρείες αφορά σε επενδύσεις με ιδιαίτερα καινοτόμο χαρακτήρα, καθώς είναι από τις πρώτες επενδύσεις που συνδυάζουν την πώληση της παραγόμενης ενέργειας σε ανεξάρτητο ιδιώτη αγοραστή μέσω μακροχρόνιας σύμβασης πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας και τη διάθεση μέρους της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στο Χρηματιστήριο Ενέργειας στην Ελλάδα.

Το χρονοδιάγραμμα εκκίνησης των εργασιών κατασκευής των φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής δυναμικότητας 190 MW, τοποθετείται εντός του τρέχοντος έτους και τα δύο έργα προβλέπεται να είναι πλήρως λειτουργικά έως το τέλος του 2024. Η συνολική επένδυση εντάσσεται στον πυλώνα Πράσινη Μετάβαση του ΤΑΑ, επιδιώκοντας να συμβάλλει στην εκπλήρωση των σχετικών στόχων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η χρηματοδότηση των Εταιρειών περιλαμβάνει τη χορήγηση μακροπρόθεσμων δανείων συνολικού ποσού 108,64 εκατ. ευρώ, με την αξιοποίηση δανειακών κεφαλαίων, ύψους 67,9 εκατ. ευρώ από πόρους του ΤΑΑ, και δανειακών κεφαλαίων ύψους 40,74 εκατ. ευρώ από την Eurobank. Το υπολειπόμενο 20% του επενδυτικού έργου, ύψους 27,16 εκατ. ευρώ, θα καλυφθεί από ίδια κεφάλαια των Εταιρειών.

Εκδότης - Διευθυντής Σύνταξης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα

Συνεκδότης του TravelDailyNews Media Network από το 1999 που περιλαμβάνει τρεις εκδόσεις για τη Διεθνή αγορά, τις αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού και την αγορά της Ελλάδας και της Κύπρου.

Είναι υπεύθυνος για την στρατηγική ανάπτυξη του δικτύου, τις συνέργειες, και τη διεθνή αγορά.

23/07/2024
22/07/2024
19/07/2024
18/07/2024
17/07/2024
16/07/2024