Τελευταία νέα
ΑρχικήΠεριβάλλονΦορείςΑυξημένα τα επίπεδα ρύπανσης στον Κορινθιακό κόλπο
Απάντηση Δήμα σε Παπαδημούλη

Αυξημένα τα επίπεδα ρύπανσης στον Κορινθιακό κόλπο

Τις εκτιμήσεις για αυξημένα επίπεδα ρύπανσης που παρατηρούνται στον Κορινθιακό κόλπο, καθώς και για τα συνεπαγόμενα περιβαλλοντικά προβλήματα που προκύπτουν επιβεβαίωσε ο αρμόδιος Επίτροπος για το περιβάλλον κ. Σταύρος Δήμαςαπαντώντας […]

Τις εκτιμήσεις για αυξημένα επίπεδα ρύπανσης που παρατηρούνται στον Κορινθιακό κόλπο, καθώς και για τα συνεπαγόμενα περιβαλλοντικά προβλήματα που προκύπτουν επιβεβαίωσε ο αρμόδιος Επίτροπος για το περιβάλλον κ. Σταύρος Δήμας<...>απαντώντας στην ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΝ κ. Δημήτρη Παπαδημούλη. Όπως μάλιστα επεσήμανε ο κ. Δήμας “υπάρχει πλήθος ευκαιριών από διάφορα ταμεία (διαρθρωτικά ταμεία, Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας, κλπ.)” για την προστασία της βιοποικιλότητας στον Κορινθιακό αλλά είναι αρμοδιότητα της Ελλάδας να σχεδιάσει και να εφαρμόσει κατάλληλα μέτρα για την προστασία της βιοποικιλότητας σε τοπικό επίπεδο”.

Με την ερώτηση του ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΝ ζητούσε να πληροφορηθεί για τον κίνδυνο που διατρέχουν τα τέσσερα διαφορετικά είδη δελφινιών στον Κορινθιακό κόλπο, για την προστασία των σπάνιων ειδών χλωρίδας του κόλπου, καθώς και για τις δυνατότητες κοινοτικής συγχρηματοδότησης στην περιοχή για τον καθαρισμό του Κορινθιακού και την προστασία της βιοποικιλότητας.

Ο αρμόδιος Επίτροπος, απαντώντας σε γενικό πλαίσιο, αναφέρει ότι “τα δελφίνια είναι προστατευόμενο είδος σύμφωνα με την οδηγία 92/43/EΚ για τους οικοτόπους (ενδιαιτήματα). Όλα τα κράτη μέλη πρέπει να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους ώστε να χαρακτηρίσουν θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές βάσει της οδηγίας αυτής με σκοπό την προστασία των θαλάσσιων ειδών”. Συνεχίζει τονίζοντας ότι “σχετικά με τη δυνατότητα κοινοτικής χρηματοδότησης για την προστασία της βιοποικιλότητας στις θαλάσσιες περιοχές του Κορινθιακού Κόλπου, προσφέρεται πλήθος ευκαιριών από διάφορα ταμεία (διαρθρωτικά ταμεία, Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας, κλπ.). Ο νομός Κορινθίας πληροί τα κριτήρια για κοινοτικές χρηματοδοτήσεις. Ωστόσο, είναι αρμοδιότητα της Ελλάδας να σχεδιάσει και να εφαρμόσει κατάλληλα μέτρα για την προστασία της βιοποικιλότητας σε τοπικό επίπεδο”.

Αναφερόμενος στο ζήτημα ο κ. Παπαδημούλης δήλωσε: “Η κυβέρνηση οφείλει αξιοποιώντας την σχετική απάντηση του Έλληνα Επιτρόπου, να εντάξει στο Δ` ΚΠΣ, το λεγόμενο ΕΣΠΑ, τα σχετικά έργα. Φιλοζωικές και περιβαλλοντικές οργανώσεις και οι τοπικές αρχές ζητούν την δημιουργία προστατευόμενων ζωνών, θαλάσσιων πάρκων και περιοχών Natura στην περιοχή του Κορινθιακού, ώστε να προστατευτούν πιο αποτελεσματικά τα διάφορα είδη βιοποικιλότητας. Η Επιτροπή ζήτησε από την Greenpeace να διαθέσει στις ελληνικές αρχές τα στοιχεία που προέκυψαν από την παρακολούθηση της περιοχής ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν σε αξιολόγηση του Κορινθιακού Κόλπου για την αναγνώριση περιοχών που πρέπει να συμπεριληφθούν στο ελληνικό δίκτυο Natura 2000. Η δυνατότητα κοινοτικής χρηματοδότησης για την περιοχή υπάρχει. Το ζήτημα είναι να αξιοποιηθεί πριν είναι αργά. Περιμένουμε τις σχετικές ενέργειες των συναρμόδιων Υπουργείων και των αντίστοιχων περιφερειών”.

Ιστοσελίδα | + Άρθρα
11/12/2023
08/12/2023
07/12/2023
06/12/2023
05/12/2023
04/12/2023