Τελευταία νέα
ΑρχικήΘαλάσσιες ΜεταφορέςΑκτοπλοΐαΑύξηση πωλήσεων και κερδών για τον Όμιλο Επιχειρήσεων Αττικής

Αύξηση πωλήσεων και κερδών για τον Όμιλο Επιχειρήσεων Αττικής

Αύξηση πωλήσεων 27,2% σημείωσε ο Όμιλος Επιχειρήσεις Αττικής το 2002, φθάνοντας τα 318,6 εκατ. ευρώ, που προήλθαν από ταέσοδα της δραστηριότητος των πλοίων Superfast (199,5 εκατ. ευρώ) και των Blue […]

Αύξηση πωλήσεων 27,2% σημείωσε ο Όμιλος Επιχειρήσεις Αττικής το 2002, φθάνοντας τα 318,6 εκατ. ευρώ, που προήλθαν από τα<...>έσοδα της δραστηριότητος των πλοίων Superfast (199,5 εκατ. ευρώ) και των Blue Star Ferries (119,1 εκατ. ευρώ). Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 61 εκατ. ευρώ έναντι 50 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 22% από την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα του Ομίλου προ φόρων ανήλθαν σε 6,8 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων και των κερδών που προέρχονται κατ` αντιστοιχία από το ποσοστό συμμετοχής των Επιχειρήσεων Αττικής στον Όμιλο εταιριών Γραμμές Στρίντζη.

Τα αποτελέσματα του Ομίλου περιλαμβάνουν καθαρές χρηματοοικονομικές δαπάνες 37,3 εκατ. ευρώ έναντι 30,2 εκατ. ευρώ το 2001 και αποσβέσεις 33 εκατ. ευρώ έναντι 24,7 εκατ. ευρώ το 2001, καθώς και καθαρά ανόργανα αποτελέσματα 18,1 εκατ. ευρώ. Οι αυξημένες χρηματοοικονομικές δαπάνες και η αύξηση των αποσβέσεων προήλθαν από την προσθήκη 6 νέων πλοίων κατά τη διάρκεια του 2002. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η τιμή του πετρελαίου, η οποία ανήλθε σε εξοντωτικά επίπεδα, επηρέασε σημαντικά τα αποτελέσματα του Ομίλου.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 1/1/02-31/12/02, ο Όμιλος Επιχειρήσεις Αττικής παρέλαβε τέσσερα νέα Superfast(Superfast IX, Superfast X, Superfast XI και Superfast XIΙ) και δύο νέα Blue Star (Blue Star Paros και Blue Star Naxos), ενώ προέβη στην πώληση των Superfast III και Superfast IV, τα οποία απέδωσαν κέρδη 23,5 εκατ. ευρώ. Κατόπιν αναδιάταξης του στόλου των Superfast λόγω της πώλησης των Superfast III και Superfast IV και της καθυστέρησης της παράδοσης των Superfast XI και Superfast XII, η γραμμή Γερμανίας-Σουηδίας η οποία λειτούργησε με ένα πλοίο από τον Ιανουάριο μέχρι τον Απρίλιο 2002 κατηργήθη. Το συνολικό κόστος 7 εκατ. ευρώ περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στα αποτελέσματα του 2002 σύμφωνα με τις αρχές Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και δεν θα επιβαρύνει μελλοντικές χρήσεις. Κατά το 2002, η εταιρία Γραμμές Στρίντζη -Blue Star Ferries επώλησε τα πλοία Blue Aegean και SeaJet1.

Εκδότρια - Αρχισυντάκτρια - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Βίκυ είναι συνιδρυτής της Travel Media Applications και υπεύθυνη για την αρχισυνταξία των TravelDailyNews Greece & Cyprus και TravelDailyNews International.
Στην εταιρεία έχει αναλάβει την οικονομική διεύθυνση.

21/05/2024
20/05/2024
17/05/2024
16/05/2024
15/05/2024
14/05/2024