Τελευταία νέα
ΑρχικήΤουριστικοί ΦορείςΕλληνικοίΗ φορολόγηση του τουριστικού τομέα

Η φορολόγηση του τουριστικού τομέα

Ο υψηλός βαθμός ελαστικότητας της ζήτησης του τουριστικού προϊόντος ανάγει τη φορολόγηση του εν λόγω προϊόντος σε μείζονος σημασίας παράγοντα επηρεασμού της διεθνούς ανταγωνιστικότητας του. Η διαπίστωση αυτή οδήγησε το […]

Ο υψηλός βαθμός ελαστικότητας της ζήτησης του τουριστικού προϊόντος ανάγει τη φορολόγηση του εν λόγω προϊόντος σε μείζονος σημασίας παράγοντα επηρεασμού της διεθνούς ανταγωνιστικότητας του<...>. Η διαπίστωση αυτή οδήγησε το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και ΠροβλέψεωνΙΤΕΠ<.> σε μια πρώτη ποσοτική διερεύνηση της καταστάσεως που επικρατεί στον τουριστικό κόσμο από άποψη φορολογήσεως του τουριστικού προϊόντος, όπως αυτή προκύπτει από τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού-ΠΟΤ. Ειδικότερο ενδιαφέρον στη διερεύνηση αυτή έχει η εξέταση της συγκριτικής θέσεων της Ελλάδας έναντι των κύριων ανταγωνιστριών χωρών.

Η μελέτη οδήγησε στις ακόλουθες διαπιστώσεις:

1. Στις χώρες της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ασίας η φορολογική επιβάρυνση είναι σαφώς μικρότερη συγκρινόμενη με την φορολογική επιβάρυνση του μεσογειακού τουριστικού προϊόντος. Στις φορολογικά ακριβότερες από τις χώρες αυτές, η επιβάρυνση ως ποσοστό βρίσκεται στο επίπεδο της Μαδρίτης, της πόλεως με την χαμηλότερη επιβάρυνση μεταξύ των μείζονος σημασίας μεσογειακών τουριστικών προορισμών.

2. Η Αθήνα έχει 50% υψηλότερη επιβάρυνση συγκρινόμενη με την Μαδρίτη. Ως μεσογειακός προορισμός έχει την υψηλότερη φορολογική επιβάρυνση με εξαίρεση την Τουρκία και την Αίγυπτο.

3. Η ταχεία αύξηση της τουριστικής δραστηριότητας στην Τουρκία, αλλά και την Αίγυπτο κατά τα τελευταία 15-20 έτη, επισημαίνει ότι η φορολογία είναι ένα μόνο από τα στοιχεία τους κόστους, σημαντικό μεν αλλά όχι καθοριστικό για την επίδοση της τουριστικής δραστηριότητας. Παράγοντες, όπως το απόλυτο συνολικό κόστος, η ποιότητα του προϊόντος, ο ρόλος των μεσολαβητών διακινήσεως τουριστών, οι γενικές υποδομές, ασφαλώς, αποτελούν πολύ σημαντικότερους παράγοντες. Ωστόσο, για να μην αποπροσανατολισθούμε και απομακρυνθούμε από την ουσία του εγχειρήματος πρέπει να υπ9ογραμμισθεί ότι ο ρόλος της φορολογίας εξετάζεται στο όριο. Με δεδομένη την ποιότητα η φορολογία αυξάνει την τιμή του προϊόντος και το καθιστά ολιγότερο ανταγωνιστικό, όπως ακριβώς το κάνει και οποιαδήποτε αύξηση της τιμής ή χειροτέρευση της ποιότητας.

4. Η Ισπανία εμφανίζεται ως ένας από τους φθηνότερους τουριστικούς προορισμούς στον κόσμο, όχι μόνο από άποψη φορολογίας, αλλά και από άποψη συνολικού κόστους ταξιδιού.

5. Η Ελλάδα με διαβάθμιση 41 αναδεικνύεται μια από τις φορολογικά ακριβότερες χώρες. Το ποσοστό του φόρου είναι 2,5 φορές υψηλότερο του αντιστοίχου της Ισπανίας και περίπου 15-20% υψηλότερο σε σύγκριση με τους λοιπούς μεσογειακούς προορισμούς. Προκύπτει, όμως η Ελλάδα (Αθήνα) να είναι και συνολικώς ακριβότερη, αν συνδυασθεί η 41η θέση από άποψη απολύτου ποσού φόρου με την 28η θέση από άποψη ποσοστού φορολογικής επιβαρύνσεως. Η ποσοστιαία βελτίωση της φορολογικής διαβαθμίσεως σημαίνει ότι το μη φορολογικό κόστος ταξιδιού είναι συγκριτικά υψηλότερο με συνέπεια να μειώνεται το ποσοστό του φόρου.

Το συμπέρασμα είναι ότι η φορολογική επιβάρυνση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος μειώνει την σχετική ανταγωνιστική του θέση. Με βάση τον βαθμό ελαστικότητας που χαρακτηρίζει την ζήτηση, μια διακριτή μείωση της φορολογίας του τουριστικού προϊόντος θα έχει αναμφιβόλως ευεργετικά αποτελέσματα σε ένα παραγωγικό τομέα που δημιουργεί το 20% του ΑΕΠ.

Εκδότρια - Αρχισυντάκτρια - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Βίκυ είναι συνιδρυτής της Travel Media Applications και υπεύθυνη για την αρχισυνταξία των TravelDailyNews Greece & Cyprus και TravelDailyNews International.
Στην εταιρεία έχει αναλάβει την οικονομική διεύθυνση.

Ετικέτες
20/02/2024
19/02/2024
16/02/2024
15/02/2024
14/02/2024
13/02/2024