Τελευταία νέα
ΑρχικήΤουριστικοί ΦορείςBlueAir: Το έργο για τη γαλάζια οικονομία της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Δράσεις

BlueAir: Το έργο για τη γαλάζια οικονομία της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τo έργο «BlueAir» ολοκληρώνεται τον Ιούλιο του 2023.

H Αυτοτελής Διεύθυνση Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας και το Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Συνεργασιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας διοργάνωσαν σειρά εκδηλώσεων για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων και των συμπερασμάτων του ευρωπαϊκού έργου «Blue Growth Smart Adriatic Ionian S3 – Έξυπνη Γαλάζια Ανάπτυξη Αδριατικής – Ιονίου S3″- BLUEAIR», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Interreg ADRION 2014-2020.

Το έργο «BlueAir» επικεντρώνεται στη δημιουργία μιας μακρο-περιοχής όσον αφορά στη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης «S3» με γνώμονα τη γαλάζια οικονομία και τη δημιουργία μιας κοινότητας, μέσω της βελτίωσης των ικανοτήτων/δεξιοτήτων των θεσμικών φορέων στην περιοχή του Ιονίου-Αδριατικής και μέσω της διασφάλισης της εναρμόνισης των σχετικών τοπικών πρωτοβουλιών.

Οι δύο πρώτες εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν δια ζώσης στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, το οποίο και έθεσε τις εκδηλώσεις υπό την αιγίδα του, αλλά και διαδικτυακά. Οι εκδηλώσεις, με τίτλους «Στρογγυλή τράπεζα με εκπροσώπους φορέων διαμόρφωσης πολιτικής – Round table with policy makers» και «Διμερής συνάντηση με υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε θέματα καινοτομίας – Peer to peer bilateral meeting with innovation policy makers» αντίστοιχα είχαν ως κύριο στόχο την παρουσίαση των αποτελεσμάτων και των εργαλείων του έργου, καθώς και την εφαρμοσιμότητά τους σε περιφερειακό επίπεδο, με στόχο την ενίσχυση της περιφερειακής εξειδίκευσης και καινοτομίας στους τομείς της Γαλάζιας Ανάπτυξης.

Οι συμμετέχοντες στην πρώτη εκδήλωση εκτίμησαν ότι τα εργαλεία και οι αναφορές που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του έργου «BlueAir» είναι αρκετά χρήσιμα και καινοτόμα και θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν να εντοπίσουν ευκαιρίες και προκλήσεις στον τομέα της Γαλάζιας Ανάπτυξης, καθώς και να αναπτύξουν κατάλληλες στρατηγικές για την αντιμετώπισή τους. Επίσης οι συμμετέχοντες αναγνώρισαν τη σημασία της συνεργασίας και της ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ των παραγόντων της τετραπλής έλικας του έργου για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στην περιοχή.

Στην παρέμβασή της η αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής Αικατερίνη Ζωγράφου παρουσίασε την πολιτική της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ανάπτυξη της παράκτιας περιοχής της Χαλκιδικής, εστιάζοντας στη διαφοροποίηση του παράκτιου τουρισμού καθώς και στην αναβάθμιση των δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας και αλιείας.

Κατά της διάρκεια της δεύτερης εκδήλωσης αναπτύχθηκε εποικοδομητικός διάλογος και ανταλλάχτηκαν απόψεις σε θέματα καινοτομίας. Οι συμμετέχοντες συζήτησαν για τις δυνατότητες της Γαλάζιας Οικονομίας να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στη βιώσιμη ανάπτυξη στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και για τη σημασία της συνεργασίας και της ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ των υπευθύνων χάραξης πολιτικής για την επίτευξη αυτού του στόχου. Παράλληλα είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες σχετικά με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες στον τομέα της Γαλάζιας Ανάπτυξης και να εξερευνήσουν πιθανούς τομείς για μελλοντική μεταξύ τους συνεργασία.

Η τρίτη εκδήλωση με τίτλο «Δραστηριότητα κεφαλαιοποίησης για συνεργατικούς φορείς και οργανισμούς υποστήριξης επιχειρήσεων – Capitalization activity towards clusters and business support organizations» πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του ΑΠΘ και διαδικτυακά. Ο πρωταρχικός στόχος της εκδήλωσης ήταν η προώθηση της συνεργασίας και της ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ επιχειρήσεων και οργανισμών και της υποστήριξης επιχειρήσεων και συνεργατικών σχημάτων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Γαλάζιας Οικονομίας. Η εκδήλωση είχε επίσης στόχο να δημιουργήσει μια πλατφόρμα όπου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να συναντηθούν, να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και να εξερευνήσουν πιθανές συνέργειες και ευκαιρίες συνεργασίας.

Στο τέλος της εκδήλωσης παρουσιάστηκε η Κοινότητα Καινοτομίας για την Γαλάζια Ανάπτυξη, η οποία αντιπροσωπεύει ένα στρατηγικό δίκτυο παραγόντων της τετραπλής έλικας, όπως Εθνικές και Περιφερειακές Κυβερνήσεις και τοπικές αρχές, τομεακοί φορείς, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, εταιρείες, συνεργατικοί φορείς και άλλοι οργανισμοί υποστήριξης επιχειρήσεων, μέλη της κοινωνίας των πολιτών και ΜΚΟ στο πλαίσιο της Γαλάζιας Οικονομίας στην μακρο-περιοχή Αδριατικής-Ιονίου.

Εκδότης - Διευθυντής Σύνταξης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Συνεκδότης του TravelDailyNews Media Network από το 1999 που περιλαμβάνει τρεις εκδόσεις για τη Διεθνή αγορά, τις αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού και την αγορά της Ελλάδας και της Κύπρου.

Είναι υπεύθυνος για την στρατηγική ανάπτυξη του δικτύου, τις συνέργειες, και τη διεθνή αγορά.

07/12/2023
06/12/2023
05/12/2023
04/12/2023
01/12/2023
30/11/2023