Τελευταία νέα
ΑρχικήΤουριστικοί ΦορείςΕλληνικοίΟ.Κ.Ε.: Το νομοσχέδιο για τον τουρισμό κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση
Τουριστική πολιτική

Ο.Κ.Ε.: Το νομοσχέδιο για τον τουρισμό κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση

Η θέση της Ο.Κ.Ε. (Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής Ελλάδος) επί του νομοσχεδίου 'Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας, αναδιάρθρωση του ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις'.

Είναι κοινή διαπίστωση ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα τουριστική πολιτική, στο πλαίσιο της οποίας το ελληνικό τουριστικό προϊόν μπορεί και πρέπει να εμπλουτιστεί και να αναβαθμιστεί, μέσα από την υιοθέτηση σύγχρονων εργαλείων ανάπτυξης και προβολής της τουριστικής δραστηριότητας και νέα τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες.

Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος θεωρεί ότι το νομοσχέδιο “Απλούστευση  διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας, αναδιοργάνωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις” κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και έρχεται να καλύψει τα υφιστάμενα κενά και να συμβάλει στην αντιμετώπιση βασικών δομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο  τουρισμός στη χώρα μας και τα οποία λόγω της κρίσης εντείνονται. Οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου στοχεύουν στην ποιοτική αναβάθμιση του τουρισμού, εξορθολογίζουν το ρυθμιστικό πλαίσιο της τουριστικής κατοικίας, διευρύνουν το τουριστικό προϊόν με τη στήριξη νέων μορφών τουρισμού και βελτιώνουν σε σημαντικό βαθμό τη σχέση μεταξύ τουρισμού αφενός, περιβάλλοντος και κατοικίας αφετέρου, στη κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης. Τέλος, δημιουργείται ένα βασικό πλαίσιο από άποψη τουριστικής νομοθεσίας που επιτρέπει τις χωρικές ρυθμίσεις από το αναμενόμενο νέο Ειδικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό.

Ειδικότερα η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει ότι από την ανάγνωση των επιμέρους διατάξεων προκύπτει η πρόθεση του αρμόδιου υπουργείου να διαμορφωθεί ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση μιας διαφοροποιημένης τουριστικής πολιτικής, με προτεραιότητα στη δημιουργία σύνθετων και οργανωμένων τουριστικών αναπτύξεων, ενώ παράλληλα επιχειρείται και η απλούστευση των διαδικασιών για την αδειοδότηση και την λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων και η αναδιάρθρωση του ΕΟΤ, με σκοπό τη διευκόλυνση των επενδύσεων. Επιχειρείται επίσης η εισαγωγή – προώθηση νέων τουριστικών προϊόντων, τα οποία ήδη διατίθενται σε ανταγωνιστικές προς την Ελλάδα χώρες, και ορισμένα από τα οποία πράγματι, αν αξιοποιηθούν σωστά, είναι δυνατόν να δώσουν μια επιπλέον ώθηση στην τουριστική ανάπτυξη της χώρας.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η προσπάθεια οργάνωσης σε ένα ενιαίο πλαίσιο των οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων που διαπιστώνεται, μέσω της οποίας επιδιώκεται η βελτίωση της σημερινής χαοτικής εικόνας (διαφορετικοί φορείς και διαφορετική νομοθεσία για κάθε ένα) και δημιουργείται μία ενιαία κατάσταση που διευκολύνει σημαντικά τις επενδυτικές πρωτοβουλίες.

Τέλος, θετικά αξιολογείται και η ρύθμιση για την τουριστική κατοικία, όπου οι συντελεστές δόμησης και οι πυκνότητες δεν έχουν καμία σχέση με το μοντέλο της Ισπανίας που βασίστηκε σε δεκαπλάσιους συντελεστές, πολυόροφα και πυκνά κτίσματα. Η τουριστική κατοικία πιστεύεται ότι θα δώσει νέα ώθηση στην ανάπτυξη του τουρισμού καθώς η διεθνής ζήτηση είναι μεγάλη και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας παρέμεναν αναξιοποίητα μέχρι σήμερα.

Υπεύθυνη Ύλης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Τατιάνα ελέγχει καθημερινά τη ροή των εισερχόμενων ειδήσεων και επιμελείται την ύλη που δημοσιεύεται στο δίκτυο των TravelDailyNews.

30/05/2023
29/05/2023
26/05/2023
25/05/2023
24/05/2023
23/05/2023