Τελευταία νέα
HomeΤουριστικοί ΦορείςΕλληνικοίΥΠ.ΑΝ.: Ενίσχυση επιχειρήσεων για ανάπτυξη συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, διασφάλισης ποιότητας και HACCP

ΥΠ.ΑΝ.: Ενίσχυση επιχειρήσεων για ανάπτυξη συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, διασφάλισης ποιότητας και HACCP

Σύμφωνα με έγκυρη πληροφόρηση το υπουργείο Ανάπτυξης εντός του μηνός Ιουνίου 2001 πέρα των ήδη ανακοινωθέντων από τον τύπο δράσεων ενίσχυσης νέων επιχειρηματιών και της γυναικείας επιχειρηματικότητας προτίθεται να ενισχύσει […]

Σύμφωνα με έγκυρη πληροφόρηση το υπουργείο Ανάπτυξης εντός του μηνός Ιουνίου 2001 πέρα των ήδη ανακοινωθέντων από τον τύπο δράσεων ενίσχυσης νέων επιχειρηματιών και της γυναικείας επιχειρηματικότητας προτίθεται να ενισχύσει<...> την ανάπτυξη συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO<.>14001, συστημάτων διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το νέο πρότυπο EN ISO 9001:2000 και συστημάτων HACCP.

Η χρηματοδότηση θα ανέρχεται στο 40% του συνολικού ποσού εκτέλεσης του έργου και τα κριτήρια επιλογής εστιάζονται για πρώτη φορά και στον Εξωτερικό Σύμβουλο του έργου.

Ο Εξωτερικός Σύμβουλος θα πρέπει να εκπληρεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις στο εν λόγω αντικείμενο άσκησης: εργασιακή προϋπηρεσία, ανώτατες σπουδές, θεωρητική/πρακτική εκπαίδευση μέσω ειδικών σεμιναρίων, αριθμός ήδη πιστοποιημένων εταιριών υπό την καθοδήγηση του, κλπ.

Παράμετροι στη χρηματοδότηση του έργου αποτελούν η δυνατότητα ταυτόχρονης εφαρμογής πλέον του ενός εκ των προαναφερθέντων συστημάτων, η μεμονωμένη ανάπτυξη ενός συστήματος, η άνω των 100 χλμ. απόσταση του Εξωτερικού Συμβούλου από την έδρα της εταιρίας, κλπ.

Σημαντικό στοιχείο στην εν λόγω δράση αποτελεί η δυνατότητα εφαρμογής πέρα του παραδοσιακά χρηματοδοτούμενου χώρου της βιομηχανίας και σε εταιρίες παροχής υπηρεσιών και σε ξενοδοχειακές μονάδες με αριθμό υπαλλήλων που κυμαίνεται από 5 -250.

Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων θα λήγει στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Ετικέτες
19/07/2024
18/07/2024
17/07/2024
16/07/2024
15/07/2024
12/07/2024