Τελευταία νέα
ΑρχικήΙωάννης Γκιτσάκης

Ιωάννης Γκιτσάκης

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

Ο Δρ. Ιωάννης Γκιτσάκης είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω στη Θεσσαλονίκη, με ειδίκευση στις Δημόσιες Συμβάσεις και στις Συμβάσεις Παραχώρησης και ΣΔΙΤ, Διδάκτωρ Διοικητικού Δικαίου και Σύμβουλος Επενδύσεων και Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Οι διατάξεις, που προβλέπουν την ελάχιστη χρονική διάρκεια και το ελάχιστο μίσθωμα για τις συμβάσεις εκμίσθωσης Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων με οδηγό,

Οι νομικές δυνατότητες που έχουν πλέον οι επιχειρήσεις εκμίσθωσης Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων με οδηγό, μετά τη λήξη της προθεσμίας για την

04/12/2023
01/12/2023
30/11/2023
29/11/2023
28/11/2023
27/11/2023