Τελευταία νέα
ΑρχικήΣτήλεςΜελέτες και ΈρευνεςΕΛΣΤΑΤ: Έρευνα Ποιοτικών χαρακτηριστικών Ημεδαπών Τουριστών 2022
Έρευνα

ΕΛΣΤΑΤ: Έρευνα Ποιοτικών χαρακτηριστικών Ημεδαπών Τουριστών 2022

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, τα άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω που πραγματοποίησαν τουλάχιστον ένα ταξίδι κατά το 2022 ανήλθαν σε 4 εκατομμύρια και πραγματοποιήθηκαν 6,9 εκατ. ταξίδια, σημειώνοντας αύξηση 13,6% και 32,9%, αντίστοιχα, σε σύγκριση με τα στοιχεία του 2021.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της Έρευνας Ποιοτικών Χαρακτηριστικών Ημεδαπών Τουριστών για το έτος αναφοράς 2022. Από τα στοιχεία της έρευνας παρατηρείται ότι, κατά το έτος 2022, τα άτομα όλων των ηλικιών που πραγματοποίησαν τουλάχιστον ένα ταξίδι ανήλθαν σε 4,8 εκατομμύρια και πραγματοποιήθηκαν 8,3 εκατομμύρια ταξίδια, σημειώνοντας αύξηση 10,9% και 30,2%, αντίστοιχα, σε σύγκριση με τα στοιχεία του 2021. Το σύνολο των διανυκτερεύσεων κατά το έτος 2022 ανήλθε σε 79,5 εκατομμύρια και οι δαπάνες σε 3.328,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 14,1% και 51,5%, αντίστοιχα, σε σύγκριση με τα στοιχεία του έτους 2021 (Πίνακας 1).

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, τα άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω που πραγματοποίησαν τουλάχιστον ένα ταξίδι κατά το έτος 2022 ανήλθαν σε 4 εκατομμύρια και πραγματοποιήθηκαν 6,9 εκατ. ταξίδια, σημειώνοντας αύξηση 13,6% και 32,9%, αντίστοιχα, σε σύγκριση με τα στοιχεία του 2021. Το σύνολο των διανυκτερεύσεων των ατόμων αυτών κατά το 2022 ανήλθε σε 68,6 εκατομμύρια και οι δαπάνες σε 3.096,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 14,3% και 53,5%, αντίστοιχα, σε σύγκριση με τα στοιχεία του έτους 2021 (Πίνακας 1, Γράφημα 1).

Από τα παραπάνω ταξίδια των ατόμων ηλικίας 15 ετών και άνω, το 96,0% αφορούσε σε ταξίδια που πραγματοποιήθηκαν για προσωπικούς λόγους (ανάπαυση, αναψυχή – διακοπές, επίσκεψη σε συγγενείς και φίλους, λοιποί προσωπικοί λόγοι) και το 4,0% σε ταξίδια που πραγματοποιήθηκαν για επαγγελματικούς λόγους (Γράφημα 2).

Από τη σύγκριση των στοιχείων των ταξιδιών που πραγματοποιήθηκαν για προσωπικούς λόγους κατά το 2022 με τα αντίστοιχα του έτους 2021, παρατηρείται αύξηση 13,3% στα άτομα που πραγματοποίησαν τουλάχιστον ένα ταξίδι (Πίνακας 3), 31,7% στον αριθμό των ταξιδιών (Πίνακας 4), 13,9% στις διανυκτερεύσεις (Πίνακας 9) και 52,2% στις αντίστοιχες δαπάνες (Πίνακας 13).

Αναφορικά με τα άτομα που ταξίδεψαν για προσωπικούς λόγους, η σημαντικότερη αύξηση, σε απόλυτες τιμές, παρατηρείται στις ηλικίες 25-44 ετών, κατά 14,3% (Πίνακας 3). Στις ηλικίες αυτές η αύξηση των ταξιδιών ανήλθε σε 39,7% (Πίνακας 6), των διανυκτερεύσεων σε 21,8% (Πίνακας 10) και των δαπανών σε 64,4% (Πίνακας 14).

Ως προς τη διάρκεια διαμονής των προσωπικών ταξιδιών, η σημαντικότερη αύξηση, σε απόλυτες τιμές, παρατηρείται στον αριθμό των ταξιδιών διάρκειας από 4-7 διανυκτερεύσεις, κατά 39,5% στα ταξίδια και 39,2% στις διανυκτερεύσεις (Πίνακες 7 και 11).

Τα περισσότερα προσωπικά ταξίδια πραγματοποιήθηκαν με χερσαία μέσα μεταφοράς (4,4 εκατ. ταξίδια) και, δευτερευόντως, με θαλάσσια μέσα (1,3 εκατ. ταξίδια). Από τη σύγκριση των στοιχείων αυτών, σε σχέση με τα αντίστοιχα στοιχεία του έτους 2021, η σημαντικότερη αύξηση, σε απόλυτες τιμές, παρατηρείται στα ταξίδια που πραγματοποιήθηκαν με χερσαία μέσα μεταφοράς, κατά 18,7% (Πίνακας 7).

Το 56,2% των προσωπικών ταξιδιών πραγματοποιήθηκε σε μη ενοικιαζόμενα καταλύματα, κυρίως ιδιόκτητες εξοχικές κατοικίες και καταλύματα που παρέχονται δωρεάν από συγγενείς και φίλους. Τα εν λόγω ταξίδια αντιστοιχούν στο 74,1% του συνολικού αριθμού των διανυκτερεύσεων. Tα ταξίδια σε καταλύματα που παρέχονται δωρεάν από συγγενείς και φίλους και λοιπά μη ενοικιαζόμενα καταλύματα, αυξήθηκαν κατά 43,1%, και οι αντίστοιχες διανυκτερεύσεις κατά 33,8%. (Πίνακας 12, Γράφημα 11).

Για τα προσωπικά ταξίδια µε διαμονή σε ενοικιαζόμενα καταλύματα (43,8% των προσωπικών ταξιδιών), κύριος τύπος καταλύματος, σε ποσοστό 61,0%, ήταν τα ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα. Τα ταξίδια με διαμονή σε ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα παρουσίασαν αύξηση κατά 33,5% και οι αντίστοιχες διανυκτερεύσεις κατά 25,3%, κατά το έτος 2022 σε σχέση με το 2021 (Πίνακας 12, Γράφημα 11).

Υπεύθυνη Ύλης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Τατιάνα ελέγχει καθημερινά τη ροή των εισερχόμενων ειδήσεων και επιμελείται την ύλη που δημοσιεύεται στο δίκτυο των TravelDailyNews.

Ετικέτες
26/09/2023
25/09/2023
22/09/2023
21/09/2023
20/09/2023
19/09/2023