Τελευταία νέα
Προϊόντα Green Spirit

Πράσινη επανάσταση από την Electrolux Professional

Η Electrolux Professional παρέχει τις best-in-class λύσεις για τον επαγγελματικό τομέα εστίασης (Catering) και τον επαγγελματικό τομέα φιλοξενίας (Hospitality). Με την γκάμα προϊόντων Green Spirit προσφέρει τις πλέον αποδοτικές και […]

Η Electrolux Professional παρέχει τις best-in-class λύσεις για τον επαγγελματικό τομέα εστίασης (Catering)<...> και τον επαγγελματικό τομέα φιλοξενίας (Hospitality). Με την γκάμα προϊόντων Green Spirit προσφέρει τις πλέον αποδοτικές και φιλικές στο περιβάλλον επαγγελματικές συσκευές, στην αγορά. Με πολύ μεγάλα οφέλη για το περιβάλλον, όπως τη μικρότερη κατανάλωση ρεύματος, αερίου, νερού και απορρυπαντικού, καθώς και τις χαμηλότερες εκπομπές NOx και CO².

Ένα από τα πλέον σημαντικά προϊόντα της γκάμας Green Spirit, είναι ο φούρνος air-o-steam. Οι κορυφαίες αποδόσεις με ελάχιστες εκπομπές ρύπων, καυστήρες του, καθιστούν το μηχάνημα αυτό best-in-class. Οι ρύποι από την καύση αερίου είναι 10 φορές μικρότεροι / λιγότεροι από τα όρια της Gastec Limit QA (προδιαγραφές της Ολλανδικής κυβέρνησης είναι οι πλέον αυστηρές στην Ευρώπη) και 100 φορές μικρότεροι / λιγότεροι από τις προδιαγραφές ορίων που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο κύκλος ζωής του προϊόντος είναι το κλειδί της προσέγγισης της έννοιας / φιλοξενίας της γκάμας προϊόντων Green Spirit. Η καινοτομία των προϊόντων είναι δεδομένη σε κάθε φάση της διάρκειας ζωής του μηχανήματος, από τον σχεδιασμό του, τα χρησιμοποιούμενα υλικά, την κατασκευή του, την αποσυναρμολόγησή του και την ανακύκλωσή του. Όλα μελετημένα, έτσι ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο η επιβάρυνση στο περιβάλλον και να έχει τα μέγιστα οφέλη ο πελάτης.

Όλα τα μηχανήματα της γκάμας προϊόντων Green Spirit είναι αναγνωρίσιμα με βάση τα αυστηρότερα κριτήρια και προδιαγραφές προστασίας του περιβάλλοντος, σε κάθε αντίστοιχη αγοραστική ζώνη.

Ετικέτες
24/07/2024
23/07/2024
22/07/2024
19/07/2024
18/07/2024
17/07/2024