Τελευταία νέα
ΑρχικήΤουριστικοί ΦορείςΕλληνικοίΔημιουργία κόμβου για τις επιπτώσεις των δασικών πυρκαγιών και την ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας
Περιβάλλον

Δημιουργία κόμβου για τις επιπτώσεις των δασικών πυρκαγιών και την ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας

Ο σχεδιασμός του Κόμβου (Hub) θα διαρκέσει τέσσερις μήνες και στο πλαίσιο του έργου έχουν ήδη συλλεχθεί, αναλυθεί και κωδικοποιηθεί καλές πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί κατά το παρελθόν σε αντίστοιχες καταστροφές στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς, ενώ έχει γίνει και ανάλυση των πλέον σύγχρονων τεχνολογικών λύσεων και διαχειριστικών πρακτικών.

Στη δημιουργία ενός κόμβου που θα παρακολουθεί τις μεταπυρικές επιπτώσεις και τις προσπάθειες ανάσχεσης απώλειας της βιοποικιλότητας και του φυσικού κεφαλαίου στα χερσαία οικοσυστήματα της Ελλάδας που έχουν πληγεί από καταστροφικές πυρκαγιές – όπως συνέβη στη Βόρεια Εύβοια τον Αύγουστο του 2021- προχωρά ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ).

Ο σχεδιασμός του Κόμβου (Hub) θα διαρκέσει τέσσερις μήνες και υλοποιείται με τη συνεργασία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ), καθώς και ερευνητών από την ελληνική και διεθνή κοινότητα. Στο πλαίσιο του έργου έχουν ήδη συλλεχθεί, αναλυθεί και κωδικοποιηθεί καλές πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί κατά το παρελθόν σε αντίστοιχες καταστροφές στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, ενώ έχει γίνει και ανάλυση των πλέον σύγχρονων τεχνολογικών λύσεων και διαχειριστικών πρακτικών. Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή των απόψεων των ενδιαφερόμενων μερών για το σχεδιασμό του κόμβου, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Ειδικότερα για τη Βόρεια Εύβοια, και με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Δασών Β. Εύβοιας, άλλων δημόσιων φορέων, αλλά και την ανάλυση δεδομένων Παρατήρησης Γης, έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου ένα διαδικτυακό Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (webGIS).

Η δημιουργία του Κόμβου υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου “Επανάκαμψη της βιοποικιλότητας και του βιοτικού φυσικού κεφαλαίου μετά από πυρκαγιές: Ανάπτυξη του πλαισίου για την περίπτωση της Εύβοιας”, που χρηματοδοτείται από το Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Υποστήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της ΕΕ (DG REFORM). Η Ελλάδα, και ειδικότερα ο ΟΦΥΠΕΚΑ, αμέσως μετά τις πυρκαγιές του 2021, διεκδίκησε και κατόρθωσε να πετύχει την υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/240 (“TSI Regulation”), για την παροχή τεχνικών συμβουλών και καθοδήγησης στην παρακολούθηση και διαχείριση της βιοποικιλότητας μετά από καταστροφικές πυρκαγιές.

Η αποστολή της Γενικής Διεύθυνσης Υποστήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (DG REFORM) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι να παρέχει υποστήριξη για την προετοιμασία και την εφαρμογή διοικητικών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που ενισχύουν την ανάπτυξη, κινητοποιώντας πόρους της ΕΕ και τεχνική εμπειρογνωμοσύνη.

Υπεύθυνη Ύλης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Τατιάνα ελέγχει καθημερινά τη ροή των εισερχόμενων ειδήσεων και επιμελείται την ύλη που δημοσιεύεται στο δίκτυο των TravelDailyNews.

30/11/2023
29/11/2023
28/11/2023
27/11/2023
24/11/2023
23/11/2023