Τελευταία νέα
HomeΤουριστικές ΤάσειςΈρευνες-ΜελέτεςΑύξηση τουριστών από τις μικρομεσαίες τάξεις με μικρότερο διαθέσιμο εισόδημα
Ερευνα του ΙΤΕΠ

Αύξηση τουριστών από τις μικρομεσαίες τάξεις με μικρότερο διαθέσιμο εισόδημα

Οι τουρίστες που επισκέπτονται τη χώρα μας είναι κατά κανόνα νεαρής ηλικίας, μεσαίας και κατώτερης κοινωνικής και εισοδηματικής τάξης και ξοδεύουν κατά μέσο όρο από 58 έως 67 ευρώ ημερησίως. Αυτό προκύπτει από έρευνα μεταξύ 2.030 τουριστών που αναχώρησαν από τα αεροδρόμια Ελ. Βενιζέλος, Μακεδονία, Ηρακλείου, Κέρκυρας και Ρόδου κατά…

Οι τουρίστες που επισκέπτονται τη χώρα μας είναι κατά κανόνα νεαρής ηλικίας, μεσαίας και κατώτερης κοινωνικής και εισοδηματικής τάξης,<...> και ξοδεύουν κατά μέσο όρο από 58 έως 67 ευρώ ημερησίως. Αυτό προκύπτει από έρευνα μεταξύ 2.030 τουριστών που αναχώρησαν από τα αεροδρόμια Ελ. Βενιζέλος, Μακεδονία, Ηρακλείου, Κέρκυρας και Ρόδου κατά την περίοδο 10 Αυγούστου – 10 Σεπτεμβρίου 2009. Η έρευνα κάλυψε τους επισκέπτες των μεγαλυτέρων χωρών – πελατών μας, και ειδικότερα τις δυτικές χώρες που έχουν το υψηλότερο κατά κεφαλή εισόδημα, και είναι οι παραδοσιακοί επισκέπτες της χώρας μας. Συγκεκριμένα, εξετάστηκε το προφίλ των επισκεπτών από ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, Ολλανδία, Αυστρία, Σουηδία και Βέλγιο. Με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία, οι χώρες αυτές συμμετέχουν με ποσοστό 53% στο σύνολο των αφίξεων στην Ελλάδα.

Η έρευνα διεξάχθηκε από το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) το καλοκαίρι του 2009 (παρόμοια έρευνα διεξάχθηκε και το καλοκαίρι του 2008), και είχε ως αντικείμενο την καταγραφή των χαρακτηριστικών του ταξιδιού των τουριστών (είδος πακέτου, αριθμός διανυκτερεύσεων, αριθμός ατόμων που ταξιδεύουν μαζί, κ.λπ.), το κοινωνικό-οικονομικό τους προφίλ (ηλικία, μόρφωση, επάγγελμα, εισόδημα και κοινωνική τάξη) και το ύψος της δαπάνης του ταξιδιού με επιμερισμό στο ποσό που δαπανήθηκε στην χώρα τους και στο ποσό που δαπανήθηκε στην Ελλάδα. Με αυτού του είδους τις έρευνες το ΙΤΕΠ συμβάλλει στη διερεύνηση δύο ουσιαστικών θεμάτων που αφορούν τον τουρισμό. Το πρώτο είναι η καταγραφή του κοινωνικού προφίλ των επισκεπτών μας και ως εκ τούτου την διερεύνηση των ενεργειών που απαιτούνται προκειμένου να προσελκύσουμε τουρίστες υψηλότερου επιπέδου. Το δεύτερο είναι η εκτίμηση του συναλλάγματος που εισρέει στη χώρα μας με βάση τις άμεσες δαπάνες των τουριστών, αφού η καθιέρωση του ευρώ και η κατάργηση των συνόρων κάνει δύσκολη τη συγκέντρωση τέτοιων στοιχείων.

Από την ανάλυση των στοιχείων με βάση τις συνεντεύξεις που έκαναν εξειδικευμένοι ερευνητές προέκυψαν τα εξής: Το 5,5% των ερωτηθέντων έχει ηλικία κάτω των 20 ετών, το 49,9% έχει ηλικία μεταξύ 20 και 39 ετών, 38,4% μεταξύ 40 και 59 ετών, και μόνο το 6,2% είναι άνω των 60 ετών δίνοντας μέση ηλικία τα 37,9 έτη. Κατά μέσο όρο συνταξιδεύουν 2 άτομα, εκ των οποίων, κατά μέσο όρο, ένας στους έξι είναι ανήλικος. Ο μέσος αριθμός διανυκτερεύσεων των επισκεπτών της χώρας μας ανήλθε το 2009 σε 11,2 διανυκτερεύσεις. Η συνηθέστερη διάρκεια παραμονής είναι 7 διανυκτερεύσεις με ποσοστό εμφάνισης 21,9%, 14 διανυκτερεύσεις (19%), που το καλοκαίρι του 2009 σημείωσαν αύξηση λόγω των προσφορών των ξενοδοχείων, και 10 διανυκτερεύσεις (13%).

Οι επισκέπτες από τις ΗΠΑ παρουσιάζουν την υψηλότερη μέση δαπάνη ταξιδιού ανά άτομο, που ανέρχεται σε 2.632 ευρώ, ενώ για τους επισκέπτες από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η μέση δαπάνη ανά άτομο κυμαίνεται από 1.079 ευρώ (Ολλανδία) έως 1.584 ευρώ (Βέλγιο). Οι δαπάνες αυτές επιμερίστηκαν στα ποσά που δαπανήθηκαν στη χώρα τους και στα ποσά που δαπανήθηκαν στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν στη χώρα μας αποτελούν, για το σύνολο του δείγματος, το 49,7% της συνολικής δαπάνης του ταξιδιού και κυμαίνεται από 38,4% στην Αυστρία έως 56,9% στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αποτέλεσμα αυτού είναι η μέση δαπάνη ανά άτομο, που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα, να διαμορφώνεται σε μέσα επίπεδα στα ¤652 και να κυμαίνεται για τις χώρες της Ε.Ε., από 468 ευρώ για τους Ολλανδούς έως 766 ευρώ για τους Σουηδούς, και για τους Αμερικάνους στα 1.123 ευρώ.

Από το λόγο της δαπάνης ανά άτομο στη χώρα μας ως προς τον αριθμό των διανυκτερεύσεων προκύπτει η ημερήσια δαπάνη των τουριστών στην Ελλάδα. Αυτή ανέρχεται για τους επισκέπτες από τις χώρες της Ε.Ε. στα 61 ευρώ, και κυμαίνεται από 50 ευρώ για τους Ολλανδούς έως 81 ευρώ για τους Γάλλους, ενώ οι Αμερικανοί ξοδεύουν στη χώρα μας κατά μέσο όρο 97 ευρώ. Πιο αναλυτικά, το 25% του συνόλου των τουριστών ξοδεύει ημερησίως έως 25 ευρώ, το 50% των τουριστών έως 44 ευρώ και το 75% έως 76 ευρώ. Περισσότερο από 100 ευρώ ημερησίως ξοδεύει μόνο το 13,4% των τουριστών.

Όσον αφορά τα αεροδρόμια αναχώρησης, η υψηλότερη μέση ημερήσια δαπάνη εμφανίζεται στους τουρίστες που αναχώρησαν από τα αεροδρόμια Ελ. Βενιζέλος και της Ρόδου με 72 και 59 ευρώ, αντίστοιχα, και ακολουθούν το αεροδρόμιο Μακεδονία με ¤54, του Ηρακλείου με 53 ευρώ και της Κέρκυρας με 52 ευρώ.
Όσον αφορά την κοινωνικοοικονομική σύνθεση των τουριστών (που βασίζεται στο συνδυασμό επιπέδου μόρφωσης και επαγγέλματος σύμφωνα με το τυποποιημένο σύστημα της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Ερευνών Κοινής Γνώμης & Μάρκετινγκ – ESOMAR), στην ανώτερη τάξη Α/Β (διευθυντικό στέλεχος με ανώτατη εκπαίδευση) βρέθηκε να ανήκει το 24,1% των τουριστών, στις μεσαίες κοινωνικές τάξεις C1 (προϊστάμενος τμήματος ή απλό στέλεχος) και C2 (ειδικευμένος τεχνίτης με μέση ή ανώτερη εκπαίδευση) το 50,7% και στις κατώτερες τάξεις D (υπάλληλος γραφείου με κατώτερη εκπαίδευση) και Ε (ανειδίκευτος εργάτης με στοιχειώδη εκπαίδευση) το 25,2%.

Ενώ, σε αναφορά με το καθαρό μηνιαίο εισόδημα, άνω των 5.000 ευρώ δήλωσε το 19%, 3.000-4.999 ευρώ το 29,3%, 1.000-2.999 ευρώ το 40,6% και κάτω από 1.000 ευρώ το 11%. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες που κάλυψε η έρευνα έχουν από τα υψηλότερα κατά κεφαλήν εισοδήματα, τα αποτελέσματα ως προς την εισοδηματική τους τάξη κρίνονται ως μη ιδιαίτερα ικανοποιητικά.

Τέλος, συγκρίνοντας τα ευρήματα της φετινής έρευνας με τα αντίστοιχα του 2008, διαπιστώνεται η αύξηση του ποσοστού των επισκεπτών της χώρας μας που προέρχονται από τις μέσες και κατώτερες κοινωνικές τάξεις με μικρότερο διαθέσιμο εισόδημα, και ως εκ τούτου δαπανούν στη χώρα μας ποσά σημαντικά χαμηλότερα σε σύγκριση με πέρυσι. Συγκεκριμένα, η ανώτερη τάξη (Α/Β) υποχώρησε από 35% του συνόλου των τουριστών το 2008 σε 24,1% το 2009, ενώ η κατώτερη κοινωνική τάξη (D/E) αυξήθηκε από 9% το 2008 σε 25,2% το 2009. Επίσης, η ανώτερη εισοδηματική τάξη (άνω των 5.000 ευρώ καθαρό μηνιαίο εισόδημα) υποχώρησε από 27% του συνόλου των τουριστών το 2008 σε 19% το 2009, ενώ οι χαμηλές εισοδηματικές τάξεις (κάτω των 3.000 ευρώ) αυξήθηκαν από 42% το 2008 σε 51,6% το 2009. Αποτέλεσμα αυτών των μεταβολών είναι η σημαντικά μικρότερη μέση ημερήσια δαπάνη ανά επισκέπτη στη χώρα μας, που από 78,5 ευρώ το 2008 υποχώρησε σε 62,3 ευρώ το 2009, δηλαδή μείωση κατά 20,7%. Προφανώς, στη μείωση της δαπάνης συνέβαλε και η οικονομική κρίση, αφού στην ερώτηση “σε ποιο βαθμό η τρέχουσα οικονομική κρίση επηρέασε τις διακοπές σας;”, πάνω από τους μισούς (52,2%) απάντησαν ότι, “λίγο” ή “πολύ”, τους επηρέασε.

Ετικέτες
12/07/2024
11/07/2024
10/07/2024
09/07/2024
08/07/2024
05/07/2024