Τελευταία νέα
ΑρχικήΤουριστικοί ΦορείςΕλληνικοίΕρωτηματικά εγείρουν οι ενδείξεις για τις συναλλαγματικές εισπράξεις
Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών & Προβλέψεων

Ερωτηματικά εγείρουν οι ενδείξεις για τις συναλλαγματικές εισπράξεις

Κατά το οκτάμηνο Ιαν.-Αυγούστου του παρελθόντος έτους οι τουριστικές συναλλαγματικές εισπράξεις αυξάνονταν με ρυθμό παραπλήσιο του ρυθμού αυξήσεως των αφίξεων. Αλλά όπως επισημαίνει το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών & Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) τα δύο αυτά μεγέθη κινούνται με διαφορετική χρονική ταχύτητα, που συνίσταται συνήθως στην χρονική υστέρηση…

Κατά το οκτάμηνο Ιαν.-Αυγούστου του παρελθόντος έτους οι τουριστικές συναλλαγματικές εισπράξεις αυξάνονταν με ρυθμό παραπλήσιο του ρυθμού αυξήσεως των αφίξεων. Αλλά όπως επισημαίνει το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών & Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) τα δύο<...>αυτά μεγέθη κινούνται με διαφορετική χρονική ταχύτητα, που συνίσταται συνήθως στην χρονική υστέρηση των συναλλαγματικών εισπράξεων. Αυτό σημαίνει δηλαδή, κατά το ΙΤΕΠ, ότι αξιόπιστα συμπεράσματα μπορεί να εξαχθούν μόνο από εξέταση των ροών σε επαρκώς μακρά περίοδο, ώστε να εξομαλυνθεί η σχέση μεταξύ των δύο ροών, φυσικών και χρηματικών.

Ωστόσο, οι μέχρι τώρα ενδείξεις από την επίδοση των συναλλαγματικών εισπράξεων του τρέχοντος έτους εγείρουν ερωτηματικά για το τι πράγματι συμβαίνει. Τα ερωτήματα εμπεριέχουν ανησυχία, διότι, όπως εξηγεί σε ανακοίνωση του το ΙΤΕΠ, “αν πράγματι η σχέση των ροών – 1,5% αύξηση στο συνάλλαγμα έναντι 5,5-6,0% αύξηση στις αφίξεις – δεν οφείλεται σε λάθος δειγματοληψίας, ευρισκόμεθα προ νέας καταστάσεως, η οποία πρέπει να μας προβληματίσει, σε όποιο παράγοντα και αν οφείλεται η εξέλιξη: είτε αυτό οφείλεται σε μείωση των ανά άφιξη διανυκτερεύσεων, είτε σε αύξηση του μεριδίου των καταλυμάτων που προσφέρουν τιμές με το σύστημα του all inclusive, είτε σε αλλαγή της διαρθρώσεως των επισκεπτών με κριτήριο την οικονομική δυνατότητα, είτε σε οποιονδήποτε άλλο παράγοντα. Παραδοχή ότι το φαινόμενο οφείλεται στον Α ή Β παράγοντα, βάσει διαισθήσεως ή πληροφοριών στερουμένων στατιστικής θεμελιώσεως, δεν επιτρέπεται ούτε ως σκέψη να αποτελέσει βάση για συμπέρασμα πολιτικής”.

Ο βαθμός σοβαρότητος του θέματος υπαγορεύει, όπως ο εντοπισμός του αιτίου προέλθει από ειδική επί τούτω έρευνα, περιοδικώς διεξαγόμενη και με συμπεράσματα ταχέως διαθέσιμα. Διότι η διαφαινόμενη τάση, αν έχει χαρακτήρα μεσο-μακροπρόθεσμο, ανατρέπει τα μέχρι τώρα δεδομένα και αποδυναμώνει έναν από τους παράγοντες, που μέχρι και σήμερα αποτελούν βασικό στήριγμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών.

Το ΙΤΕΠ θεωρεί επείγουσα την ανάγκη αντιμετωπίσεως του σοβαρού αυτού θέματος με συγκρότηση ειδικής ομάδας εμπειρογνωμόνων στατιστικής εκπαιδεύσεως, που θα επιφορτισθεί με το εν λόγω έργο, στα πλαίσια είτε της ΕΣΥΕ, είτε αλλαχού. “Η Ελλάδα, κατεξοχήν τουριστική χώρα”, καταλήγει “πορεύεται χωρίς πυξίδα, καθΆ ον χρόνο επιτείνεται ο ανταγωνισμός και αλλάζει η σύνθεση των προελεύσεων από άποψη τουριστικών χαρακτηριστικών, αλλά και οι προτιμήσεις των ταξιδιωτών από παραδοσιακές προελεύσεις”.

Εκδότης - Διευθυντής Σύνταξης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Συνεκδότης του TravelDailyNews Media Network από το 1999 που περιλαμβάνει τρεις εκδόσεις για τη Διεθνή αγορά, τις αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού και την αγορά της Ελλάδας και της Κύπρου.

Είναι υπεύθυνος για την στρατηγική ανάπτυξη του δικτύου, τις συνέργειες, και τη διεθνή αγορά.

Ετικέτες
28/03/2023
27/03/2023
24/03/2023
23/03/2023
22/03/2023
21/03/2023