Τελευταία νέα
ΑρχικήΔιαμονή-ΔιατροφήΔιευκρινίσεις της ΑΑΔΕ για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις
Διαμοιραζόμενη οικονομία

Διευκρινίσεις της ΑΑΔΕ για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις

Δεν είναι δυνατή η εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής περισσοτέρων του ενός Διαχειριστών για το ίδιο Ακίνητο, παρά μόνο στην περίπτωση που καθένας εξ αυτών δραστηριοποιείται σε διαφορετική ψηφιακή πλατφόρμα.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έδωσε στη δημοσιότητα διευκρινίσεις για ζητήματα που άπτονται των βραχυχρόνιων μισθώσεων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού.

Προκειμένου για την ομοιόμορφη αντιμετώπιση των ζητημάτων που έχουν ανακύψει από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

«Διευκρινίσεις για ζητήματα που άπτονται των βραχυχρόνιων μισθώσεων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρα…

Υπεύθυνη Ύλης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Τατιάνα ελέγχει καθημερινά τη ροή των εισερχόμενων ειδήσεων και επιμελείται την ύλη που δημοσιεύεται στο δίκτυο των TravelDailyNews.

23/05/2024
22/05/2024
21/05/2024
20/05/2024
17/05/2024
16/05/2024