Τελευταία νέα
ΑρχικήΤεχνολογίαInternet και MobileΟι online πλατφόρμες υπόλογες πλέον στις φορολογικές αρχές κάθε χώρας στην ΕΕ
Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι online πλατφόρμες υπόλογες πλέον στις φορολογικές αρχές κάθε χώρας στην ΕΕ

Οι νέοι κανόνες καλύπτουν ψηφιακές πλατφόρμες που βρίσκονται εντός και εκτός της ΕΕ και θα ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2023 και μετά.

Το Συμβούλιο της ΕΕ ενέκρινε νέους κανόνες για τη βελτίωση της διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας και την αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτει η οικονομία των ψηφιακών πλατφορμών.

Όπως υποστηρίζεται, ένας μεγάλος και αυξανόμενος αριθμός ατόμων και επιχειρήσεων χρησιμοποιούν ψηφιακές πλατφόρμες για την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών. Ωστόσο, το εισόδημα που κερδίζεται μέσω ψηφιακών πλατφορμών συχνά δεν αναφέρεται και δεν καταβάλλεται φόρος, ιδίως όταν οι ψηφιακές πλατφόρμες λειτουργούν σε πολλές χώρες. Αυτό προσκαλεί στα κράτη μέλη απώλεια φορολογικών εσόδων και δίνει άδικο πλεονέκτημα στους εμπόρους σε ψηφιακές πλατφόρμες έναντι των παραδοσιακών επιχειρήσεων.

Οι τροποποιήσεις της Οδηγίας για τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας αποσκοπούν στην αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος. Δημιουργούν υποχρέωση για τους φορείς εκμετάλλευσης ψηφιακών πλατφορμών να αναφέρουν τα έσοδα που κερδίζουν οι πωλητές στις πλατφόρμες τους και στα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν αυτόματα αυτές τις πληροφορίες.

Οι νέοι κανόνες καλύπτουν ψηφιακές πλατφόρμες που βρίσκονται εντός και εκτός της ΕΕ και θα ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2023 και μετά. Θα επιτρέψουν στις εθνικές φορολογικές αρχές να εντοπίσουν το εισόδημα που αποκτήθηκε μέσω ψηφιακών πλατφορμών και να καθορίσουν τις σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις τους. Η συμμόρφωση θα γίνει επίσης ευκολότερη για τους χειριστές ψηφιακών πλατφορμών, καθώς η υποβολή εκθέσεων θα πραγματοποιείται μόνο σε ένα κράτος μέλος σύμφωνα με ένα κοινό πλαίσιο της ΕΕ.

Ο João Leão, υπουργός Οικονομικών της Πορτογαλίας, χώρας που έχει αυτήν τη στιγμή την προεδρία της ΕΕ, δήλωσε: “Αυτή είναι μια σημαντική επικαιροποίηση των κανόνων της ΕΕ, η οποία θα βοηθήσει να διασφαλιστεί ότι οι πωλητές που δραστηριοποιούνται σε ψηφιακές πλατφόρμες καταβάλλουν επίσης το δίκαιο μερίδιο του φόρου τους. Είναι κάτι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτο σε μια εποχή που όλο και περισσότερες πωλήσεις πραγματοποιούνται στο διαδίκτυο και η πανδημία του COVID-19 ασκεί πίεση στα δημόσια οικονομικά. Επεκτείνοντας τους κανόνες αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών στην οικονομία των ψηφιακών πλατφορμών, η ΕΕ δίνει ένα παράδειγμα στον κόσμο.

Άλλες τροποποιήσεις της Οδηγίας για τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας βελτιώνουν την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία μεταξύ των φορολογικών αρχών των κρατών μελών. Για παράδειγμα, θα γίνει ευκολότερη η συλλογή πληροφοριών για ομάδες φορολογουμένων. Θα υπάρξουν επίσης βελτιώσεις στους κανόνες για τη διενέργεια ταυτόχρονων ελέγχων και να επιτρέπεται σε αξιωματούχους να παρίστανται κατά τη διάρκεια μιας έρευνας σε άλλο κράτος μέλος.

Επιπλέον, οι νέοι κανόνες παρέχουν ένα πλαίσιο στις αρμόδιες αρχές δύο ή περισσοτέρων κρατών μελών να διενεργούν από κοινού ελέγχους. Αυτό το πλαίσιο θα τεθεί σε λειτουργία σε όλα τα κράτη μέλη από το 2024 το αργότερο”.

Εκδότης - Αρχισυντάκης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Βίκυ είναι συνιδρυτής της Travel Media Applications και υπεύθυνη για την αρχισυνταξία των TravelDailyNews Greece & Cyprus και TravelDailyNews International.
Στην εταιρεία έχει αναλάβει την οικονομική διεύθυνση.

02/06/2023
01/06/2023
31/05/2023
30/05/2023
29/05/2023
26/05/2023