Τελευταία νέα
ΑρχικήΤουριστικοί ΦορείςΕλληνικοίΗλεκτρονικά Αναγνωρίσιμο Σήμα για τα τουριστικά λεωφορεία Δ.Χ.
Τουριστικά λεωφορεία

Ηλεκτρονικά Αναγνωρίσιμο Σήμα για τα τουριστικά λεωφορεία Δ.Χ.

Το ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα έχει μέγιστη διάρκεια ισχύος τέσσερα χρόνια και οι ιδιοκτήτες των Τ.Λ.Δ.Χ., οι οποίοι δεν έχουν εφοδιάσει τα οχήματά τους με ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα (ηλεκτρονική ετικέτα) οφείλουν να το πράξουν έως τις 16 Ιουνίου 2017.

Υπεγράφη πρόσφατα από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστο Σπίρτζη η νέα Υπουργική Απόφαση σχετικά με το Ηλεκτρονικά Αναγνωρίσιμο Σήμα των τουριστικών Λεωφορείων Δημ. Χρήσης.

Η νεα ΥΑ ορίζει ότι:

  • Κάθε ειδικό τουριστικό λεωφορείο δημόσιας χρήσης (Τ.Λ.Δ.Χ.) οφείλει να φέρει έγκυρο ηλεκτρονικό σήμα τύπου Αυτοκόλλητης Ηλεκτρονικής Ετικέτας (ηλεκτρονική ετικέτα – ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα), επικολλημένο σε σταθερό σημείο, εντός του οχήματος και συγκεκριμένα στον εμπρόσθιο ανεμοθώρακα.
  • Το ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα έχει μέγιστη διάρκεια ισχύος τέσσερα (4) έτη.
  • Μετά τη λήξη ισχύος του, ο ιδιοκτήτης οφείλει να εφοδιάσει εκ νέου κάθε όχημα του με έγκυρο ΗΑΣ.
  • Το Η.Α.Σ. αντικαθίσταται εφόσον μεταβληθούν τα βασικά δεδομένα.
  • Η αξία του ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος, καθορίζεται από τον κάθε φορέα χορήγησης, με αντίτιμο που δεν υπερβαίνει τα εξήντα (60) ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη του Τ.Λ.Δ.Χ. και καταβάλλεται σε κάθε περίπτωση έκδοσης έγκυρου ΗΑΣ.
  • Φορείς Χορηγήσεις δύνανται να οριστούν όλα τα δευτεροβάθμια συνδικαλιστικά όργανα που εκ του καταστατικού τους εκπροσωπούν ιδιοκτήτες των Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων ή / και των Τ.Λ.Δ.Χ., καθώς και τα συνδικαλιστικά όργανα Πανελλήνιο Συνδικάτο Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών (Π.Σ.Χ.Ε.Μ.) και η Γενική Πανελλαδική Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Τουρισμού (Γ.Ε.Π.Ο.Ε.Τ.).
  • Οι ιδιοκτήτες των Τ.Λ.Δ.Χ., οι οποίοι δεν έχουν εφοδιάσει τα οχήματά τους με ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα (ηλεκτρονική ετικέτα) οφείλουν να τα εφοδιάσουν εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος της ΥΑ, δηλαδή έως την 16η Ιουνίου 2017.

 

Ηλεκτρονικά Αναγνωρίσιμο Σήμα Των Τουριστικών Λεωφορείων Δ.Χ.

Υπεύθυνη Ύλης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Τατιάνα ελέγχει καθημερινά τη ροή των εισερχόμενων ειδήσεων και επιμελείται την ύλη που δημοσιεύεται στο δίκτυο των TravelDailyNews.

21/06/2024
20/06/2024
19/06/2024
18/06/2024
17/06/2024
14/06/2024