Τελευταία νέα
HomeΤουριστικοί ΦορείςΕλληνικοίΞΕΕ: Αναγκαίο ένα απλούστερο σύστημα καταβολής αμοιβών για πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα
Ξενοδοχία

ΞΕΕ: Αναγκαίο ένα απλούστερο σύστημα καταβολής αμοιβών για πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα

Πάγια θέση του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος είναι, μεταξύ άλλων, η καταβολή ενιαίας αμοιβής από τα ξενοδοχεία σε ένα φορέα, που να καλύπτει όλους τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων και ο οποίος θα αναλάβει τον επιμερισμό των αμοιβών στους δικαιούχους.

Τη μετάβαση από μια πανσπερμία Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικών και Συγγενικών Δικαιωμάτων σε ένα νέο “έξυπνο” σύστημα καταβολής ενιαίας αμοιβής από τα ελληνικά ξενοδοχεία, που θα έχει αποδέκτη ένα αξιόπιστο φορέα, έχει θέσει ως στόχο η διοίκηση του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΞΕΕ προσκάλεσε τον πρόεδρο του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας κ. Ιωάννη Αντωνιάδη να παρευρεθεί στη συνεδρίαση της ολομέλειας του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου, οι εργασίες της οποίας ολοκληρώθηκαν σήμερα το μεσημέρι.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ανταλλάχθηκαν απόψεις μεταξύ των δυο πλευρών και αναπτύχθηκαν οι θέσεις του ΞΕΕ για την καταβολή αμοιβών στους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικών και Συγγενικών Δικαιωμάτων.
Ειδικότερα οι κύριοι άξονες των πάγιων θέσεων του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος προς το Υπουργείο Πολιτισμού και τον ΟΠΙ αναφέρονται:

  • Στην καταβολή ενιαίας αμοιβής από τα ξενοδοχεία σε ένα φορέα, που να καλύπτει όλους τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων και ο οποίος θα αναλάβει τον επιμερισμό των αμοιβών στους δικαιούχους.
  • Στην οριοθέτηση των φορέων συλλογικής διαχείρισης πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων που δικαιούνται αμοιβής από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, λόγω εγκατάστασης συσκευών μετάδοσης ήχου και εικόνας στα δωμάτια και στους κοινόχρηστους χώρους των ξενοδοχείων.
  • Στην πρόβλεψη ενός δίκαιου και αντικειμενικού συστήματος αμοιβών, που να λαμβάνει υπόψη, αφενός σημαντικές παραμέτρους λειτουργίας του ξενοδοχείου (π.χ. πληρότητα, οικονομικό περιβάλλον), αφετέρου την πραγματική συμβολή του οπτικοακουστικού έργου που εκπροσωπεί ο συλλογικός φορέας διαχείρισης στην δραστηριότητα της ξενοδοχειακής επιχείρησης.

Αναφερόμενος στις θέσεις του ΞΕΕ, σε σχέση με τους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικών και Συγγενικών Δικαιωμάτων, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Αλέξανδρος Βασιλικός σημείωσε: “Είναι κοινός τόπος ότι σε μια περίοδο έντονου ανταγωνισμού το ξενοδοχειακό προϊόν, όντας κύτταρο στήριξης του περιφερειακού ιστού της χώρας και εν γένει της οικονομίας της Ελλάδος, δέχεται υψηλές φορολογικές και ασφαλιστικές επιβαρύνσεις. Εντούτοις, το ΞΕΕ, αναγνωρίζοντας το πνευματικό και συγγενικό δικαίωμα, πρωτοστάτησε, υπογράφοντας μνημόνια συνεργασίας με  6 φορείς συλλογικής διαχείρισης, τα οποία εξακολουθούν και είναι ενεργά εδώ και 7 χρόνια. Έχουν όμως πλέον ωριμάσει οι συνθήκες για να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα για τον εξορθολογισμό της αγοράς: ένα έξυπνο σύστημα που θα οδηγεί αθροιστικά σε μια ενιαία αμοιβή, που θα καταβάλλεται σε ένα φορέα κοινής αποδοχής, ο οποίος με τη σειρά του θα την επιμερίζει σε όλους τους δικαιούχους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης με πολύ καλύτερο αποτέλεσμα τόσο για το χρήστη όσο και για το δικαιούχο”.

Ο πρόεδρος του ΟΠΙ ανέφερε ότι σύμφωνα με ισχύουσα νομοθετική ρύθμιση του ν. 4481/2017 προβλέπεται η δυνατότητα σύστασης ενός ενιαίου οργανισμού συλλογικής διαχείρισης, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και σχετική βούληση των κατ’ιδίαν οργανισμών. Επιπλέον ενημέρωσε το ΔΣ του ΞΕΕ για την σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας έκτακτης διαχείρισης, η οποία ανέλαβε προσωρινά την διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών μελών της ΑΕΠΙ, η άδεια της οποίας έχει ανακληθεί.

Κύριος σκοπός του ΟΠΙ είναι η προστασία των δημιουργών και των δικαιούχων συγγενικών δικαιωμάτων, η εποπτεία των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και η νομοπαρασκευαστική εργασία σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων. Ο ΟΠΙ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ασχολείται γενικά με κάθε πρόβλημα που εμφανίζεται στο χώρο της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων, εκπροσωπεί την Ελλάδα στους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς καθώς και στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

23/07/2024
22/07/2024
19/07/2024
18/07/2024
17/07/2024
16/07/2024