Τελευταία νέα
ΑρχικήΕκπαίδευσηΣεμινάρια εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στη Διοίκηση Τουρισμού από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τουριστική εκπαίδευση

Σεμινάρια εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στη Διοίκηση Τουρισμού από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Στο πλαίσιο της αιγίδας του και της εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας, ο ΣΕΤΕ θα προσφέρει δωρεάν σεμινάριο με θέμα 'Τουριστική Πολιτική στην Πράξη', διάρκειας περίπου 30 ωρών χωρίς εξετάσεις στους πρώτους 15 συμμετέχοντες κάθε περιόδου υλοποίησης των σεμιναρίων.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δραστηριοποιείται δυναμικά στην εξ αποστάσεως παροχή επιστημονικής και εξειδικευμένης επαγγελματικής εκπαίδευσης – κατάρτισης στον ευρύτερο επιστημονικό χώρο του τουρισμού κεφαλαιοποιώντας το συγκριτικό και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που διαθέτει σε πανελλήνια κλίμακα.

Σ’αυτήν την κατεύθυνση, περιλαμβάνεται και εκπαιδευτικό πρόγραμμα σειράς 33 αυτόνομων σεμιναρίων εκπαίδευσης εξ ολοκλήρου από απόσταση στη Διοίκηση Τουρισμού με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Δρ. Ανδρέα Παπαθεοδώρου, αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Διευθυντή του Εργαστηρίου Τουριστικών Ερευνών και Μελετών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ).

Τα ανεξάρτητα σεμινάρια εντάσσονται σε τέσσερις ευρύτερους ενδεικτικούς κύκλους μαθημάτων, δηλαδή:
– Κ1 Θεωρητική Προσέγγιση του Τουρισμού
– Κ2 Ερευνητικές Μέθοδοι στον Τουρισμό
– Κ3 Τουριστική Ανάπτυξη και Διαχείριση Τουριστικών Προορισμών
– Κ4 Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Κατά συνέπεια και σε συμφωνία με τον Σύμβουλο Σπουδών του ο κάθε φοιτητής μπορεί να επιλέξει ένα ή περισσότερα μαθήματα του ιδίου ή διαφορετικών κύκλων μαθημάτων ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις γνωστικές ανάγκες του. Τονίζεται πάντως ότι το κάθε σεμινάριο είναι αυτόνομο και τιμολογείται ξεχωριστά.  Δηλαδή η παρακολούθηση και η τιμολόγηση γίνεται σε επίπεδο μαθημάτων και όχι κύκλου – η κατανομή σε κύκλους είναι ενδεικτική του περιεχομένου των μαθημάτων και επηρεάζει την τιμολόγηση μόνον σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής παρακολουθήσει περισσότερα από ένα μαθήματα του ίδιου κύκλου.

Ειδικότερα, στον κύκλο Θεωρητικής Προσέγγισης του Τουρισμού (Κ1) περιλαμβάνονται τα ακόλουθα 6 μαθήματα:

 • Τουριστική Οικονομική
 • Γεωγραφία του Τουρισμού
 • Θεωρητικές Προσεγγίσεις στην Κοινωνιολογία του Τουρισμού
 • Περιβαλλοντική Διερμηνεία
 • Τουρισμός και Τοπίο
 • Πληροφορική και Τουρισμός

Στον κύκλο Ερευνητικών Μεθόδων στον Τουρισμό (Κ2) περιλαμβάνονται τα ακόλουθα 7 μαθήματα:

 • Μεθοδολογικό Πλαίσιο της Έρευνας στον Τουρισμό
 • Στατιστικές Μέθοδοι στον Τουρισμό
 • Ανάλυση Δεδομένων στην Τουριστική Βιομηχανία
 • Επιχειρησιακή Έρευνα στον Τουρισμό
 • Μέθοδοι Λήψης Αποφάσεων στον Τουρισμό
 • Η Λογιστική Αποτίμηση του Τουρισμού: Δορυφορικός Λογαριασμός Τουρισμού
 • Κατάρτιση και Ανάλυση Δεικτών στον Τουρισμό

Στον κύκλο Τουριστικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Τουριστικών Προορισμών (Κ3) περιλαμβάνονται τα ακόλουθα 8 μαθήματα:

 • Τουριστική Ανάπτυξη
 • Τουρισμός και Κοινωνικές Επιπτώσεις στους Τόπους Υποδοχής
 • Περιβαλλοντική Επικοινωνία σε Θέματα Τουρισμού
 • Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού
 • Θαλάσσιος Τουρισμός
 • Διαχείριση Κρίσεων στον Τουρισμό
 • Βιώσιμος Τουριστικός Σχεδιασμός
 • Διαχείριση και Marketing Προορισμών (ΝΕΟ!)

Στον κύκλο Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων (Κ4) περιλαμβάνονται τα ακόλουθα 12 μαθήματα:

 • Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
 • Τουριστικό Marketing
 • Οικονομικά του Ανθρώπινου Δυναμικού Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΝΕΟ!)
 • Αερομεταφορές και Τουρισμός
 • Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
 • Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ και Ηλεκτρονικό Εμπόριο (ΝΕΟ!)
 • Ηλεκτρονικά Κανάλια Διανομής και Μεσάζοντες (ΝΕΟ!)
 • Διαχείριση Εσόδου  – Revenue Management (ΝΕΟ!)
 • Οι Σύγχρονες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Γεωγραφία του Τουρισμού
 • Τουρισμός και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Τουρισμός
 • Μάρκετινγκ Πολιτιστικής Διαχείρισης.

Τέλος, σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της αιγίδας του και της εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας, ο ΣΕΤΕ θα προσφέρει δωρεάν σεμινάριο με θέμα “Τουριστική Πολιτική στην Πράξη”, διάρκειας περίπου 30 ωρών χωρίς εξετάσεις στους πρώτους 15 συμμετέχοντες κάθε περιόδου υλοποίησης των σεμιναρίων.

Ειδικότερα η δεύτερη περίοδος υλοποίησης των σεμιναρίων θα ξεκινήσει στις 25 Φεβρουαρίου 2013. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 15η Φεβρουαρίου 2013. Το κάθε σεμινάριο είναι διάρκειας 13 εβδομάδων (δηλαδή τριών μηνών) εντός των οποίων πραγματοποιούνται 26 ώρες επικοινωνίας μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων. Βασική καινοτομία του προγράμματος αποτελεί ο συνδυασμός δύο μεθόδων διδασκαλίας, δηλαδή της σύγχρονης και ασύγχρονης από απόσταση εκπαίδευσης. Επιπλέον και ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις των καιρών, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προέβη σε δραστική μείωση των διδάκτρων με επαναπροσδιορισμό τους στα 400 ευρώ ανά σεμινάριο (με δυνατότητα περαιτέρω έκπτωσης). Σημειώνεται ότι τα σεμινάρια απευθύνονται σε αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ κατ’εξαίρεση γίνονται δεκτοί και απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει σχετικά σεμινάρια στο παρελθόν ή/και διαθέτουν τουλάχιστον πενταετή επαγγελματική εμπειρία και έκθεση στο αντικείμενο του τουρισμού.

Εκδότης - Διευθυντής Σύνταξης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Συνεκδότης του TravelDailyNews Media Network από το 1999 που περιλαμβάνει τρεις εκδόσεις για τη Διεθνή αγορά, τις αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού και την αγορά της Ελλάδας και της Κύπρου.

Είναι υπεύθυνος για την στρατηγική ανάπτυξη του δικτύου, τις συνέργειες, και τη διεθνή αγορά.

26/05/2023
25/05/2023
24/05/2023
23/05/2023
22/05/2023
19/05/2023