Τελευταία νέα
ΑρχικήΟδικές ΜεταφορέςCar RentalsΝέα προσωρινή απόφαση για το θέμα της ενοικίασης αυτοκινήτων με οδηγό
Οδικές μεταφορές

Νέα προσωρινή απόφαση για το θέμα της ενοικίασης αυτοκινήτων με οδηγό

White Limo

Η απόφαση αυτή του Συμβουλίου Επικρατείας και η αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης Απόφασης του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών ισχύουν μόνο για τις επιχειρήσεις που προσέφυγαν ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας και περιλαμβάνονται στην προσωρινή διαταγή και όχι για όλες τις πληττόμενες επιχειρήσεις εκμίσθωσης Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων με οδηγό.

Την Πέμπτη 20 Ιουλίου 2023, κατόπιν των ενεργειών των νομικών συμβούλων της Άτυπης Ένωσης Επιχειρήσεων Εκμίσθωσης Ε.Ι.Χ. Αυτοκινήτων με Οδηγό, δρος Ιωάννη Α. Γκιτσάκη και Αλέξανδρου Ι. Φάρου, εκδόθηκε από το Συμβούλιο Επικρατείας και νέα προσωρινή διαταγή αναστολής εκτέλεσης της υπ’αριθμ. 154785/15-5-2023 Απόφασης του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία προβλέφθηκε η υποχρέωση ανάρτησης της σύμβασης ολικής εκμίσθωσης των Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων με οδηγό στο Ψηφιακό Μητρώο του ν. 4530/2018, τουλάχιστον δύο (2) ώρες προ της ώρας έναρξης αυτής (άρθρο 2 παρ. 2).

«Υπογραμμίζεται ότι η απόφαση αυτή του Συμβουλίου Επικρατείας και η αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης Απόφασης του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών ισχύουν μόνο για τις επιχειρήσεις που προσέφυγαν ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας και περιλαμβάνονται στην προσωρινή διαταγή και όχι για όλες τις πληττόμενες επιχειρήσεις εκμίσθωσης Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων με οδηγό. Για τις επιχειρήσεις που δεν έχουν προσφύγει δικαστικά, η Απόφαση του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών διατηρεί την ισχύ της, όπως και ο επίμαχος περιορισμός του άρθρου 2 παρ. 2 αυτής.

“Για τους λόγους αυτούς, καλούμε και τις υπόλοιπες πληττόμενες επιχειρήσεις εκμίσθωσης Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων με οδηγό να προσφύγουν άμεσα στο Συμβούλιο Επικρατείας, προκειμένου να επιτύχουν και αυτές την αναστολή εκτέλεσης της ως άνω Απόφασης του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών και τελικώς την οριστική της ακύρωση από το ∆ικαστήριο. Υπογραμμίζεται, ότι δυνατότητα για την άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως και αιτήσεως αναστολής ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας, κατά της ως άνω Απόφασης, υπάρχει μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα, έχουν ασκηθεί εκ μέρους μας προσφυγές και αιτήσεις αναστολής στα αρμόδια κατά τόπο ∆ιοικητικά Πρωτοδικεία, κατά αποφάσεων επιβολής διοικητικών προστίμων λόγω υποκλοπής μεταφορικού έργου, καθώς και του διοικητικού μέτρου της αφαίρεσης των πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων για 30 ημέρες και έχει ήδη επιτευχθεί η άμεση επιστροφή πινακίδων κυκλοφορίας.

Τέλος, την Τετάρτη 26-7-2023 εκδόθηκε από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, η υπ’αριθμ. 231763/26-7-2023 εγκύκλιος (Α∆Α: 6ΓΣ7465ΧΘΞ-Σ2Ψ), για την “Εκτέλεση της από 10.07.2023 Προσωρινής ∆ιαταγής του ΣτΕ, περί αναστολής εκτέλεσης της υπ. αριθμ. 154785/15.05.2023 (Β’ 3276) υ.α.”, με την οποία καλείται η Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για την υλοποίηση της ως άνω Προσωρινής ∆ιαταγής του Συμβουλίου Επικρατείας στο σχετικό Ψηφιακό Μητρώο του Υπουργείου».

Η από 20-7-2023 νέα προσωρινή διαταγή αναστολής εκτέλεσης του Συμβουλίου Επικρατείας:

Εκδότρια - Αρχισυντάκτρια - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Βίκυ είναι συνιδρυτής της Travel Media Applications και υπεύθυνη για την αρχισυνταξία των TravelDailyNews Greece & Cyprus και TravelDailyNews International.
Στην εταιρεία έχει αναλάβει την οικονομική διεύθυνση.

07/12/2023
06/12/2023
05/12/2023
04/12/2023
01/12/2023
30/11/2023