Τελευταία νέα
ΑρχικήΤουριστικοί ΦορείςΕλληνικοίΑποσβέσεις συναλλαγματικών διαφορών από δάνεια σε ΥΕΝ

Αποσβέσεις συναλλαγματικών διαφορών από δάνεια σε ΥΕΝ

Ο ΣΕΤΕ, Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, με επιστολή του προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας κ. Γ. Παπαντωνίου, τον υπουργό Ανάπτυξης κ. Ε Βενιζέλο, και τον γενικό γραμματέα του ΕΟΤ, κ. […]

Ο ΣΕΤΕ<.>, Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, με επιστολή του προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας κ. Γ. Παπαντωνίου, τον<...> υπουργό Ανάπτυξης κ. Ε Βενιζέλο, και τον γενικό γραμματέα του ΕΟΤ, κ. Ε. Γιαννακόπουλο, επισημαίνει ότι λόγω της μεγάλης και απρόβλεπτης ανατίμησης του ΥΕΝ τους τελευταίους μήνες οι ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν συνάψει δάνεια σε ΥΕΝ είναι υποχρεωμένες να εμφανίσουν μεγάλα χρεωστικά ποσά από συναλλαγματικές διαφορές τα οποία θα επιβαρύνουν υπέρμετρα τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης 1999. Αυτό θα έχει ως συνέπεια να μην αποτυπώνεται η πραγματική οικονομική κατάσταση τους στους ισολογισμούς αφού θα εμφανίζονται ζημίες οι οποίες δεν θα οφείλονται στην πραγματική δραστηριότητα τους. Επίσης, αυτό θα σημάνει και μείωση των εσόδων του Δημοσίου από φόρους επί των κερδών.
Ο ΣΕΤΕ συνεχίζει αναφέροντας ότι έχοντας υπόψη τη ρύθμιση που έγινε στην περίπτωση της προσαρμογής της συναλλαγματικής ισοτιμίας της δραχμή της 13.03.1998, η πολιτεία θα πρέπει να δώσει την δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αποσβέσουν, ισόποσα σε πέντε συνεχόμενες χρήσεις, τις σχετικές χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες θα προκύψουν είτε κατά την εξόφληση των υποχρεώσεων σε ΥΕΝ στο διάστημα μέχρι τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, είτε κατά την αποτίμηση τέλους χρήσης.

Εκδότρια - Αρχισυντάκτρια - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Βίκυ είναι συνιδρυτής της Travel Media Applications και υπεύθυνη για την αρχισυνταξία των TravelDailyNews Greece & Cyprus και TravelDailyNews International.
Στην εταιρεία έχει αναλάβει την οικονομική διεύθυνση.

Ετικέτες
23/02/2024
22/02/2024
21/02/2024
20/02/2024
19/02/2024
16/02/2024