Τελευταία νέα
ΑρχικήΤουριστική ΠολιτικήΔιαφήμιση & ΠροβολήΠροώθηση του Αειφόρου και Εναλλακτικού Τουρισμού στην Ελλάδα από Green Evolution και North Events
Εναλλακτικός τουρισμός

Προώθηση του Αειφόρου και Εναλλακτικού Τουρισμού στην Ελλάδα από Green Evolution και North Events

Το αντικείμενο της επίσημης συνεργασίας Green Evolution και North Events είναι η αναβάθμιση των από κοινού υπηρεσιών και προϊόντων που προσφέρονται στον ελληνικό τουρισμό, μέσα από τη στόχευση για περεταίρω οργάνωση και εξωστρέφεια του αειφόρου και εναλλακτικού ελληνικού τουρισμού.

Οι εταιρείες Green Evolution AE και North Events, ανακοινώνουν την έναρξη της επίσημης συνεργασίας τους για την προώθηση του Αειφόρου και Εναλλακτικού Τουρισμού στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Στο πλαίσιο ανάπτυξης του ελληνικού αειφόρου και εναλλακτικού τουρισμού, οι δυο φορείς έχουν αναπτύξει τα τελευταία χρόνια μια σειρά από προϊόντα και εκτελέσει ενέργειες. Το αντικείμενο της επίσημης συνεργασίας που ανακοινώθηκε είναι η αναβάθμιση των από κοινού υπηρεσιών και προϊόντων που προσφέρονται στον ελληνικό τουρισμό, μέσα από τη στόχευση για περεταίρω οργάνωση και εξωστρέφεια του αειφόρου και εναλλακτικού ελληνικού τουρισμού.

Οι βασικοί στόχοι αυτής της συνεργασίας είναι:

 • η μεγαλύτερη διείσδυση του ελληνικού τουρισμού σε αγορές όπως αυτή της Σκανδιναβίας
 • η προβολή και ενίσχυση παραδειγμάτων και δράσεων στην Ελλάδα όσον αφορά στον Αειφόρο και Εναλλακτικό Τουρισμό
 • η δημιουργία καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων για την ελληνική τουριστική βιομηχανία που ενισχύουν τα μοναδικά χαρακτηριστικά, τόσο του καλοκαιρινού όσο και του χειμερινού Τουρισμού
 • η συνεργασία με φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο του περιβάλλοντος και της Αειφορίας για τη δημιουργία δράσεων προστασίας του Ελληνικού Περιβάλλοντος και προβολής της μοναδικότητας κινήσεων και πρωτοβουλιών σχετικά με τον τουρισμό
 • ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενεργειών και δράσεων για την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση επαγγελματιών και εμπλεκόμενων στο χώρο του τουρισμού στην Ελλάδα για την ενίσχυση του Πράσινου, Εναλλακτικού, Θεματικού και Οικολογικού Τουρισμού.

Αναλυτικότερα, οι κυριότερες δράσεις που οι δυο φορείς από κοινού θα αναπτύξουν είναι:

– Διάδοση της ιδέας του Αειφόρου και Εναλλακτικού Τουρισμού

 • Διοργάνωση από κοινού εκδηλώσεων προώθησης και ενημέρωσης των ενδιαφερομένων για τις δράσεις Αειφόρου Τουρισμού στην Ελλάδα
 • Εκπαίδευση στελεχών της Τουριστικής Βιομηχανίας σχετικά με τον Αειφόρο Τουρισμό
 • Συνεργασία με φορείς εντός και εκτός Ελλάδας για την προώθηση του Ελληνικού Αειφόρου Τουρισμού
 • Προώθηση διεθνώς αναγνωρισμένων σημάτων πιστοποίησης του Αειφόρου Τουρισμού στην Ελλάδα
 • Υποστήριξη δράσεων έρευνας και ανάπτυξης του Αειφόρου Τουρισμού στην Ελλάδα μέσα από πλαίσια χρηματοδότησης, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

– Δημιουργία και Λειτουργία ενός GREEN TOURISM TASK FORCE με σκοπό  

 • τη διενέργεια Ενεργειακών και Ανθρακικών επιθεωρήσεων σε τουριστικές εγκαταστάσεις
 • την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ενεργειακή και περιβαλλοντική αναβάθμιση τουριστικών εγκαταστάσεων

– Χρήση και Προώθηση του CO2 NEUTRAL SEAL στον Τουριστικό Τομέα
Την προώθηση του σχήματος πιστοποίησης CO2 Neutral Seal στον τουριστικό τομέα, με ενδεικτικά προϊόντα:

 • Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος (GREEN WEBSITE)
 • Ανθρακικά Ουδέτερα Έντυπα (GREEN LEAFLETS)
 • Ανθρακικά Ουδέτερη Εκδήλωση (GREEN EVENTS)
 • Ανθρακικά Ουδέτερη Εγκατάσταση Διενέργειας Εκδηλώσεων (GREEN CONGRESS)
 • Ανθρακικά Ουδέτερη Λειτουργία Μονάδας (GREEN BUSINESS)

Η ανάπτυξη των παραπάνω δράσεων και εργαλείων θα πραγματοποιηθεί σταδιακά μέσα στους επόμενους οκτώ μήνες, ενώ τα αποτελέσματα τους θα παρουσιάζονται μέσα από μια σειρά εκδηλώσεων στο πλαίσιο της καμπάνιας “sustainable-GREECE.gr”: …η ‘άλλη’ Ελλάδα: Sustainable GREECE, Eco & Alternative Tourism

Η καμπάνια αυτή, μετά από συμμετοχή φορέων από την Ελλάδα σε εκθέσεις σχετικά με τον τουρισμό στην Ευρώπη, θα ολοκληρωθεί με ένα μεγάλο συνέδριο για τον Αειφόρο Τουρισμό στην Πράσινη Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2014, την Κοπεγχάγη.

Υπεύθυνη Ύλης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Τατιάνα ελέγχει καθημερινά τη ροή των εισερχόμενων ειδήσεων και επιμελείται την ύλη που δημοσιεύεται στο δίκτυο των TravelDailyNews.

17/05/2024
16/05/2024
15/05/2024
14/05/2024
13/05/2024
10/05/2024