Τελευταία νέα
HomeΤουριστικοί ΦορείςΕλληνικοίΤελευταία παράταση των αδειοδοτήσεων για ιαματικές πηγές
Ιαματικός τουρισμός

Τελευταία παράταση των αδειοδοτήσεων για ιαματικές πηγές

Την 1η Απριλίου 2016 δημοσιεύτηκε ο Ν.4374/2016 (ΦΕΚ 50Α) όπου με το άρθρο 12 χορηγείται νέα προθεσμία για τις αδειοδοτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 17 παρ. 3, 22 παρ. 1 και 23 παρ.1 του Ν. 3498/2006 (Α΄ 230) έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016.

Η Ειδική Υπηρεσία Προώθησης & Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού ενημερώνει ότι την 1η Απριλίου 2016 δημοσιεύτηκε ο Ν.4374/2016 (ΦΕΚ 50Α) όπου με το άρθρο 12 χορηγείται νέα προθεσμία για τις αδειοδοτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 17 παρ. 3, 22 παρ. 1 και 23 παρ.1 του Ν. 3498/2006 (Α΄ 230) έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016.

Ως εκ τούτου, οι ενδιαφερόμενοι
1) θα πρέπει να καταθέσουν φάκελο με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με αίτησή σας στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού “Ειδική Υπηρεσία Προώθησης & Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεω(ΕΥΠΑΤΕ), προκειμένου να λάβουν τη Βεβαίωση Συνδρομής Προϋποθέσεων Λειτουργίας (Προσωρινό σήμα λειτουργίας).

Για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας συμπληρώνεται ειδικό έντυπο αίτησης (φόρμα), σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι που προσαρτάται στην απόφαση 14759 (ΦΕΚ 2657Β – 09.11.2011).

2) Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016 θα μπορούν να καταθέσουν φάκελο για την αναγνώριση του φυσικού τους πόρου ως ιαματικού όσοι δεν πρόλαβαν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015. Η αρμόδια υπηρεσία είναι το Τμήμα των Ειδικών Μορφών Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού.

3) Όπως ήδη έχει ενημερώσει η Υπηρεσία, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να ξεκινήσουν άμεσα τις διαδικασίες καταθέτοντας φάκελο ΜΠΕ, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για να λάβουν ΑΕΠΟ, με σκοπό να εκδοθεί το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας για την επιχείρησή τους. Θεωρείται ότι θα είναι πολύ δύσκολο στο μέλλον να ξαναδοθεί παράταση για προσωρινή βεβαίωση λειτουργίας και γι’αυτό παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να ξεκινήσπυν άμεσα. Αρμόδια είναι η υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού, Ειδική Υπηρεσία Προώθησης & Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ).

19/07/2024
18/07/2024
17/07/2024
16/07/2024
15/07/2024
12/07/2024