Τελευταία νέα
ΑρχικήΤουριστικοί ΦορείςΕλληνικοίΘα κατεδαφίζονται τα αυθαίρετα στις ζώνες του αιγιαλού ή της παραλίας

Θα κατεδαφίζονται τα αυθαίρετα στις ζώνες του αιγιαλού ή της παραλίας

Με συνοπτικές διαδικασίες θα κατεδαφίζονται όλα τα κτίσματα που έχουν ανεγερθεί αυθαίρετα στις ζώνες του αιγιαλού ή της παραλίας, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών που κοινοποιήθηκε σε όλες τις […]

Με συνοπτικές διαδικασίες θα κατεδαφίζονται όλα τα κτίσματα που έχουν ανεγερθεί αυθαίρετα στις ζώνες του αιγιαλού ή της παραλίας, σύμφωνα με εγκύκλιο<...> του υπουργείου Οικονομικών που κοινοποιήθηκε σε όλες τις κτηματικές υπηρεσίες της χώρας.

Αναλυτικότερα οι κτηματικές υπηρεσίες όλης της χώρας πρέπει να προχωρήσουν άμεσα στη λήψη των πιο κάτω μέτρων για την προστασία των δημόσιων κτημάτων και των κοινόχρηστων χώρων του αιγιαλού και της παραλίας:

Αποζημιώσεις αυθαίρετης χρήσης δημοσίου και ανταλλάξιμου κτήματος: Οι προϊστάμενοι των κτηματικών υπηρεσιών καλούνται να επιβάλλουν πρόστιμα στους καταπατητές με τη διαδικασία που ακολουθείται για τον καταλογισμό αποζημιώσεων υπέρ του Δημοσίου.

1. Όσοι έχουν καταλάβει αυθαίρετα κοινόχρηστο χώρο στον αιγιαλό<.> ή έχουν καταπατήσει δημόσιο κτήμα θα κληθούν να καταβάλουν αποζημιώσεις στο Δημόσιο, το ύψος των οποίων θα καθορίζεται με βάση το χρονικό διάστημα της αυθαίρετης χρήσης και τα επίπεδα στα οποία κυμαίνονται τα μισθώματα των γειτονικών ακινήτων. Το χρονικό διάστημα σύμφωνα με το οποίο θα υπολογίζεται η αποζημίωση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των πέντε ετών.

2. Πρωτόκολλα Διοικητικής Αποβολής. Εκτός από την επιβολή προστίμου ο προϊστάμενος της κτηματικής υπηρεσίας θα συντάσσει και θα κοινοποιεί στον κάτοχο του αυθαίρετου πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής, με τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών.

3. Πρωτόκολλο κατεδάφισης. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι μέσα σε κοινόχρηστους χώρους του αιγιαλού και της παραλίας υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές θα εκδίδονται πρωτόκολλα κατεδάφισης, ενώ θα δίνεται προθεσμία 15 ημερών στους παραβάτες να κατεδαφίσουν το αυθαίρετο.

Ιστοσελίδα | + Άρθρα
Ετικέτες
29/09/2023
28/09/2023
27/09/2023
26/09/2023
25/09/2023
22/09/2023