Τελευταία νέα
ΑρχικήΑερομεταφορέςΑεροπορικά ΘέματαΕυρωβαρόμετρο: οι Ευρωπαίοι επιθυμούν βελτίωση της κινητικότητας
Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωβαρόμετρο: οι Ευρωπαίοι επιθυμούν βελτίωση της κινητικότητας

Παρόλο που το ιδιωτικό αυτοκίνητο παραμένει το κύριο μέσο μεταφοράς για τους Ευρωπαίους πολίτες, έχουν ωστόσο συνειδητοποιήσει την επίπτωσή του στο περιβάλλον και στο κυκλοφοριακό. Σύμφωνα με δημοσκόπησητου Ευρωβαρόμετρου που […]

Παρόλο που το ιδιωτικό αυτοκίνητο παραμένει το κύριο μέσο μεταφοράς για τους Ευρωπαίους πολίτες, έχουν ωστόσο συνειδητοποιήσει την επίπτωσή του στο περιβάλλον και στο κυκλοφοριακό. Σύμφωνα με δημοσκόπηση<...>του Ευρωβαρόμετρου που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα και δημοσιεύθηκε χτες, οι περισσότεροι Ευρωπαίοι υποστηρίζουν τη λήψη μέτρων για την προώθηση της χρήσης των δημόσιων μέσων μεταφοράς και την ενθάρρυνση μιας πιο αειφόρου κινητικότητας. Η δημοσκόπηση επέτρεψε επίσης να εκφράσουν οι πολίτες τη γνώμη τους σχετικά με την ασφάλεια των αεροπορικών μεταφορών και τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών.

«Η δημοσκόπηση δείχνει σαφώς ότι η κινητικότητα αποτελεί σημαντικό στοιχείο της ζωής των πολιτών της Ε.Ε. και ότι αυτοί προσδοκούν να έχουν στη διάθεσή τους ένα σύστημα μεταφορών υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας», δήλωσε ο κ. Jacques Barrot, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος σε θέματα μεταφορών. «Η πολιτική μεταφορών για την οποία εργαζόμαστε επικεντρώνεται σαφώς στις ανάγκες και τις προσδοκίες των πολιτών μας, όπως αυτές εκφράζονται με τη δημοσκόπηση: βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος, υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας, μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης στις μεγάλες πόλεις και ενίσχυση των δικαιωμάτων των καταναλωτών».

Η δημοσκόπηση του Ευρωβαρόμετρου πραγματοποιήθηκε και στα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τυχαία επιλεγμένο δείγμα 26.000 ατόμων, που ερωτήθηκαν για θέματα πολιτικής μεταφορών στην Ε.Ε., ιδίως σχετικά με τις αστικές μεταφορές, τα περιβαλλοντικά και κυκλοφοριακά ζητήματα, την ασφάλεια των πτήσεων και τα δικαιώματα των επιβατών.

Οι κυριότερες διαπιστώσεις είναι οι εξής:

  • Η ιδιωτική μηχανοκίνητη μεταφορά είναι το επικρατέστερο μέσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση: 81% των πολιτών της ΕΕ διαθέτουν αυτοκίνητο στο νοικοκυριό τους. Η πλειοψηφία των πολιτών της ΕΕ (51%) αναφέρουν το αυτοκίνητο ως το κύριο μέσο μετακίνησης που χρησιμοποιούν, ακολουθούμενο από τα δημόσια μέσα μεταφοράς (21%), το βάδισμα (15%) και τη μοτοσικλέτα (2%).
  • Οι βελτιώσεις στα δημόσια μέσα μεταφορές, όπως η βελτίωση των δρομολογίων (29%) και η βελτίωση των συνδέσεων προς τους συνήθεις προορισμούς (28%), μπορούν να ενθαρρύνουν τους πολίτες που χρησιμοποιούν κυρίως τα αυτοκίνητά τους για τις καθημερινές τους μετακινήσεις να οδηγούν λιγότερο. Ωστόσο, ένα σημαντικό ποσοστό (22%) χρηστών του ιδιωτικού αυτοκινήτου δηλώνουν ότι σε καμία περίπτωση δεν θα χρησιμοποιούσαν το αυτοκίνητό τους λιγότερο.
  • Η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών της ΕΕ (78%) θεωρούν ότι ο τύπος αυτοκινήτου και ο τρόπος χρήσης του έχει σημαντική επίπτωση στο περιβάλλον. Η πλειοψηφία (35%) των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι ο καλύτερος τρόπος για να αναστραφεί η τάση προς αύξηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από τις οδικές μεταφορές είναι να επιτρέπεται μόνο η πώληση λιγότερο ρυπογόνων οχημάτων. Μια άλλη ομάδα που ανέρχεται σε 30% θεωρούν ότι οι εκπομπές CO2 θα μπορούσαν να μειωθούν αποτελεσματικότερα προωθώντας, μέσω φορολογικών κινήτρων, την αγορά οχημάτων με καλύτερη απόδοση καυσίμου.
  • Απαντώντας στην ερώτηση ποια μέθοδο εξοικονόμησης καυσίμου χρησιμοποίησαν κατά το περασμένο έτος, εφόσον χρησιμοποίησαν, περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες οι οποίοι είναι οι κύριοι οδηγοί του αυτοκινήτου στο νοικοκυριό τους απάντησαν ότι το επιδίωξαν είτε προσαρμόζοντας τον τρόπο οδήγησής τους (57%) είτε περπατώντας περισσότερο ή χρησιμοποιώντας το ποδήλατό τους (56%). Λιγότεροι ερωτηθέντες απήντησαν ότι χρησιμοποίησαν συχνότερα τα δημόδσια μέσα μεταφοράς (26%) ή άλλαξαν αυτοκίνητο χρησιμοποιώντας ένα οικονομικότερο σε καύσιμο (25%), ενώ 16% δεν χρησιμοποίησαν καμία από τις μεθόδους που ανέφερε το ερωτηματολόγιο και 4% εφάρμοσαν όλες αυτές τις μεθόδους για να εξοικονομήσουν καύσιμο.
  • Σύμφωνα με το 36% των πολιτών της Ε.Ε., η καλύτερη μέθοδος για ενθάρρυνση της χρήσης βιοκαυσίμων είναι να καταστούν φθηνότερα μέσω φορολογικών κινήτρων. Το δεύτερο κατά σειρά προτίμησης μέτρο (32%) είναι να καθοριστούν υποχρεωτικά πρότυπα για την αυτοκινητοβιομηχανία για παραγωγή αυτοκινήτων που χρησιμοποιούν βιοκαύσιμα.
  • Τρεις στους τέσσερις (74%) πολίτες της Ε.Ε. έχουν επίγνωση ότι ο τύπος των αυτοκινήτων και ο τρόπος χρησιμοποίησής τους επηρεάζει σημαντικά την οδική κυκλοφορία στο άμεσο περιβάλλον τους. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία (90%), οι ερωτηθέντες θεωρούν ότι η οδική κυκλοφορία στην περιοχή τους πρέπει να βελτιωθεί με μέσα όπως η βελτίωση του συστήματος δημοσίων μεταφορών (49%), οι περιορισμοί πρόσβασης στα αστικά κέντρα (17%), τα όρια ταχύτητας (17%) ή τα διόδια (5%).
  • Μια μικρή πλειοψηφία των πολιτών της Ε.Ε. είναι διατεθειμένη να πληρώσει περισσότερο προκειμένου να χρησιμοποιεί λιγότερο ρυπογόνα μέσα μεταφοράς (54%). Ωστόσο, η πλειοψηφία των Ευρωπαίων (60%) διαφωνούν με την άποψη ότι όλοι οι χρήστες των δρόμων πρέπει να πληρώνουν διόδια ως αντιστάθμιση για την κυκλοφοριακή συμφόρηση και την επιβάρυνση του περιβάλλοντος, ενώ 35% των ερωτηθέντων συμφωνούν με την άποψη αυτή.
  • Σημαντικό τμήμα των πολιτών της Ε.Ε. (38%) απήντησαν ότι χρησιμοποιούν το αεροπλάνο σπάνια και δεν είναι επομένως σε θέση να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με τους ελέγχους ασφαλείας στα αεροδρόμια. Η πλειονότητα των ερωτηθέντων οι οποίοι χρησιμοποιούν αεροπλάνο για τις μετακινήσεις τους θεωρού τους ελέγχους ασφαλείας στα αεροδρόμια επαρκείς (61%), το ένα τέταρτο (24%) τους θεωρούν ανεπαρκείς και μόνο 16% τους θεωρούν υπερβολικούς. Τέλος, ποσοστό 46% των πολιτών της ΕΕ είναι ενημερωμένοι για τα δικαιώματα των επιβατών στα αεροδρόμια στο έδαφος της Ε.Ε., ενώ 49% δεν τα γνωρίζουν. Μεταξύ των τελευταίων, περίπου δύο τρίτα δεν χρησιμοποιούν ποτέ αεροπλάνο ενώ ένα τρίτο δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν αυτά τα δικαιώματα παρόλο που πραγματοποιούν αεροπορικά ταξίδια.

Εκδότρια - Αρχισυντάκτρια - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Βίκυ είναι συνιδρυτής της Travel Media Applications και υπεύθυνη για την αρχισυνταξία των TravelDailyNews Greece & Cyprus και TravelDailyNews International.
Στην εταιρεία έχει αναλάβει την οικονομική διεύθυνση.

17/05/2024
16/05/2024
15/05/2024
14/05/2024
13/05/2024
10/05/2024