Τελευταία νέα
ΑρχικήΑερομεταφορέςΑεροπορικές ΕταιρίεςΜεγάλη μείωση προστίμων για την Ο.Α. εισηγείται το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
Μείωση κατά περίπου 70% του ημερήσιου προστίμου

Μεγάλη μείωση προστίμων για την Ο.Α. εισηγείται το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Τη μείωση κατά περίπου 70% του ημερήσιου προστίμου, που είχε εισηγηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιβληθεί στην Ελλάδα για τη μη ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν στην Ολυμπιακή την περίοδο […]

Τη μείωση κατά περίπου 70% του ημερήσιου προστίμου, που είχε εισηγηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να<...> επιβληθεί στην Ελλάδα για τη μη ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν στην Ολυμπιακή την περίοδο 1998-2002 και οι οποίες κρίθηκαν παράνομες με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου το 2005, πρότεινε ο γενικός εισαγγελέας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Ειδικότερα, ο γενικός εισαγγελέας προτείνει τη μείωση του ημερήσιου προστίμου που είχε εισηγηθεί η Επιτροπή από 53.611 ευρώ στα 15.768 ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης στην εκτέλεση της απόφασης του Δικαστηρίου του 2005, από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας αποφάσεως έως ότου εκτελεστεί η απόφαση του 2005. Επιπλέον, ο γενικός εισαγγελέας θεωρεί κατάλληλη την επιβολή κατ`αποκοπή ποσού 2 εκατ. ευρώ, ως κύρωση, λόγω της παράβασης που αφορά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του Δικαστηρίου του 2005 μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης στην παρούσα υπόθεση. Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή είχε προτείνει ποσό 10.512 ευρώ επί τον αριθμό των ημερών εξακολούθησης της παράβασης.

Από την πλευρά του, ο γενικός εισαγγελέας Π. Μενγκότσι θεωρεί ότι η Επιτροπή δεν απέδειξε τη μη ανάκτηση της ενίσχυσης των 41 εκατ. ευρώ, καθώς και ενός μέρος των ποσών που οφείλονταν ως αερολιμενικά μισθώματα (πρόκειται για ποσό δύο τιμολογίων 176.082,18 ευρώ και 478.606,91 ευρώ αντιστοίχως – επί συνολικού ποσού 2,46 εκατ. ευρώ, που αναφέρεται στην απόφαση της Επιτροπής) και ως “Σπατόσημο” (38.192.997 ευρώ, επί συνολικού ποσού 60.999.156 ευρώ). Ο εισαγγελέας φρονεί ωστόσο ότι τα εκ μέρους της Ελλάδας προσκομισθέντα έγγραφα δεν είναι ικανά να αποδείξουν την πραγματική καταβολή του υπολοίπου που οφείλει η Ολυμπιακή Αεροπορία, βάσει της απόφασης της Επιτροπής του 2002.

Ο γενικός εισαγγελέας θεωρεί ότι, για να καθοριστεί ο εφαρμοστέος συντελεστής σοβαρότητας, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το ποσό των υπολειπομένων προς ανάκτηση ενισχύσεων είναι σαφώς χαμηλότερο από το ποσό που έλαβε υπόψη της η Επιτροπή. Συγκεκριμένα, υποστηρίζει ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη η μερική ακύρωση από το Πρωτοδικείο της αποφάσεως του 2002 και το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν απέδειξε τη μη ανάκτηση ενός μέρους των ενισχύσεων που η εν λόγω απόφαση έκρινε παράνομες.

Υπεύθυνη Ύλης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Τατιάνα ελέγχει καθημερινά τη ροή των εισερχόμενων ειδήσεων και επιμελείται την ύλη που δημοσιεύεται στο δίκτυο των TravelDailyNews.

08/06/2023
07/06/2023
06/06/2023
02/06/2023
01/06/2023
31/05/2023