Τελευταία νέα
ΑρχικήΤουριστική ΠολιτικήΣΥΡΙΖΑ: Κατάθεση ερώτησης για τουριστικά λεωφορεία
Αντιπολίτευση

ΣΥΡΙΖΑ: Κατάθεση ερώτησης για τουριστικά λεωφορεία

Εγκληματική αμέλεια του Υπ.Τουρισμού για τις απαράδεκτες συνθήκες στην παραλία του Ναυαγίου στη Ζάκυνθο καταγγέλει με ανακοίνωση της η τομεάρχη Τουρισμού της Κ.Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κ. Νοτοπούλου όπως επίσης και τα χωρίς τέλος βάσανα των ιδιοκτητών εργαζομένων στα τουριστικά λεωφορεία.

Ανησυχία για την τοπική κοινωνία της Ζακύνθου, μετά την κατολίσθηση βράχων στην παγκοσμίου φήμης παραλία του Ναυαγίου καθώς και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες των τουριστικών λεωφορείων και οι εργαζόμενοι σε αυτά, εξέφρασε η κ. Κατερίνα Νοτοπούλου τομεάρχη Τουρισμού της Κ.Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Η ανακοίνωση της τονίζει ότι, οι ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων και οι εργαζόμενοι σε αυτά, ιδιαίτερα τα δύο τελευταία χρόνια, έχουν έρθει αντιμέτωποι με πλήθος προβλημάτων εξαιτίας της πανδημίας. Ουσιαστική εκμηδένιση του έργου τους, ανεργία και ανέχεια. Ελάχιστα τουριστικά λεωφορεία κινούνταν για μεταφορά μαθητών, και οι σχολικές εκδρομές είχαν απαγορευτεί στο πλαίσιο των μέτρων κατά της εξάπλωσης της πανδημίας.

Με την αύξηση των τιμών στα καύσιμα και την ενέργεια να καλπάζει και τα έξοδα να τρέχουν, βρίσκονται σήμερα αντιμέτωποι με ένα νέο, εκ του μη όντος πρόβλημα, που δημιουργήθηκε εξαιτίας του από 1 Ιουνίου 2022 με αριθ. Πρωτ. 171745 εγγράφου παροχής διευκρινίσεων της Γενικής Δνσης Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, προς το Τμήμα Τροχαίας Βέροιας,  σύμφωνα με το οποίο επιτρέπεται η μίσθωση λεωφορείων Δημοσίας Χρήσεως των ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ ΑΕ από τουριστικά γραφεία για την εκτέλεση προγράμματος εκδρομών και περιηγήσεων εντός και εκτός χώρας, εφόσον το ΛΔΧ πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές για την ένταξη στο εν λόγω έργο.

Το  ανωτέρω διευκρινιστικό έγγραφο προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων στον κλάδο των τουριστικών λεωφορείων, με τους εκπροσώπους τους να καταγγέλλουν πρόθεση προσπορισμού οφέλους στα ΚΤΕΛ εις βάρος των  τουριστικών γραφείων.

Επειδή, ο Ν. 711/1977 περί ειδικών τουριστικών λεωφορείων, όπως ισχύει, προβλέπει σαφώς το έργο των τουριστικών λεωφορείων, τα οποία είναι τα μόνα  Δ.Χ. λεωφορεία που μπορούν να πραγματοποιούν τουριστικό έργο (εκδρομές και περιηγήσεις) για λογαριασμό των τουριστικών γραφείων.

Επειδή, τα Δ.Χ. υπεραστικά λεωφορεία των ΚΤΕΛ (τα λεγόμενα «πράσινα») είναι προορισμένα να πραγματοποιούν συγκοινωνιακό έργο και κυκλοφορούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους όρους κυκλοφορίας του Ν. 2963/2001, όπως ισχύει, και των σχετικών υπουργικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, υπάγονται δε από το νομοθέτη σε διαφορετικό νομικό καθεστώς .

Επειδή, δεν είναι επιτρεπτή η παραχώρηση της χρήσης των λεωφορείων που αποκτήθηκαν από τα ΚΤΕΛ Α.Ε., πόσο μάλλον όταν έχουν αποκτηθεί με ενίσχυση από την πολιτεία, με αποκλειστικό σκοπό την εκτέλεση συγκεκριμένου συγκοινωνιακού έργου κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 2 και 4 του ν. 2963/2001.

Επειδή η οποιαδήποτε παραχώρηση των λεωφορείων αυτών δεν μπορεί να θέτει σε κίνδυνο την απρόσκοπτη άσκηση του συγκοινωνιακού έργου

Επειδή, στην αιτιολογική έκθεση του άρθρου 44 του Ν. 4549/2018, στην οποία αναφέρεται ρητά και ουσιαστικά βασίζεται η ως άνω διευκρινιστική επιστολή, με κανέναν τρόπο δεν εννοείται σε αυτήν ότι μπορούν υπεραστικά λεωφορεία των ΚΤΕΛ, που λειτουργούν υπό διαφορετικό νομοθετικό καθεστώς και εκτελούν διαφορετικό έργο, να πραγματοποιούν τα οργανωμένα ταξίδια και τις εκδρομές των τουριστικών γραφείων.

Επειδή, η συγκεκριμένη επαναδιατύπωση της παρ. 2 περίπτωση α του άρθρου 1 του Ν. 393/1976 κρίθηκε απαραίτητη ώστε να καταστήσει σαφή την δυνατότητα των τουριστικών γραφείων, μεταξύ άλλων, να εκμισθώνουν επαγγελματικά τουριστικά πλοία αναψυχής για τις ανάγκες των οργανωμένων ταξιδιών τους, αλλά και να χρησιμοποιούν τα ΕΙΧ ιδιωτικά αυτοκίνητά τους με οδηγό για τις ανάγκες μεταφοράς των πελατών τους στο πλαίσιο των οργανωμένων ταξιδιών των τελευταίων (περ. 5Α της υποπαραγράφου Η.2 του Ν. 4093/2012), δηλαδή να πραγματοποιούν όντως τις οργανωμένες εκδρομές τους, όχι μόνο με τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία τους δημόσιας χρήσης, αλλά και «με κάθε είδους μέσο» -που όμως προορίζεται από τον νόμο για τέτοιο σκοπό- «(χερσαίο, πλωτό, εναέριο)».

Επειδή, οι ΚΤΕΛ ΑΕ που ίδρυσαν τουριστικά γραφεία, σύμφωνα με τη σχετική δυνατότητα που τους δόθηκε από τη νομοθεσία, μπορούν να πραγματοποιούν τις εκδρομές τους με τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης του στόλου τους.

Επειδή, οι ΚΤΕΛ ΑΕ εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα υπεραστικά λεωφορεία τους για τις ανάγκες των τουριστικών γραφείων τους, αφού τα αποχαρακτηρίζουν πρώτα ως υπεραστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης, και στη συνέχεια τα εντάσσουν στον στόλο τους ως ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης, με την προϋπόθεση ότι πληρούν τις τεχνικές και άλλες σχετικές προδιαγραφές και ότι θα εκτελούν πλέον αποκλειστικά έργο τουριστικής μεταφοράς

Επειδή, επιχειρείται η κατάργηση κάθε διάκρισης στις άδειες των λεωφορείων, καταλήγει η ερώτηση της κ. Νοτοπούλου.

Επιπλέον, η κ. Νοτοπούλου εξέφρασε την μεγάλη ανησυχία της για την τοπική κοινωνία της Ζακύνθου, μετά την κατολίσθηση βράχων στην παγκοσμίου φήμης παραλία του Ναυαγίου, ευτυχώς, χωρίς να υπάρξουν θύματα.

Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι είναι γνωστές στους κατοίκους της περιοχής, οι ιδιομορφίες της συγκεκριμένης τοποθεσίας αλλά και η άναρχη κατάσταση στην οποία βρίσκεται, αποτέλεσμα της έλλειψης σοβαρής και ουσιαστικής διαχείρισής της.

Παρά τις μεγαλόστομες δηλώσεις του κ. Κικίλια πριν από 8 μήνες από το βήμα της Βουλής ότι έχει γίνει προσεκτική μελέτη και θα πραγματοποιηθούν έγκαιρες παρεμβάσεις για τις άμεσες και επείγουσες ανάγκες του δεύτερου πιο φωτογραφισμένου προορισμού στην Ελλάδα, η πραγματικότητα είναι αμείλικτη.

Δεν έχει ληφθεί κανένα μέτρο προστασίας των επισκεπτών της διάσημης παραλίας, δεν υπάρχει εικόνα στις αρμόδιες υπηρεσίες για την πραγματική κατάσταση και την επικινδυνότητα των πρανών, δεν έχει αξιοποιηθεί καμιά από τις ειδικές μελέτες που εκπονήθηκαν προ τριών ετών για αυτό ακριβώς το σκοπό, αλλά ούτε και έχει προγραμματιστεί κάποια παρέμβαση.

Και δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε για ακόμη μια φόρα, όταν πριν από λίγες μόλις μέρες καταγγέλλαμε την εγκληματική αμέλεια του Υπ. Τουρισμού για τις απαράδεκτες συνθήκες επισκεψιμότητας στην παραλία του Ναυαγίου, καθώς και τη διαχειριστική ανεπάρκεια των αρμοδίων!

Όταν τονίζαμε μετ’ επιτάσεως πως το αρμόδιο Υπουργείο και η διαβόητη Επιτροπή Πρότυπης Τουριστικής Αξιοποίησης και Προστασίας του Ναυαγίου, ουδέποτε ενδιαφέρθηκαν για την ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση της παραλίας.

Το μόνο τους ενδιαφέρον έγκειται στις απευθείας αναθέσεις της αμφιλεγόμενης συντήρησης του σκαριού, καθώς και στην υφαρπαγή του, εξίσου επικίνδυνου και εγκαταλελειμμένου, πλατώματος θέασης του Ναυαγίου, τη διάνοιξη ενός παράτυπου «δρόμου διαφυγής» από και προς αυτό, και τη διαφαινόμενη οικοπεδοποίηση της περιοχής.

Αλήθεια κύριοι, τι άλλο πρέπει να συμβεί για να εγκαταλείψετε την καταστροφική σας προσπάθεια «σωτηρίας» του Ναυαγίου και της Ζακύνθου πριν να είναι πολύ αργά;

Υπεύθυνη Ύλης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Τατιάνα ελέγχει καθημερινά τη ροή των εισερχόμενων ειδήσεων και επιμελείται την ύλη που δημοσιεύεται στο δίκτυο των TravelDailyNews.

20/02/2024
19/02/2024
16/02/2024
15/02/2024
14/02/2024
13/02/2024