Τελευταία νέα
ΑρχικήΤουριστικοί ΦορείςΕλληνικοίΕτοιμο το νομοσχέδιο Θαλάσσιος και Αλιευτικός Τουρισμός και Λοιπές Διατάξεις
Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων & Αλιείας

Ετοιμο το νομοσχέδιο Θαλάσσιος και Αλιευτικός Τουρισμός και Λοιπές Διατάξεις

Το Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων & Αλιείας ανακοίνωσε το νομοσχέδιο “Θαλάσσιος και Αλιευτικός Τουρισμός και Λοιπές Διατάξεις”, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι:…

Το Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων & Αλιείας ανακοίνωσε το νομοσχέδιο “Θαλάσσιος και Αλιευτικός Τουρισμός και Λοιπές Διατάξεις”, το οποίο<...> εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι:
“Από νομοτεχνικής απόψεως, προτείνεται νέος νόμος, στον οποίο ενσωματώνονται τροποποιούμενες, όπου απαιτείται, οι
διατάξεις του 2743/1999 και 3790/2009, ως και οι παραμένουσες σε ισχύ διατάξεις του ν. 438/1976.

Προς την κατεύθυνση αυτή:
– καταργείται ο Ν. 3790/2009 (αρθ. 1-4), ως προς την επιβολή έκτακτης εισφοράς, ενώ διατηρούνται με αλλαγές οι διατάξεις του περί Ε.Ι.Π.Α. και επιβολής ειδικού φόρου, και μεταφέρονται ως αυτοτελή άρθρα στον Νέο Κωδικοποιημένο Ν. 2743/1999
– καταργούνται οι σε ισχύ διατάξεις του Ν. 438/1976, και το σύνολο των φορολογικών και δασμολογικών ρυθμίσεων που αφορούν τα επαγγελματικά και ιδιωτικά πλοία αναψυχής, ενσωματώνεται ως αυτοτελές κεφάλαιο στον νέο Κωδικοποιημένο νόμο.
– διατηρείται σε ισχύ ο Ν. 3182/2003, που ρυθμίζει το καθεστώς λειτουργίας των Ν.Ε.Π.Α., με αλλαγές και τροποποιήσεις στο πλαίσιο της απλούστευσης των διαδικασιών και την ενίσχυση του ελληνικού θαλάσσιου τουρισμού.
– γ. Αλιευτικός Τουρισμός: O Αλιευτικός Τουρισμός είναι μία εναλλακτική μορφή τουρισμού που περιλαμβάνει δράσεις ψυχαγωγίας, ενημέρωσης, αναψυχής, ανάδειξης του τρόπου ζωής των αλιευτικών κοινοτήτων, ανάδειξης του αλιευτικού πλούτου και της βιοποικιλότητας των υδάτινων οικοσυστημάτων ενώ ταυτόχρονα αποτελεί μια πρόσθετη πηγή απόκτησης εισοδήματος από τους επαγγελματίες αλιείς.

Η διατήρηση των παράκτιων στόλων μικρής κλίμακας, πέρα από την συμβολή τους στον τομέα, έχει ιδιαίτερη σημασία για τη συνεκτικότητα των παράκτιων και νησιωτικών περιοχών. Η έλλειψη ικανών αλιευτικών πόρων, ώστε να εξασφαλίζεται βιώσιμη ανάπτυξη στο τμήμα αυτό του στόλου, μπορεί να δημιουργήσει ιδιαίτερα προβλήματα λόγω της σημασίας των μικρών αυτών επιχειρήσεων για τη διατήρηση της κοινωνικής δομής και της πολιτιστικής ταυτότητας των παράκτιων κοινοτήτων.

Η έλλειψη σχετικού θεσμικού πλαισίου καθιστά επιτακτική την ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης της δραστηριότητας ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στους απασχολούμενους του τομέα να αναπτύσσουν παράλληλα με την αλιευτική ή υδατοκαλλιεργητική τους δραστηριότητα και δραστηριότητες καθαρά αλιευτικού τουρισμού που θα συνεισφέρει στο εισόδημά τους”.

Υπεύθυνη Ύλης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Τατιάνα ελέγχει καθημερινά τη ροή των εισερχόμενων ειδήσεων και επιμελείται την ύλη που δημοσιεύεται στο δίκτυο των TravelDailyNews.

08/12/2023
07/12/2023
06/12/2023
05/12/2023
04/12/2023
01/12/2023