Τελευταία νέα
ΑρχικήΤουριστικοί ΦορείςΕλληνικοίΕπισπεύδεται η επιστροφή ΦΠΑ στις επιχειρήσεις του τουρισμού
Απαραίτητη η οδηγία μετά τα τεράστια προβλήματα ρευστότητας

Επισπεύδεται η επιστροφή ΦΠΑ στις επιχειρήσεις του τουρισμού

Το Υπουργείο Οικονομικών καλεί άμεσα τις εφορίες όλης της χώρας να προχωρήσουν, λόγω της κρίσης, στην επιστροφή του 90% του οφειλόμενου φόρου στις τουριστικές επιχειρήσεις, με την προσκόμιση απλώς των…

Το Υπουργείο Οικονομικών καλεί άμεσα τις εφορίες όλης της χώρας να προχωρήσουν, λόγω της κρίσης, στην επιστροφή του<...> 90% του οφειλόμενου φόρου στις τουριστικές επιχειρήσεις, με την προσκόμιση απλώς των απαραίτητων δικαιολογητικών. Η οδηγία κρίθηκε απαραίτητη μετά τα τεράστια προβλήματα ρευστότητας, που παρουσιάστηκαν στις τουριστικές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με την εφημερίδα “Κέρδος”, με προχθεσινή εγκύκλιο, που υπογράφει ο νέος γενικός γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών κ. Α. Σκορδάς, καλούνται οι προϊστάμενοι των ΔΟΥ να τηρούν απαρέγκλιτα τις προβλεπόμενες προθεσμίες, ειδικά για επιστροφές πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ, που προέρχεται από δαπάνες κατασκευής παγίων, από αγορά επενδυτικού εξοπλισμού και από διαφορά συντελεστών, οι οποίες αφορούν γενικότερα τον τουριστικό κλάδο, όπως τα ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, γραφεία τουρισμού κ.λπ.

Αναλυτικότερα, το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου (ΠΟΛ:1011/2009) έχει ως εξής:
Θέμα: “Οδηγίες για την τήρηση των προθεσμιών επιστροφής ΦΠΑ της ΑΥΟΟ ΠΟΛ 1073/2004”

Λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις από την παγκόσμια οικονομική κρίση και την ανάγκη στήριξης στρατηγικών τομέων, όπως ο τουριστικός κλάδος, ο οποίος έχει ειδικό και ουσιαστικό βάρος για την εθνική οικονομία, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Με την αριθμ. 1060481/4643/810/ΠΟΛ.1073/21.7.2004 απόφαση του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1164Β΄/30.7.2004) ορίζεται η διαδικασία επιστροφής του πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000). Επιπλέον, οδηγίες εφαρμογής της απόφασης αυτής παρασχέθηκαν με την εγκύκλιο 1068229/4728/834/Α0014/ΠΟΛ. 1092/24.8.2004.
Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1, 3 και 5 της ανωτέρω ΑΥΟΟ ΠΟΛ. 1073/21.7.2004 προκύπτει ότι το πιστωτικό υπόλοιπο επιστρέφεται κατά 90% χωρίς έλεγχο μέσα σε έναν μήνα από την υποβολή της αίτησης και το υπόλοιπο 10%, εφόσον δεν πρόκειται για την πρώτη επιστροφή, κατόπιν προσωρινού ελέγχου εντός της διαχειριστικής περιόδου υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης. Επιπλέον, μόνο στην περίπτωση που διαπιστώνονται συγκεκριμένες παραβάσεις η επιστροφή διενεργείται κατόπιν τακτικού ελέγχου, ο οποίος πρέπει να ολοκληρώνεται εντός συγκεκριμένης προθεσμίας.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 της παραπάνω ΑΥΟΟ, ορίζεται ότι η τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών για την εκτέλεση των επιστροφών ελέγχεται από τους αρμόδιους επιθεωρητές, που μεταβαίνουν σε τακτά διαστήματα στις ΔΟΥ και ελέγχουν την τήρηση των χρονικών ορίων επιστροφής από το βιβλίο `Αιτήσεων – Αποφάσεων Επιστροφής ΦΠΑ`, καθώς και τη σειρά προτεραιότητας ικανοποίησης των αιτημάτων.

Κατόπιν των ανωτέρω, οι προϊστάμενοι των ΔΟΥ θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια, προκειμένου να τηρούνται απαρέγκλιτα οι ανωτέρω προθεσμίες, ειδικά για επιστροφές πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ, που προέρχεται από δαπάνες κατασκευής παγίων, από αγορά επενδυτικού εξοπλισμού και από διαφορά συντελεστών, οι οποίες αφορούν γενικότερα τον τουριστικό κλάδο, όπως τα ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, γραφεία τουρισμού κ.λπ.

Υπεύθυνη Ύλης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Τατιάνα ελέγχει καθημερινά τη ροή των εισερχόμενων ειδήσεων και επιμελείται την ύλη που δημοσιεύεται στο δίκτυο των TravelDailyNews.

23/05/2024
22/05/2024
21/05/2024
20/05/2024
17/05/2024
16/05/2024